LaRouche-Riemann-metoden

Läs även LaRouches ungdomsrörelses tidskrift för LaRouche-Riemann-metoden för fysisk ekonomi, Dynamis.

1 jun 2005
Sky Shields, LaRouches ungdomsrörelse

Utforskning av LaRouche-Riemann-metoden: LaRouches ungdomsrörelse i Los Angeles undersöker "krökningen" på Franklin Roosevelts elektrifieringsprojekt för landsbygden, Rural Electrification Administration: hur det förändrade USA:s historia.

25 maj 1994
Lyndon LaRouche

Lyndon LaRouches unika ekonomiska metod, "fysisk ekonomi", presenteras här av honom själv. I maj 1994, just hemkommen till USA från ett sex dagar långt besök i Moskva, nedtecknade LaRouche följande definitioner, som underlag för en presskonferens som skulle hållas i Washington.

13 nov 2019

Detta föredrag av Elias Dottemar hölls den 13.11 2019 i Fruängen. Det bygger på en artikel om Lyndon LaRouches upptäckter skriven av Meghan Beets 2018.

12 okt 2017
Jason Ross

I USA har LaRouchePAC startat 2017 års studiecirkel i Fysisk ekonomi. Det går att följa den på nätet varje vecka, Den hålls på engelska. Vill man få kontakt med lärarna och kunna sända in svar på uppgifterna, så kan man registrera sig som deltagare. Läs om fysisk ekonomi på svenska.

2 jun 2017

I Köpenhamn håller Michelle Rasmussen studiemöten om läroboken i ekonomi som Lyndon LaRouche har skrivit. Boken heter "So you want to learn all about economics?" och finns tillgänglig på engelska men också på tyska, franska och arabiska.
Du kan lyssna på de danska föredragen på följande länkar.

28 maj 2010
Ulf Sandmark

Efter en vinter med chockpris-höjningar på el och årsrapporter från nöjda elbolagsdirektörer finns inga tecken på att politikerna i riksdag och regering tänker göra något grundläggande åt galenskapen. Vi närmar oss snabbt en situation där många människor tvingas välja mellan att betala el, hyra eller mat. Likt fattiga i många andra kalla länder hamnar man lätt i galghumoristiska resonemang om vad man skall välja. Om man inte betalar elen, har man ingen nytta av att betala hyran eller att äta.

22 jan 2009
Lyndon LaRouche

Den amerikanske ekonomen och politikern Lyndon LaRouche har länge varnat för det finansiella sammanbrott som vi nu befinner oss mitt uppe i. Hur kunde han förutse det, till och med långt innan de högtflygande finansiella instrumenten, de s.k. derivaten, ens var uppfunna?

Dokumentet tillhör dossiern: