Uppsatser och tal

19 jan 2020

Veckoöversikt av Helga Zepp-LaRouche 18 januari 2020.
Timmarna efter att Qassem Soleimani, Irans viktigaste general och praktiskt taget nummer två i den iranska regeringen, hade mördats genom en amerikansk drönarattack nära flygplatsen i Bagdad höll världen andan. De flesta tänkande människor förstod att vi stod på randen till en potentiellt okontrollerbar upptrappning. Krisen är inte över. En seriös diskussion om de principer som en hållbar ordning för
hela mänskligheten måste vila på är absolut nödvändig. I stället för att
klamra sig fast vid geopolitikens (på senare tid även "geoekonomins")
bakåtsträvande och farliga begrepp, borde de europeiska länderna ta del
av den nya Sidenvägens möjligheter.

14 dec 2019

Veckoöversikt av Helga Zepp-LaRouche 14 december 2019.
I hela världen drar människor ut på gatorna i tusental, hundratusental, ja miljoner för att de ser sin existens vara hotad. I Chile, IMF:s mönsterland, i Pakistan, Iran, Irak, Libanon och Algeriet demonstrerar man, generalstrejken i Frankrike fortsätter, till och med bönderna i Tyskland protesterar mot följdverkningarna av den nyliberala ekonomiska politiken som hela tiden vidgar klyftan mellan rik och fattig och rycker bort existensgrundvalen för allt fler människor runt om i världen. Alla dessa demonstranter i alla de olika länderna protesterar på grund
av mycket specifika missförhållanden – men därmed reagerar de bara på de
för tillfället rådande följdverkningarna av en grundläggande
felutveckling i västvärldens politik.

9 nov 2019

"1988 förutsåg Lyndon LaRouche, när han såg Comecon-ländernas
ekonomiska svårigheter, att en återförening av de båda tyska staterna
var nära förestående. ... När Berlinmuren sedan
faktiskt föll, efter de allt större måndagsdemonstrationerna, var vi de
enda som hade en idé om vad som skulle göras." Det sa Schillerinstitutets ordförande Helga Zepp-LaRouche i ett förinspelat videotal på en konferens som hölls i New York den 9 november 2019 med anledning av 30-årsdagen av Berlinmurens fall. Den enastående chansen som erbjöds då att knyta ihop Europa och Asien med utvecklingskorridorer, som basen för en fredsordning för 2000-talet, sumpades. Och tanken på en en unipolär världsordning med en allenarådande marknadsliberalism ledde, precis som Zepp-LaRouche varnade för då, till det sammanbrott vi ser nu. Men i dag, 30 år efter murens fall, upplever världen en ny chans, med det kinesiska Belt & Road-initiativet, världens största infrastrukturprojekt någonsin.

8 sep 2019

Med aktionsdagar den 10 och 12 september på sex kontinenter drar Schillerinstitutet i gång en internationell mobilisering för att uppmärksamma alla världens ungdomar på att det överdrivna fokuset på klimatet är helt oförenligt med människans sanna identitet som en rymdfarande varelse som med hjälp av rymdfartstekniken kan ge sig i kast med alla problem, inklusive de som hänger ihop med klimatförändringar. Inför aktionsdagarna skrev Schillerinstitutets ordförande Helga
Zepp-LaRouche detta flygblad, som delas ut på universitet och andra platser i Latinamerika, i Europa, i
Afrika, i Asien, i Australien och i USA.

17 aug 2019

Veckoöversikt av Helga Zepp-LaRouche 17 augusti 2019.
Världen slits isär. Vi ser en tilltagande eskalation i destabiliseringen av Hongkong, krisen kring Kashmir tillspetsas, länderna i Europa glider allt längre ifrån varandra, i USA iscensätts nu den andra fasen i kuppförsöket mot president Trump, det transatlantiska finanssystemet har återigen hamnat i en alarmerande prekär situation, världsordningens hittillsvarande status quo rämnar och helt nya strategiska allianser tar form. Mot bakgrund av allt detta infinner sig frågan: Finns det ett samband
mellan alla dessa olika händelser? Och mera grundläggande: Driver
mänskligheten mot en ny katastrof, eller kan vi skapa oss en gemensam
ordning, etablera ett system för förbindelserna mellan nationerna som
garanterar människosläktets långsiktiga överlevnad?

