Glass-Steagall - för ett nytt bank- och kreditsystem

*** SKRIV PÅ UPPROPET FÖR GLASS-STEAGALL HÄR! ***

LaRoucherörelsen har under många år fört en internationell kampanj för en ny rättvis världsekonomisk ordning. Det första uppropet för ett Nytt Bretton Woods-system författades av Schillerinstitutets ordförande Helga Zepp-LaRouche 1997.

Genom en global Glass-Steagall-lag och internationella överenskommelser kan de giftiga fiktiva finanspapperen och skulderna separeras och skrivas av, medan de nödvändiga bankverksamheterna skyddas för att användas i en realekonomisk återhämtningsprocess.

Video: Dela bankerna rätt - på 60 sekunder

Se vidare EAP:s program


Fler videor:

Video: Finanssystemet på en minut

Video: John Hoefle visar LaRouches trippelkurva, som förklarar varför räddningspaketen inte kan fungera

Video: 1932

Video: Filmen om Glass-Steagall


Att läsa först:

Global sammanbrottskris utom kontroll: Upprop för ett globalt system med delade banker!
av Helga Zepp-LaRouche, 15 augusti 2011

Vad är Glass-Steagall-lagen

Upprop för ett Nytt Bretton Woods
av Helga Zepp-LaRouche, juli 2008

Bruksanvisning för en bankreform med tre steg!

Glass-Steagall i svensk översättning

Glass-Steagall-skolan


Det senaste om finanskraschen: Finanssystemets undergång


Historisk bakgrund: Det amerikanska systemet för politisk ekonomi


Artiklar:

28 jan -15
19 sep -14
Ulf Sandmark
31 dec -13
Andreas Persson och Elias Dottemar
15 maj -13
Hussein Askary och Ulf Sandmark
15 maj -13
Ulf Sandmark
15 maj -13
Kjell Lundqvist
7 sep -12
Andreas Persson och Malin Wik
10 aug -11
Lyndon LaRouche, Helga Zepp-LaRouche och Jacques Cheminade
14 jul -11
Ulf Sandmark
24 nov -10
Ulf Sandmark
27 aug -10
Michael Goj
27 aug -10
Kjell Lundqvist
1 mar -09
Lyndon LaRouche
12 aug -08
Portia Tarumbwa-Strid, LaRouches ungdomsrörelse
9 aug -08
Helga Zepp-LaRouche
12 aug -07
Helga Zepp-LaRouche
29 jun -01
Sergej Glaziev
4 okt -98
Lyndon LaRouche