Dokument

23 mar 2019

Verksamhetsberättelse för Schillerinstitutet i Sverige mars 2018 - mars 2019

21 feb 2019

"Skapa en ny, mer mänsklig epok för mänskligheten!" Så löd mottot för den konferens som Schillerinstitutet i USA höll den 16 februari i Morristown, New Jersey. Den började med att publiken reste sig till en lång, högtidlig ovation som en hyllning till minnet av den några dagar tidigare avlidne Lyndon LaRouche, och till Helga Zepp-LaRouche som personligen närvarade på konferensen.
Konferensens första panel inleddes av Dennis Speed under rubriken "Kan mänskligheten styra sig själv till att garantera vår existens som art?" Han presenterade ett urval video- och ljudklipp från Lyndon LaRouches olika framträdanden.

12 jul 2018

Tidpunkten kunde inte ha varit mer lämplig för Schillerinstituets konferens den 30 juni - 1 juli i Bad Soden i Tyskland. Framväxten av en ny paradigm för relationerna mellan länderna i världen är klart på gång framdrivet av den mycket aktiva diplomatin och ekonomiska utvecklingspolitiken kring Kinas Bälte & väginitiativ.

20 mar 2018

Schillerinstitutets
årsmöte 2018 i Stockholm den 17 mars skedde mot bakgrund av att
initiativet för att bygga den nya Sidenvägen har blivit en makalös
internationell framgång. Sedan grundandet 1984 har det
internationella Schillerinstitutet arbetat under ledning av Helga
Zepp-LaRouche för att skapa fred genom ekonomisk och kulturell
utveckling. För att lösa otaliga kriser, på den ena kontinenten
efter den andra, har fredsstrategier tagits fram, där hopp,
samarbete och fred främjats genom förslag till samarbete kring
stora utvecklingsprojekt. Efter murens fall föreslog Schillerinstitutet på Lyndon LaRouches initiativ att den nya Sidenvägen skulle byggas för att fredligt och handfast knyta samman öst och väst. På 1990-talet blev detta Kinas politik, som utvidgades enormt år 2013 när president Xi Jinping bjöd in hela världen till det som idag kallas Bälte & Väginitiativet (BRI).

4 dec 2017

RESOLUTION: "För ett slut på kriget och den humanitära krisen i Jemen"  Deltagarna på Schillerinstitutets internationella konferens antog enhälligt följande: 1. Omedelbar vapenvila mellan alla parter. 2. Hävande av blockaden mot landet, särskilt mot hamnen i Hodeidah och mot den internationella flygplatsen i Sanaa. 3. Återgång till den nationella försoningsprocess och dialog som fördes, men som avbröts av kriget. (Denna förhandlingsprocess behöver föras under FN:s paraply, av enbart nationella jemenitiska grupperingar, utan inblandning från regionala eller globala makter, men med stöd från Ryssland, Kina och USA som garanter för fullföljandet av dialogens resultat.) Avsikten med förhandlingarna är att komma fram till en politisk lösning på krisen. 4. Hjälp till Jemen för en snabb och storskalig återuppbyggnad fokuserad på infrastrukturprojekt för att återskapa nationens försörjningsförmåga och integrera Jemen i Bältet & Vägen-initiativet.

4 dec 2017

Här är det möjligt att börja ta del av talen från den internationella konferensen "Fulfilling the Dream of Mankind" som Schillerinstitutet arrangerade i Bad Soden/Taunus i Tyskland den 25-26 november, 2017.

20 jul 2016

Dokumentationen av Berlin konferensen fortätter med hela Skypediskussionen med Dr. Bouthania Shaaban liksom talet av Talal Moulla från Syrien och följande andra texter.

7 jul 2016

Resolutionen för omedelbart slut på sanktionerna mot Ryssland och Syrien på svenska, engelska, franska resp. tyska från Schillerinstitutets konferens i Berlin den 25-26 juni 2016.