10 aug 2019

Veckoöversikt av Helga Zepp-LaRouche 10 augusti 2019.
Nu vet vi säkert: Enligt den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC är jorden på väg mot en katastrof, men det går fortfarande att göra något åt det, om vi bara lyssnar på Greta, Extinction Rebellion och Dennis Meadows: Vi ska inte bara ha flygskam, vi ska dessutom ha köttskam, ja faktiskt matskam över huvud taget, plus bilskam, reseskam, uppvärmningsskam och helst också existensskam, för om vi inte fanns skulle klimatet må mycket bättre! Och så klart, om du inte märkt det redan: snön är svart! Galet? Javisst! Men det finns en metod i galenskapen: den s.k. klimatpanelens
apokalyptiska teser om en förment ond cirkel mellan ett icke-hållbart
jordbruk, global uppvärmning och extremväder ska indoktrinera
befolkningen till att frivilligt avstå från konsumtion, att med höjda
skatter subventionera en kanalisering av finansströmmarna till gröna
investeringar, att acceptera diktatoriska styrelseformer och – nu pratar
man om det helt öppet – acceptera en kraftig reducering av
världsbefolkningen.

2 aug 2019

Veckoöversikt av Helga Zepp-LaRouche 2 augusti 2019.
Samtidigt som stormsignalerna för den annalkande finanskraschen blir alltmer alarmerande bevittnar vi nu det troligen största experiment som någonsin genomförts för att tvinga fram en beteendeförändring hos befolkningen. Målet för denna transatlantiska kampanj är att med hjälp av en iscensatt klimathysteri ("Vi har bara 18 månader på oss!") få befolkningen att frivilligt acceptera en kollaps av levnadsstandarden, samtidigt som alla investeringar styrs över till gröna projekt. På samma gång ska den "stora omställningen av världsekonomin" leverera
feta vinster till investerarna och – i förening med den mirakulösa
likviditetsökningen genom de aldrig upphörande "kvantitativa
lättnaderna" – än en gång skjuta upp det hopplöst bankrutta
finanssystemets sammanbrott.

13 jul 2019

Det finns väl ingen företeelse i människans tillvaro som lika mycket som rymdfärder står för människans obegränsade förmåga att övervinna gränser genom kvalitativa insikter i universums lagbundenhet. 50-årsdagen av Apollo-månlandningen är därför ett tillfälle att minnas
rymdfärdernas alla stora pionjärer och samtidigt förnya den optimistiska
visionen om människans framtid och hennes förmåga att skapa nya
civilisationer utanför jorden, skriver Helga Zepp-LaRouche.

15 maj 2019

1 352 representanter från alla de 47 länderna i Asien, från många andra länder och från internationella organisationer deltog i Conference on Dialogue of Asian Civilizations i Peking den 15 maj 2019. President Xi Jinping höll inledningstalet på konferensen, vars tema var "utbyten och ömsesidigt lärande mellan de asiatiska civilisationerna och en gemenskap med en gemensam framtid för Asien".
En av talarna på konferensen var Schillerinstitutets internationella ordförande Helga Zepp-LaRouche.

18 apr 2019

Med sina geopolitiska glasögon förstår inte västvärlden att ett nytt paradigm för de internationella relationerna håller på att växa fram genom Kinas initiativ att samla världen kring samarbete kring Belt & Road. Den prestigefulla Beijing Review publicerade den 18 april en viktig artikel om detta av Helga Zepp-LaRouche, som återges här i översättning. Rubriken var "Vägar till väst – Geopolitiska glasögon gör det omöjligt att se lösningarna".

23 mar 2019

Veckoöversikt av Helga Zepp-LaRouche 23 mars 2019:
Den kinesiske presidenten Xi Jinpings statsbesök i Italien, som avslutades med att båda länderna undertecknade en avsiktsförklaring om att samarbeta i utbyggnaden av den nya Sidenvägen, var ett mäktigt bevis för att det inom politiken också kan finnas glädjande och positiva nyheter.

