En Världsomspännande Landbro – Bygg världen ur krisen!

En storartad strategi för ekonomisk utveckling i hela världen – och ett slut på geopolitiken!

1989-90 lade den amerikanske ekonomen Lyndon LaRouche fram förslaget för ett europeiskt infrastrukturprogram, som stödde sig på den produktiva kapaciteten i triangeln Paris-Berlin-Wien. 1992 utvidgades detta program under Helga Zepp-LaRouches ledning till de eurasiska utvecklingskorridorerna.

Utvecklingsprojeken utanför jorden finns på: http://www.larouche.se/fran-manen-till-mars

Artiklar:

27 okt 2015
Ulf Sandmark och Hussein Askary
17 sep 2014
Ulf Sandmark
31 dec 2013
Ulf Sandmark
31 dec 2013
Ulf Sandmark
31 dec 2013
Andreas Persson
16 mar 2012
Ulf Sandmark
27 nov 2008
Hussein Askary
7 mar 2008
13 feb 2008
Helga Zepp-LaRouche
15 dec 2006
dr Jonathan Tennenbaum
15 dec 2002
Mary Burdman
1 jun 2001
Ulf Sandmark
26 apr 2001
Lyndon LaRouche