LaRouches ungdomsrörelse (LYM)

Vi måste sikta på att skapa vad som fritt uttryckt kan kallas en massledarskapsfaktor. Vi måste snabbt utveckla många 'plutoner' av verkligt kvalificerade, unga intellektuella ledare genomsyrade av ett destillat av den klassiska traditionens mest centrala produkter fram till i dag.

För detta behöver vi inte bara en rörelse för utbildning, utan en politisk rörelse som i sig är utbildning. Detta måste vara en massorienterad rörelse av framtida världsledare, som försöker inspirera den typ av ledarskap i dagens institutioner, som de nuvarande ungdomarna kommer att representera när de blir nationernas ledare ett decennium eller mer i framtiden.

- Lyndon H. LaRouche, Jr.

Uppdraget

Den 17 december 2006 talade Lyndon LaRouche till vårt systerparti BüSo och det följande uppdraget till ungdomsrörelsen kommer därifrån:

"Detta är ingen lek. Detta är ingen sport. Detta är inte en spekulation, och inte en investering. Det handlar om mänsklighetens räddning, åtminstone för ett bra tag framöver. Därför måste vi förstå att vi behöver revolutionärer.

Vi måste tänka som revolutionärer. Vi måste rätta till det som gått fel i världen. Vi måste gå ut och skapa allianser och knyta kontakter med olika delar av världen, och få igång ett samarbete och diskussion med dem. Vi måste tänka ut ett system, som skall rädda den här planeten. Vi måste berätta för regeringar och folk i andra delar av världen vad vi tänker göra, meddela dem våra förslag, så att de hinner tänka över det, och bestämma om de är beredda att anta dem eller inte.

Och därför behöver vi i Europa, och särskilt i Tyskland, en ungdomsrörelse av den typ vi har i USA, som arbetar på det sätt vi håller på att lära oss att arbeta i USA. Vi behöver en ungdomsfaktor här, unga människor som törstar, i det ordets bästa bemärkelse; som törstar efter en framtid för sin identitet, törstar efter en framtid för landet som de bor i, törstar efter en framtid för civilisationen. Törstar efter ett meningsfullt liv."

Metoden

I artikeln Framtidens ledare går Elias Dottemar och Abdosalam Aldaheby in på grundpelarna i ungdomsrörelsens utbildningsprogram:

"Vad vi i LaRouches ungdomsrörelse har för ändamål är att i själva vår verksamhet förkroppsliga en intensivkurs i vad det innebär och vad som moraliskt krävs för att, som politiker eller bara ansvarsfull medborgare, företräda sina medmänniskor. Projektet kallas ibland "universitetet på hjul". Detta var Lyndon LaRouches idé - den amerikanske ekonom och filosof efter vilken vår ungdomsrörelse är uppkallad. Utbildningen har två grundpelare. Den första är musiken.

Regel nummer ett är att förstå vår egen natur som människor och vad som skiljer oss från både apor, George W Bushar och datorer. Ett nyckelinstrument i att förstå människans andliga natur är något som vi kallar klassisk konstnärlig komposition. Musiken är den del av den klassiska konsten där principen för sådan komposition är tydligast. Kärnan i klassisk konst - i det här fallet musik men principen gäller även för bildkonst, poesi och drama - är ironi. ... En klassisk ironi, till exempel ett bra skämt, komponerades för att kompositörens idé inte kunde förmedlas på "bokstavlig" väg, eller med det kommunikationsmodus som låg för handen. Hos en metafor ligger idén varken i den bokstavliga "betydelsen" eller i den bildliga, utan i det förhållande mellan dem som kompositören använder. Han eller hon var tvungen att revolutionera det medium som traditionellt använts för kommunikationen och uppdatera mediumets regler, i musiken exempelvis tonart och tempo, i tal och skrift ordens bokstavliga betydelser och grammatikens traditionella funktioner. Det är sådana revolutionärer som för civilisationen framåt i det man lagbundet bryter med traditionella tänke- och levnadssätt. ..." läs mer

Video

LYM-medlemmen Andreas Persson berättar om LaRouches ungdomsrörelses ursprung, metod och uppdrag