23 feb 2019

Veckoanalys: Vi upplever just nu en epokgörande kamp om människans sanna identitet; Är människan, som förespråkarna för Green New Deal vill göra gällande, en parasit som tär på naturen, och vars antal därför bör hållas så lågt som möjligt? Eller är människan som art den hittills enda kända kreativa varelsen i
universum, med en gränslös förmåga till självfulländning, av såväl sitt
intellekt som skönheten hos sin karaktär, och med oändliga möjligheter
att upptäcka nya principer som styr vårt fysiska universum?
Detta är ingen esoterisk fråga; det är den centrala axiomatiska
tvistefrågan i den pågående strategiska maktkampen mellan det nyliberala
systemets kollapsande gamla paradigm, inställt på geopolitisk
konfrontation – och det uppåtsträvande nya paradigmet, en ekonomisk modell som tjänar det gemensamma bästa för alla människor i denna värld.

19 jan 2019

Veckoöversikt av Helga Zepp-LaRouche 19 januari 2019:
Om det nu behövdes något mer bevis för att personerna i ledande ställning i Tyskland fortfarande uppfattar sig som ståthållarna i ett ockuperat land, så är det uttalandet som publicerades i brittiska The Times den 18 januari, undertecknat av "tunga företrädare för toppskiktet i tysk politik, näringsliv och samhälle", vilka "av hela sitt hjärta" önskar att britterna ska stanna kvar i EU. Och detta vid en tidpunkt då man till och med i The Economist kan
läsa att återvändsgränden som det brittiska etablissemanget har
manövrerat sig in i bevisar en enda sak, nämligen att den brittiska
ledningsmodellen håller på att bryta samman. Samtidigt surrar det bakom kulisserna om den exempellösa skandalen om hur det brittiska
utrikesdepartementet, de brittiska underrättelsetjänsterna, Nato,
Facebook och diverse andra institutioner är invecklade i ett gigantiskt
informationskrig med hjälp av statsunderstödda journalister mot Ryssland och Kina, men också i en manipulation av
inrikespolitiken i alla västländer. I centrum står de brittiska Institute for Statecraft och Integrity Initiative.

29 dec 2018

I sina nyårstankar inför 2019 välkomnar Schillerinstitutets internationella ordförande Helga Zepp-LaRouche att nyliberalismens globala dominans går mot sitt slut och att president Trump beslutat att dra tillbaka de amerikanska trupperna från Syrien och delvis också från Afghanistan. "Det ger oss
chansen till en positiv strategisk kursändring för hela mänskligheten. ... 2019 kan bli ett fantastiskt år för mänskligheten, om vi inte av ideologisk halsstarrighet sumpar denna chans", skriver hon.

15 dec 2018

Veckoöversikt 15 december 2018: I sin senaste webcast betonade Helga Zepp-LaRouche att det finns ett samband mellan brexit, Hillary
Clintons valförlust, valet av den nya italienska regeringen och nu de
Gula västarnas rörelse: "De är alla symtom på en och samma sak: att man inte kan bryta mot
vanliga människors gemensamma bästa hur länge som helst, till förmån för
de mycket rika. Och i Frankrike riktas vreden mot de mycket rika, vars
president Macron anses vara. Man kan inte gå emot dessa intressen hur
länge som helst utan att utlösa jordskalv." Hon menade att världen är uppdelad i
två tydliga mönster: Det ena försöker bara hålla i gång
spekulationssystemet, som sviktar; det andra är länderna som är
orienterade till den reala ekonomin, och de samarbetar med Kina. "Människor måste bestämma sig: Vill de stå på det vinnande nya paradigmets sida eller inte?"

