Vårt program

Video: EAP:s valfilm supervalåret 2014


EAP:s valfilm visas varje vecka i direktsändning på lokaltevekanalen Öppna kanalen (se tablån här). Öppna kanalen visar alltid också sina program samtidigt över internet på sin hemsida här.

Video: EAP:s program för valet 2010

Allt om valet: www.larouche.se/val2010

1) En miljon nya produktiva arbetsplatser
2) Suverän valutapolitik
3) Bygg Sverige med ny infrastruktur
4) Satsa på utbildning och forskning
5) Inför värnplikt för nationellt försvar
6) Fred genom utveckling
7) LaRouches nya Bretton Woods
8) Skydda regeringsformen och sjukvården från privatisering

Finanskollapsen har skett; systemet är dött. Nu finns chansen att äntligen bygga upp ett rättvist finanssystem i världen. Lyndon LaRouche föreslår ett Nytt Bretton Woods med Den Eurasiska Landbrons stora, långsiktiga infrastrukturprojekt som motor. Här kan du läsa mer om bakgrunden till krisen och dess lösning.

"Två system står inför världen... Ett hoppas på universellt krig; det andra på universell fred. Ett är det engelska systemet; det andra kan vi vara stolta över att kalla det amerikanska systemet, för det är det enda som någonsin tänkts ut med syftet att upphöja och utjämna människornas villkor över hela världen." (Henry Carey)

"All förbättring på det politiska området skall utgå från karaktärers förädling — men hur kan karaktären förädlas under inflytande av en barbarisk statsförfattning? Man måste alltså för detta ändamål uppsöka ett verktyg, som staten ej erbjuder, och öppna källor därtill, som trots allt politiskt fördärv hålla sig rena och klara." (Friedrich Schiller)

Om vi ska kunna bidra till den nödvändiga förändringen av världssystemet är det ett villkor som måste uppfyllas före alla andra: Vi måste bryta oss loss ur vår mentala och politiska förslavning under den feodala europeiska oligarkin!