30 jun 2016

Schillerinstitutets Berlinkonferens i midsommarhelgen hade temat "För en gemensam framtid för mänskligheten och en renässans för den klassiska kulturen" och samlade under två dagar mer än 300 gäster från 24 länder och fyra kontinenter till en intensiv och djuplodande dialog om hur det akuta världskrigshotet kan stoppas och ersättas av ett nytt paradigm kännetecknat av internationellt samarbete och utveckling på basis av en dialog mellan civilisationerna och den unikt mänskliga kreativiteten.

25 jun 2015

Den 13-14 juni träffade EAP och dess systerorganisationer företrädare för tre BRIKS-länder på Schillerinstitutets stora Paris-konferens "Världens återuppbyggnad i BRIKS tidevarv".
De runt 500 deltagarna kom samman för att svepa BRIKS utvecklingvåg till Frankrike och Europa och förmå dem resa sig mot en världsordning som inget har att erbjuda annat än imperiernas återkomst, allas krig mot alla och den systematiska plundringen av folk och deras välfärd.
I fokus stod också den människofientliga kampanj som sprids inom ramen för klimatsvindleriet och FN:s klimatförändrings

2 jun 2015

Danska statsministern Helle Thorning Schmidt har utlyst
nyvalet till Folketinget med den 18 juni som valdag. Schillerinstitutets
vänner i Danmark låg i startgroparna och kunde genast börja hänga upp
sitt optimistiska budskap: "Win-win med BRIKS, inte kollaps och krig"!

28 jan 2015

Mer än 200 prominenta personer från 20 länder har nu undertecknat uppropet om att USA och Europa ska samarbeta med BRIKS-länderna om att skapa fred och ekonomisk utveckling i världen.
Bland de senaste namnen från USA finns författaren, aktivisten och Princetonprofessorn dr Cornel West och filmskaparen Sean Stone.

30 nov 2014

I dagens atomålder kan en geopolitisk konfrontationspolitik mot Ryssland och Kina endast leda till termonukleär förintelse av mänskligheten. Därför måste alla möjligheter tas tillvara för att i nära samarbete lösa de talrika kriser mänskligheten står inför. Som patrioter i våra nationer och som världsmedborgare uppmanar vi våra landsmän och våra nationers ledarskap att visa mod att bryta oss ur kretsloppet av eskalerande bestialitet genom att anta BRIKS-staternas generösa inbjudan till samarbete.

4 nov 2014

Schillerinstitutet, som fyller 30 i år, höll sin europeiska jubileumskonferens den 18-19 oktober i Frankfurt, Tyskland, på temat: "Den nya Sidenvägen och Kinas månprogram: Människan är den enda kreativa varelsen!"
Många talare, deltagare och musiker från olika länder firade institutets trettioåriga kamp för en ny, mer rättvis ekonomisk världsordning, som med BRICS skapat en möjlighet att lösa den oerhört farliga situation mänskligheten står inför idag. Den följande översikter ger en inblick i de oerhört intressanta och viktiga talen och bidragen.

26 okt 2014

På Schillerinstitutets jubileumskonferens "Mänskligheten är den enda kreativa arten" antogs den 19.10 följande deklaration angående det explosiva läget i Ukraina, som "kan bli en brandhärd ur vilken ett tredje världskrig bryter ut. Faran ligger i det faktum att Ukraina som stat inte längre efterlever de skyldigheter de enligt folkrättens ramar och föreskrifter har att uppfylla."

24 okt 2014

Schillerinstitutet höll sin
jubileumskonferens den 18-19.10 i Frankfurt, Tyskland på temat: "Den nya Sidenvägen och Kinas månprogram: Människan är den enda kreativa varelsen!" Många talare från olika länder firade institutets trettioåriga
existens och dess kamp för en ny rättvis ekonomisk världsordning, som med BRICS öppnat möjligheten att lösa de oerhört farliga situation mänskligheten står i idag. De mer än 300 deltagarna antog följande
deklaration och de oerhört intressanta och viktiga talen börjar nu finnas till hands på olika språk på Schhillerinstitutets konferenshemsida.