8 dec 2018

Veckoöversikt av Helga Zepp-LaRouche 8 december 2018:
Revolt mot Macron i Frankrike, brexitkaos i Storbritannien, en trolig fortsättning i Tyskland av den politik som lett till de s.k. folkrörelsepartiernas tillbakagång – i de tre största EU-länderna presenteras räkningen för många år med en nyliberal politik. Men det finns mycket väl en utväg ur Europas många kriser: Europas suveräna
stater måste, som en allians av nationer i de Gaulles anda, samarbeta
med Kina, Ryssland och Trumps Amerika i utbyggnaden av den nya
Sidenvägen på basis av ömsesidiga fördelar.

24 nov 2018

Veckoöversikt av Helga Zepp-LaRouche 24 november 2018.
Samtidigt som den alltmer impopuläre franske presidenten Macron fantiserar om en europeisk armé som ska försvara Europa mot "Kina, Ryssland och kanske till och med USA", hans finansminister Bruno Le Maire yrar om att Europa ska vara ett "gott imperium", och förbundskansler Merkel rätt sent i karriären upptäcker att Europa måste ta sitt öde i egna händer, blir det mer och mer tydligt att det västliga nyliberala systemet snarare har gått in i en sammanbrottsfas.

10 nov 2018

Med anledning av 259-årsdagen av Friedrich Schillers födelse, som inföll den 10 november, konstaterar Schillerinstitutets internationella ordförande Helga Zepp-LaRouche att de liberala värderingarna – läs: allt är tillåtet – har fört in västvärlden i en djup kulturell och moralisk kris. Varifrån ska människans förädling komma, när regeringarna är korrupta och massorna förråade? Schillers svar på den frågan var att endast den stora
klassiska konsten kan klara detta, eftersom den sitter inne med den
ofelbara nyckeln till den mänskliga själens högsta känslor och kan 
visa upp det allra högsta idealet av mänsklighet.

3 nov 2018

Veckoöversikt av Helga Zepp-LaRouche 3 november 2018:
Bara fem dagar efter det betydelsefulla kongressvalet i USA, som kommer att sätta världen på kurs mot antingen krig eller fred, träffas presidenterna Trump och Putin i Paris. Hundraårsdagen av första världskrigets slut, ett krig vars förhistoria
började med att Bismarck avsattes, och sedan fortsatte med ett
kvartssekel av brittiskt inspirerade geopolitiska manipulationer, tills slutligen skottet i Sarajevo bara råkade bli
den utlösande faktorn, borde vara en god anledning att fundera över hur
lätt mänskligheten på ett riggat schackbräde sömngångaraktigt vandrar
mot katastrofen. Ingen deltagare i första världskriget kunde förutse
dess förlopp, men särskilt för Tyskland och Frankrike
betydde detta krig att en hel generation totalt tappade fotfästet.
Marken var därmed jämnad för nationalsocialisternas maktövertagande och
det andra världskriget. Vi borde ta årsdagen av första världskrigets slut som ett tillfälle att
inse att vi måste övervinna geopolitiken och ersätta den med ett nytt
paradigm byggt på idén om en enda mänsklighet, en idé som kommer till uttryck i den kinesiske
presidentens idé om en ödesgemenskap för mänsklighetens gemensamma
framtid.

29 sep 2018

Veckoöversikt av Helga Zepp-LaRouche 29 september 2018:
Med alla dåliga nyheter som dagligen strömmar ut från de etablerade medierna är det förvisso inte lätt att bevara en optimistisk syn på framtiden. Men det är fullt möjligt att få en klar bild av den komplexa strategiska realiteten – givet att man försöker skaffa sig en egen förståelse av vår tids viktigaste frågor. Det mest intressanta med Trumps tal i FN var
den självmedvetna framställningen av hans förkastande
av "gamla dogmer, misskrediterade ideologier, och såkallade experter som
visat sig ha haft fel under årens lopp, om och om igen", kombinerat med hans egen
vision om en bättre mänsklighet, som förenas av sin gemensamma historia
och arbetet för en gemensam framtid. I detta tal presenterade Trump för
hela världssamfundet det som är förklaringen till att det
transatlantiska etablissemanget reagerat så totalt hysteriskt på hans
intåg i Vita huset.

