EAP:s kortprogram

Europeiska arbetarpartiets kortprogram för Sverige.

1) Skapa minst en miljon nya produktiva arbetsplatser
Eftersom full sysselsättning är möjlig och önskvärd föreslår EAP att vi använder president Franklin Roosevelts amerikanska metoder för att reglera ekonomin. Förebilden för ett sådant program är Roosevelts New Deal med dess Reconstruction Finance Corporation, som kopierades av Tyskland efter andra världskriget och resulterade i det berömda tyska ekonomiska undret, organiserat genom bland annat Kreditanstalt für Wiederaufbau (Kreditinrättningen för återuppbyggnad). På nio år gick Tyskland från att vara ett sönderbombat vrak till att vara världsmästare på export. Gunnar Strängs metoder, med kapitalbudget och användandet av allmänna pensionsfonder (AP-fonder) för att investera i infrastruktur är av relevans för en sådan satsning.

2) En suverän valutapolitik krävs
Sverige måste ta sig ur den Europeiska Unionens Maastricht-tvångströja, EMU, och återgå till en helt oberoende valutapolitik under riksdagens och regeringens styrning. Då har vi råd med nödkrediter till banker och institutioner (av vikt i den rådande finanskrisen) samt långsiktiga satsningar (på 50 år och längre) i infrastruktur.

3) Bygg Sverige - underhåll existerande, samt bygg ny, infrastruktur
Sverige måste bygga ut sin infrastruktur, främst med "ny" miljövänlig teknik som magnettåg och idiotsäkra högtemperaturreaktorer (fissionskärnkraft). Allt för att harmoniskt utveckla människans relation till biosfären. Läs mer

4) Satsa på utbildning och forskning
Infrastruktur innefattar också det som människor har (eller borde ha) i huvudet. Den svenska skolan kan bli bäst i världen bara om vi skrotar all form av "fri" flumskola och ersätter det med vetenskapliga sanningar och moralisk fostran. Istället för Jan Björklunds dumheter så behöver vi Leibniz', Keplers, Bachs, Schillers och LaRouches metod för att utveckla varje svensk till ett geni (skön själ) innan denna medborgare är 25 år fyllda.

5) Inför värnplikt för nationellt försvar
Sveriges folks bristfälliga utbildning kan på kort sikt dessutom förbättras genom det militära försvarets försorg. Den svenska militärmaktens enda väpnade uppgift är förvisso att försvara det här landets gränser (med andra ord: ut ur Afganistan, Tchad och varhelst annars de svanska soldaterna skickats), men militärmakt handlar ju om så mycket mer än bara vapen - vilket USA:s militärhistoria lärt den allmänbildade. Vi kan genom ny och gammal lagstiftning snabbt mobilisera många tusentals soldater för uppgiften att bygga landet: Forskningsprojekt för ny teknik, ingenjörstrupper (med fokus på verktygsmaskinsindustri) och annan kvalificerad industriarbetskraft kan simultant rent fysiskt bygga infrastruktur och bygga en kunskapsmängd som kommer att avspeglas i yrkeslivet i allmänhet. Låt därför alla svenskar, män och kvinnor, mellan 18-25 bli pliktanslutna till den största kraftsamlingen i landets historia, under 1-2 år, för deras egen, landets och världens allmänna välfärds försvar, mot de krafter som drar oss allt djupare in i ett slags feodalt helvete, kallat globalisering.

6) Fred genom utveckling
I westfalisk fredsanda ligger Sveriges och Europas framtid i ett samarbete med bland andra Ryssland för byggandet av de eurasiska landbroarna som en del i ett världstäckande infrastrukturnät (vilket innefattar anläggandet av många tusen nya städer). En världslandbro kan på en generation utrota fattigdomen från jordens yta och placera Sverige som en station på vägen när man åker magnettåg från Kapstaden till Buenos Aires, genom Beringssundstunneln, på mindre än två dagar. Detta gigantiska infrastrukturprojekt kommer att vara värt biljoner och utgör en konkret basis för ett nytt världsfinanssystem. Läs mer

7) Genomför LaRouches, inte Rohatyns, nya Bretton Woods
Eftersom det så kallade "fria" marknadsekonomiska systemet är dött (1971-2007, vila i frid), är skapandet av ett nytt finanssystem oundvikligt. Två alternativ finns på dagordningen för diskussion internationellt. Å ena sidan finns det stort stöd för LaRouches nya Bretton Woods (från 1997), för att i Franklin Roosevelts anda skydda befolkningen (hela befolkningen) från finanskrisens verkningar. Å andra sidan mobiliserar en fraktion inom "finansvärlden" för olika varianter av Mussolinis korporativism, där privata karteller och regeringen smälts samman till en enad styrka att användas mot befolkningen i krisen. Tony Blairs brittiska imperialistiska EU-projekt (Lissabonfördraget), fascisten Felix "Råttan" Rohatyns föreslagna "nya Bretton Woods" (från 2001) och borgmästare Bloombergs och guvernör Arnold Schwarzeneggers feodalistiska PPP räknas till den senare sortens lösning. Läs mer

8) Skydda regeringsformen, socialförsäkringssystem och allmän sjukvård från privatisering
En man strosar på gatan när en tjuv kommer fram och tar hans plånbok ur hans ficka.
- Vad gör du? undrar mannen.
- Jag har precis privatiserat din plånbok, svarar tjuven.

Motorn i en ekonomi är enskilda individers skapande förmåga, som kommer bäst till uttryck i små företag av familjeföretagstyp. Dessa måste skyddas och hjälpas att utvecklas genom lag. Skyddstullar och statlig kreditgivning samt försäkringssystem och sjukvård efter behov till alla behövande är hörnstenar i statens roll som en garant för de enskildas rätt och möjlighet att vara produktiva. Skattepolitiken används med fördel inte bara till att få in pengar till grundläggande skyddssystem, utan kan styra hela ekonomin och befolkningen mot en mer givande framtid. Till exempel kan spekulation och andra hazardspel beskattas med många tusen procent, medan svenska jordbruksprodukter kan säljas skattefritt. Sveriges Regeringsform ger, delvis, ett samtida eko av en till synes svunnen tid då dessa metoder användes för att bygga landet. Låt inte någon privatisera den.