28 nov 2013

Den 2 november 2013 Schillerinstitutet en konferens i Los Angeles på temat "Developing the Pacific and Ending the Grip of Empire" . Här presenteras föredragen om  Den Eurasiska landbron idag, höghastighetstågen, Tre raviners damm, Nicaraguakanalen och KRA-kanalen genom Thailand.

14 nov 2013

Ännu ett stort pressgenombrott i Danmark: På ett helt tidningsuppslag presenteras borgmästarkandidaten för Köpenhamn Tom Gillesbergs och SIVE:s valkampanj i Danmark för "Glass-Steagall- Inte EU-fascism" i vänstertidningen Information. Artikeln har rubriken "Vi är inte bara en grupp magnettågsentusiaster".

22 apr 2013

"Vi som samlats här i närheten av Frankfurt i Tyskland och företräder länder från samtliga kontinenter ger härmed vårt fulla stöd till en omedelbar omröstning i Representanthuset och Senaten i USA om en bankdelningslag av typen Glass-Steagall, i linje med den motion som lagts av ledamöterna Marcy Kaptur och Walter Jones kallad "Lagen för återgång till ett klokt bankväsen" (HR 129)."

16 apr 2013

Forumet för en ny paradigm, organiserat av det internationella Schillerinstitutet, har en hemsida för de konferenser som hållits. På denna sida kommer rapporter, tal och videor från konferensen i Frankfurt-Flörsheim den 13-14 april 2013  att komma upp allteftersom de färdigställs.

2 apr 2013

Dagens Nyheter och liknande tongivande riksmedia har gett en bild av kriget i Syrien som kan sammanfattas enligt följande:
"Bashar al-Assad dödar sin befolkning, först de oskyldiga demonstranterna, sedan de väpnade syrierna som tvingats beväpna sig för att skydda sig mot al-Assad. Nu har lite Al-Qaida slunkit in och då dödar han dem, och oskyldiga barn.

14 mar 2012

Det brittiska imperiets politik att på kärnvapennivå utmana Ryssland och Kina kring de arrangerade konflikterna med Syrien och Iran var huvudproblematiken för den internationella konferens som Schillerinstitutet höll i Berlin den 24-25 februari. Talare och deltagare från 28 länder diskuterade konferensens tema "Hur mänsklighetens framtid kan säkras", med början direkt i inledningstalet av det internationella Schillerinstitutets ordförande och grundare Helga Zepp-LaRouche.

3 jul 2011
EAP:s Hussein Askary rapporterar på plats direkt efter Schillerinstitutets internationella konferens i Rüsselsheim, Tyskland, den 2-3 juli 2011.
3 aug 2010

Pressmeddelande:
LaRouches ungdomsrörelse framför Beethovens 9:e symfoni i den vetenskapliga stämningen C=256 Hz

22 feb 2009

I Opelhuvudstaden Rüsselsheim, där också Saab-bilar utvecklas
och tillverkas, höll Schillerinstitutet en internationell konferens den
21 - 22.2 2009. Konferensen med 350 deltagare från 25 nationer, som
hölls på temat "Världsekonomins återuppbyggnad efter systemkrisen",
antog följande slutresolution om bilindustrins framtid:
Hotet mot Opel, just här i denna stad där vi har vår konferens,
visar dramatiskt vilken felaktig väg industripolitiken har slagit in på
genom globaliseringen, speciellt under de senaste årtiondena. Skiftet

21 feb 2009

Internationell konferens organiserad av Schillerinstitutet, 21-22 februari 2009, Rüsselsheim, Tyskland.

16 sep 2007

I fokus för Schillerinstitutets konferens i Kiedrich i mitten av september 2007 stod behovet att införa en rättvis ny ekonomisk världsordning i en snar framtid. Med tanke på det internationella finanssystemets långt gångna sammanbrott måste regeringar och parlament i alla världens nationer skyndsamt föra upp frågan om den fysiska ekonomins återuppbyggnad på dagordningen.