1 sep 2018

Veckoanalys av Helga Zepp-LaRouche 1 september 2018: Inför FOCAC-toppmötet i Peking (Forum on China-Africa Cooperation), som
53 afrikanska stats- och regeringschefer väntas delta i, gav Ghanas
ambassadör i Kina Edward Boateng
uttryck för den Nya Sidenvägsandan som sprider sig på den afrikanska
kontinenten: "Kineserna menar att det är möjligt för ett land som Ghana
att förvandlas till en tekniskt utvecklad och modern ekonomi inom loppet
av en generation." Genom att Kina har
engagerat sig i många infrastrukturprojekt i Afrika – järnvägsbyggen,
industriparker, vattenkraftverk, industrialisering av jordbruket – har
många afrikanska statschefer liksom befolkningen i stort fått en helt ny
självsäkerhet: De ser för första gången en realistisk chans att
övervinna fattigdom och underutveckling inom en överskådlig framtid.
Tack vare hjälpen från Kina sätter en hel rad afrikanska länder upp
målet att på medellång sikt uppnå en mycket god levnadsstandard för hela
befolkningen.

4 aug 2018

Veckoanalys av av Helga Zepp-LaRouche 4 augusti 2018. Idag breder kulturpessimismen ut sig i många västländer på grund av bristen på upplevda framtidsutsikter – fler och fler medborgare har gett upp hoppet om att själva kunna påverka någonting till det bättre, eller så söker de sig till högerpartier, som kanske kan erbjuda en ventil för vrede men inga lösningar. Samtidigt sker just nu den kanske största strategiska förändringen någonsin. De goda nyheterna borde toppa nyhetssändningarna. Under ledning av BRIKS-länderna orienterar sig en majoritet av utvecklingsländerna till ett vinn-vinn-samarbete, med målet att så snabbt som möjligt genomföra språnget till industrination och till en god levnadsstandard för hela befolkningen. Men inte med ett enda ord rapporterar medierna om Global South-initiativet, som bildades på det just avslutade BRIKS-mötet.

28 jul 2018

Veckoöversikt av Helga Zepp-LaRouche 28 juli 2018:
Inspirerade av Kinas sagolika uppgång genomför tillväxt- och utvecklingsländerna nu en strategisk omställning, som steg för steg skapar en ekonomisk världsordning byggd på helt andra principer än den hittills dominerande. Medan västvärlden förgäves försöker upprätthålla det nyliberala
ekonomiska systemets gamla paradigm, går fler och fler länder ihop med
BRIKS-länderna, Shanghai Cooperation Organization (SCO) och andra
regionala organisationer i deras vinn-vinn-samarbete inom ramarna för
det nya Sidenvägsinitiativet, och visar att världen kan gestaltas på ett
mycket mänskligare sätt än vad EU gett prov på med sin barbariska
flyktingpolitik.

21 jul 2018

Veckoöversikt av Helga Zepp-LaRouche 21 juli 2018:
Egentligen borde det vara uppenbart för varje tänkande människa att förbättrade relationer mellan USA och Ryssland – mellan de två nationer som tillsammans innehar 90 procent av världens kärnvapen, vilka, om de kom till användning, skulle utplåna mänskligheten – är nånting bra. Presidenterna Trump och Putin har därför absolut gjort sig förtjänta
av erkännande för att med toppmötet i Helsingfors ha visat vägen för hur
den nuvarande krisen mellan de båda länderna kan övervinnas med dialog
och samarbete.

Men den exempellösa hysteri som det nyliberala etablissemanget i USA
och de etablerade medierna på båda sidor om Atlanten reagerade med på
detta toppmöte visade också med all önskvärd tydlighet att denna
maktelit är beredd att hellre riskera den mänskliga civilisationens
utplåning, än gå med på ett samarbete med Ryssland.

