Schillerinstitutet

Schillerinstitutet arbetar världen över för att försvara alla människors rätt att utvecklas - materiellt, moraliskt och intellektuellt.

Schillerinstitutet arbetar för att skapa en rättvis världsordning, i vilken suveräna republiker är sammanbundna i en ömsesidig principgemenskap för framåtskridande och utveckling.

Det är uppkallat efter Friedrich Schiller, den store tyske sjuttonhundratalspoeten och dramaförfattaren, vars verk har inspirerat republikansk opposition mot oligarkiskt tyranni världen över.

Institutet grundades 1984 av Helga Zepp-LaRouche och återfinns förutom i Sverige i bland annat USA, Australien, Kanada, Ryssland, Danmark, Tyskland, Frankrike, Italien, Polen, Slovakien, Mexiko, Brasilien, Argentina, Venezuela, Colombia och Peru och har ett växande inflytande i Asien, Afrika och Mellanöstern.

Helga Zepp-LaRouche, en sann världsmedborgare i Schillers mening, har återinfört de humanistiska idealen genom sina studier i renässansens stora tänkare och klassicismens förgrundsgestalter.

Schillerinstitutet fungerar som en paraplyorganisation för den internationella LaRoucherörelsen.

Resolutioner från Schillerinstitutets konferenser och andra texter finner du här.