16 sep 2007

Deltagarna på Schillerinstitutets konferens i Kiedrich fördömer alla planer på ett militärt angrepp på Iran. Ett sådant angrepp skulle få förödande konsekvenser för världsfreden och kasta in civilisationen i en ny mörk tid. Det skulle få mycket allvarligare konsekvenser än kriget mot Irak, som redan är den största strategiska katastrofen i USA:s historia. Vi hänvisar till IAEA-chefen dr Mohammed ElBaradei, som sagt att mediekampanjen mot Iran är en dramatisk påminnelse om lögnerna som ledde fram till Irakkriget.

Schillerinstitutets konferens inför minnesdagen av 11 september blev en mycket stark manifestation för att svänga om den amerikanska utrikespolitiken i grunden. Delstatssenatorn från Virginia Richard Black höll det mest förödande tal mot den amerikanska utrikespolitiken gentemot Syrien och Irak. Syriens FN-ambassadör Bashar al-Jaafari fortsatte med ännu mer.

Den nya påvliga encyklikan Laudato si innebär en drastisk omsvängning jämfört med Vatikanens tidigare inställning.
Nyckelinnehållet i denna encyklika bär prägeln av särskilt en individ: Hans Joachim Schellnhuber, tyske förbundskanslern Angela Merkels klimatguru sedan 2005. Hans politik leder avfolkning och fast denna satanistiska politik är avsiktlig, nämns det inte annat än av miljörörelsen toppideologer i interna och undanskymda sammanhang.

Söndagen den 14 juni inleddes Schillerinstitutets andra internationella konferensdag i Paris med ett tal av Jacques Cheminade, ordförande för Solidarité & Progrès. Hans tema var "Offentliga krediter och skuldavskrivning, Europas politiska utmaning." Cheminade slog fast att vi måste återskapa en värld med verklig tillväxt.  Europas verkliga utmaning är att "lägga till mer kraft till BRIKS-ländernas ansträngningar och en vidare horisont."

Den grekiske Europaparlamentarikern och dokumentärfilmaren Stélios Kouloglou mottogs med ovationer på Schillerinstitutets Europakonferens i Paris den 13-14 juni när han sa: - Jag kan försäkra er att vi kommer att göra motstånd. Vi skall inte underkuvas!
Han började sitt tal med att varna för vad som håller på att ske. Kologlou sa: - Sedan [det grekiska parlaments-]valet i januari har Grekland mötts av en tyst statskupp.

Den sista helgen i mars höll Schillerinstitutet fyra viktiga möten på tre kontinenter om krig eller fred i samarbete med Ryssland och BRIKS-länderna. I USA fortsatte serien möten på Manhattan i New York, i Australien hölls en större konferens där EAP:s Hussein Askary deltog via skype och i Berlin hölls det tredje mötet där i år på samma tema. Schillerinstitutets offensiv denna helg inleddes med ett debattmöte i Köpenhamn mellan Jens Joergen Nielsen, en känd journalist, författare och rysslandsexpert, och Tom Gillesberg, Schillerinstitutets ordförande i Danmark, fredagen den 27 mars.

300 delegater mötte upp vid det internationella Schillerinstitutets jubileumskonferens i New York den 15 juni 2014. Temat var "En värld utan krig". Bland talarna återfanns Helga Zepp-LaRouche och andra ledare från vår organisation såsom Kesha Rogers och tunga institutionella personer.

Nu även på video! Det danska Schillerinstitutet har hållit ett veckoslutsseminaruim i Ballerup utanför Köpenhamn den 17-18 augusti 2013. Från USA deltog de två ledande LaRoucheaktivisterna Leni och Phil Rubenstein. Du kan se och lyssna på föredragen som hölls på engelska och danska.

Schillerinstitutets internationella konferens den 2-3 juli 2011 presenterade ett utomordentligt program för ekonomisk återuppbyggnad och en klassisk kulturell renässans, allt till syftet att "rädda civilisationen från avgrunden".