23 jun 2018

Inför det extra mini-toppmötet med flera europeiska regeringschefer som förbundskansler Merkel hade kallat till den 24 juni, för att mejsla fram en "europeisk lösning på flyktingkrisen", riktade Schillerinstitutets grundare och ordförande Helga Zepp-LaRouche skarp kritik mot förslagen som skulle diskuteras på mötet. Hennes eget förslag: – Om de europeiska ledarna, Xi Jinping och halvdussinet afrikanska
ledare som kan tala för kontinenten gemensamt skulle besluta om ett
kraschprogram för att bygga ut den afrikanska infrastrukturen, då skulle
detta inte bara vara trovärdigt tack vare Xi Jinpings medverkan. Det
skulle också sända ett budskap till alla dessa regeringar och alla unga
människor i Afrika om att de kommer att ges en fantastisk chans att vara
med och bygga upp sina egna länder, och inte behöva känna sig tvingade
att korsa Sahara, bara för att dö av törst eller drunkna i Medelhavet,
eller bli infångade av Frontex-polisen och placeras i någonting som till
och med påven har kallat koncentrationsläger.

16 jun 2018

Veckoöversikt av Helga Zepp-LaRouche 16 juni 2018:
Kontrasten kunde inte vara större: I Singapore höll president Trump och ordförande Kim Jong-un ett historiskt möte som utgör början på en process som även långt utanför regionen ifråga kan trygga världsfreden för framtiden. Samtidigt ringde Shanghai Cooperation Organisation, SCO, in en ny era genom beslutet att bygga en ny världsordning byggd på förtroende, harmoni och gemensam utveckling. På den andra sidan det splittrade och antagonistiska G7-mötet, från
vilket de europeiska statscheferna reste hem bara för att hamna i nya
bråk om den pånytt uppflammade flyktingkrisen och reagera på denna kris
med lika avskyvärda som odugliga recept. Tiden är verkligen mogen för en
politisk kursomläggning på den gamla kontinenten! Den omedelbara
chansen till detta är det kommande EU-toppmötet den 28-29 juni.

9 jun 2018

Veckoanalys: Av anhängarna av det västliga etablissemangets hårda geopolitiska linje mot Ryssland och Kina bland deltagarna på G7-mötet i Charlevoix i Kanada den 8-9 juni blav bara fyra kvar. Men Asien växer så det knakar, och därför vill Schillerinstitutet att USA och de europeiska länderna helt enkelt borde
kroka arm med de asiatiska länderna om att utveckla planeten, utrota
fattigdomen, ingå ett vinn-vinn-samarbete med alla världens länder, och
bygga upp en ny gemenskap för mänsklighetens gemensamma framtid. Detta är något som absolut är inom räckhåll, och om folk bara
får veta att detta nya paradigm är på väldigt snabb frammarsch så skulle
de i ett slag bli väldigt optimistiska. Det sa Schillerinstitutets grundare och ordförande Helga Zepp-LaRouche i sin senaste webcast.

11 maj 2018

I sin internationella webcast den 9 maj – den dagen då man i Ryssland, Israel och många andra länder firade segern över fascismen och andra världskrigets slut – varnade Schillerinstitutets ordförande Helga Zepp-LaRouche för det farliga läge som råder efter att USA aviserat att man kommer att säga upp kärnteknikavtalet med Iran. President Trump säger att han vill ha ett bättre avtal. Zepp-LaRouche inskärper att varje fredsplan och varje säkerhetsarkitektur måste ta hänsyn till alla berörda
länders säkerhetsintressen. Orsaken till att Iran över huvud taget
arbetade med att utveckla kärnvapen var uppenbarligen inte bara att de
såg vad som hände med Saddam Hussein och Gaddafi, utan också det faktum att Israel har kärnvapen. Det betyder att varje avtal måste
innehålla säkerhetsgarantier för Iran, om det ska kunna fungera.

28 apr 2018

Helga Zepp-LaRouche skriver:
När regeringen i Berlin utan betänkligheter ger sitt stöd till den militära aggressionen mot Syrien, fullt medveten om att förbundsdagens utredningstjänst betecknar aggressionen ifråga som ett brott mot folkrätten, då måste varningsklockorna ringa. Västmakterna byter ut folkrätten mot sina egna subjektiva kriterier och tar sig rätten att utföra militära repressalier mot länder som står i vägen för idén om en unipolär värld, en politik tidigare känd som kanonbåtsdiplomati. Den effektfulla kontrasten till detta är Asiens nationer, som demonstrerar  hur en fredlig samexistens till ömsesidig fördel kan se ut.

