Bekämpa oligarkin

För att genomföra en reorganisering, ledd av folkvalda regeringar, av vårt fullständigt konkursmässiga ekonomiska system måste vi först omintetgöra det dödliga hot som synarkistinternationalen utgör. Den synarkiststyrda terrorism som lanserades med 9/11, fyller samma sorts funktion som 'spänningens strategi' i 70-talets Italien, eller som de vänster- och högerextremistiska grupper som satte skräck i 20- och 30-talets Tyskland, eller som den ursprungliga varianten, den jakobinska terrorn i 1790-talets Frankrike; att lamslå den existerande statsapparaten och terrorisera befolkningen till den grad då människor av desperation accepterar eller till och med vädjar efter odjurstyrannen som kan återställa "ordning" och införa diktatur. Sättet vi kan besegra detta hot på är att avslöja synarkistinternationalen, dess historia och dess modus operandi.