Benjamin Franklin och Alexander Hamilton

Här kommer du snart att kunna läsa mer om Benjamin Franklin, Alexander Hamilton och andra revolutionärer och grundare av det amerikanska systemet.

21 okt 2016

I USA mobiliserar LaRouche Political Action Committee (LPAC) för att få stopp på Obamas krigspolitik och befria USA från vansinnesalternativen med de båda kandidaterna Trump och Clinton. Det finns en hel värld av möjligheter till förbättringar.Det går att med Lyndon LaRouches och Alexander Hamiltons metoder lösa finanskrisen och bygga världen. Ingen i hela världen behöver acceptera dumheterna i det amerikanska valet!

23 dec 2013

Kreditsystemets historia
Den ekonomisk politiken kallade kreditsystem, som LaRoucherörelsen - EAP sedan nära 40 år förespråkar som alternativ till monetarism och frihandel, lyser i samhällsdebatten sin frånvaro. Det till trots är det kampen för politik av just detta slag, som vi har att tacka allt vårt välstånd för, även i Sverige.

15 maj 2013

Ett återinförande av den ursprungliga bankdelningslagen Glass-Steagall skulle på sikt betyda att USA och därmed också Europa går tillbaka till det sanna "amerikanska politiska ekonomiska systemet". Det etablerades efter de amerikanska koloniernas revolution 1776 mot det brittiska imperiet och grundandet av den amerikanska konstitutionella republiken.
Alexander Hamilton utformade detta system, både som en av författarna till konstitutionen och som USA:s första finansminister.

13 nov 2012

Tal på LaRoucherörelsen i Sverige - EAP:s kampanjmöte "Stoppa nedräkningen till världskrig!" på Hägerstensåsens medborgarhus den 9.10 2012

7 sep 2012

Historien visar att produktiv kreditgenerering är det som fungerar med historiska förebilder som Alexander Hamilton,John Quincy Adams, Abraham Lincoln, Franklin Delano Roosevelt, Hermann Abs och Gunnar Sträng.

Lagom till rader av avslöjanden i pressen om amerikanska centralbanken Federal Reserves konkurstillstånd, lägger LaRoucherörelsen i USA (LPAC) ett utarbetat förslag till en lag för att införa kreditsystem genom att ta tillbaka makten från Federal Reserve och återupprätta den ursprungliga amerikanska nationalbanken Bank of the United States.
Förslaget till kreditsystem är del i LPAC:s trestegslösning för den ekonomiska krisen: 1) Bankdelning enligt Glass-Steagall, 2) Kreditsystem och 3) Stora projekt.