17 mar 2018

Veckoöversikt av Helga Zepp-LaRouche 17 mars 2018:
I en dålig "M"-imitation har Theresa May ställt sig i spetsen för ett informationskrig kring en nervgiftsbluff i nivå med bluffen om "massförstörelsevapen i Irak", med hjälp av uppgifter från samma MI6 som då. I Skripal-bluffen figurerar också samma Christopher Steele som varit huvudpersonen bakom den nu helt misskrediterade propagandabluffen om president Trumps påstådda Rysslandskopplingar. Västvärldens dominans i världspolitiken går mot sitt slut. I stället för att gräva i underrättelsetjänsternas lådor med smutsiga tricks borde USA och Europa välkomna erbjudandet att gå med i det nya Sidenvägssamarbetet.

3 mar 2018

Veckoöversikt av Helga Zepp-LaRouche 3 mars 2018: I en transatlantisk atmosfär av hysteri mot Ryssland och Kina, som bara kan förstås som förkrigspropaganda, kom president Putin i sitt årliga tal till nationen med en chock som omdefinierar den strategiska balansen. Han tillkännagav att de ryska stridskrafterna tagit fram vapen som bygger på nya fysikaliska principer, bland annat en ny interkontinental robot med namnet Avangard, som kan komma upp i tjugo gånger ljudhastigheten och är så lättrörlig att den gör hela det amerikanska robotförsvaret odugligt.

24 feb 2018

Veckoöversikt av Helga Zepp-LaRouche 24 februari 2018:
Det kan bara finnas en förklaring till den internationellt koordinerade hysterin mot Ryssland och Kina: En fiendebild byggs systematiskt upp som ska tjäna som legitimering för fortsatt upprustning och inringning av dessa båda stater och kväva varje impuls till att i stället samarbeta med det nya Sidenvägsinitiativet. Den ryske utrikesministern Lavrov efterlyste i sitt tal på säkerhetskonferensen i München en ny internationell
säkerhetsarkitektur, som skulle omfatta alla stormakterna, Ryssland, USA,
Kina och EU. Detta är, med tanke på alla heta konflikter som när som
helst kan gå över styr, synnerligen angeläget. Om USA och Europa tackar
ja till Kinas erbjudande om samarbete kring den nya Sidenvägen och alla
länder gemensamt i ett vinn-vinn-samarbete arbetar på att bygga upp
världen, då finns också det ekonomiska fundamentet för en gemensam
säkerhetsstruktur.

17 feb 2018

Veckoöversikt av Helga Zepp-LaRouche 17 februari 2018:
Inte bara de tyska Socialdemokraterna upplever den djupaste krisen i sin historia, i samma predikament befinner sig hela västvärlden med sitt gamla paradigm, byggt på geopolitik, en nyliberal ekonomisk politik och demokrati – som vid närmare betraktande inte är någon demokrati. Att företrädarna för denna förlegade världsåskådning helt saknar idéer om en positiv framtid har framgått av det evinnerliga sorgespelet kring koalitionsförhandlingarna.

6 jan 2018

Nästan fyra månader efter valet har Tyskland ännu ingen ny regering. Regeringsförhandlingarna, som har förts med flera olika deltagare, uppvisar en skriande brist på framtidsorientering. Alltfler inser att Angela Merkel med sin "marknadsanpassade" demokratiuppfattning inte har mycket att komma med när det gäller att leverera lösningar för det gemensamma bästa. Helga Zepp-LaRouche lägger fram en vinnande agenda för de tyska regeringssamtalen.

21 dec 2017

I sitt nyårsbudskap inför 2018 förklarade Helga Zepp-LaRouche att  geopolitiken är ett förlegat synsätt som ledde till två världskrig under 1900-talet, men att Kina har presenterat ett nytt sätt att se på relationerna mellan
länder, nämligen som ett
vinn-vinn-samarbete som alla tjänar på. Efter en genomgång av möjligheterna som öppnas med ett samarbete med Kina om den nya Sidenvägen och en dialog mellan kulturerna, slog hon fast: "Det finns alltså all anledning till optimism inför de kommande åren,
eftersom lösningar faktiskt finns. Låt oss bara genomföra dem på ett
beslutsamt sätt."

16 dec 2017

Veckoöversikt av Helga Zepp-LaRouche 16 december 2017.
I USA drar det ihop sig till en politisk orkan som mycket snart kan sopa bort karriärutsikterna för en hel rad höga tjänstemän i FBI och på justitiedepartementet och trassla in det demokratiska partiets ledning i en härva av pinsamma bortförklaringar. Det s.k. "Russiagate", alltså utredningen av Rysslands påstådda inblandning i presidentvalet till förmån för president Trump, håller på att haverera.

29 nov 2017

Alla förutsättningar finns för en fruktbar dialog mellan kulturerna, om man som Helga Zepp-LaRouche låter den vägledas av Konfucius, Platon, Leibniz och Schiller. Det sa hon i sitt tal på "21st Century Maritime Silk Road Forum" som hölls i Zhuhai i den kinesiska Guangdongprovinsen (nära Macao och Hongkong) den 28-30 november.

28 okt 2017

Veckoanalys av Helga Zepp-LaRouche 28 oktober 2017:
Det finns verkligen goda nyheter: Presidenterna i världens tre viktigaste kärnvapenmakter arbetar intensivt på att förbättra relationerna mellan sina länder och ställa dem på en solid grund av samarbete i allas ömsesidiga intresse. Man skulle egentligen vänta sig att detta skulle kommenteras med entusiasm i Europa, eftersom det betyder att faran för ett stort krig, som kanske skulle utplåna mänskligheten, därmed kunde avvärjas. Men långt därifrån, i stället har dessa tre presidenter numera någonting
gemensamt: i mainstream-medierna utmålas de i lika grad, fast med olika
epitet, som otäcka skurkar – som psykiskt instabila, som en ny Stalin,
som diktator. Förklaringen till denna förvrängande optik är geopolitiska
glasögon.

12 aug 2017

Veckoanalys av Helga Zepp-LaRouche 12 augusti 2017:
Varken regering eller stat är ett självändamål, utan de är förpliktade till medborgarnas allmänna bästa – även om den tanken i dag förefaller besynnerlig i många av världens länder. Måttet på regeringens kvalitet är medborgarnas lycka och välgång. I Kina är 87 procent optimistiska om framtiden, men i Tyskland bara 42 procent. Kinesernas framtidstro kommer sig av att de inte bara
har upplevt hur enormt deras egna livsvillkor har förbättrats under de
gångna 40 åren, utan de är också medvetna om att
Kinas sidenvägspolitik är en kraft för det goda i världen. Det finns ett lätt sätt att återge människorna i Tyskland, och övriga Europa, en tro på framtiden: Ett officiellt åtagande att samarbeta med det nya sidenvägsperspektivet och
ekonomiskt bygga upp Sydvästasien och Afrika tillsammans med Kina,
Ryssland och ett från det brittiska imperieinflytandet befriat Amerika.

5 aug 2017

Veckoanalys av Helga Zepp-LaRouche den 5 augusti 2017: Beslutet i amerikanska kongressen om nya sanktioner mot Ryssland (samt mot Iran och Nordkorea) är en kupp mot USA:s författning och ett skoningslöst angrepp på USA:s europeiska "allierade", det sätter tillbaka den strategiska konfrontationen mot Ryssland och Kina på dagordningen, och det är ett brott mot folkrätten. Hysterin mot Ryssland, som sanktionerna motiveras med, bygger på två
"narrativ" som saknar varje grund: det ena handlar om Ukrainakrisen, det andra om Russiagate. Om det kommer fram hur det
egentligen ligger till i dessa båda fall skulle det rycka undan mattan
för det nuvarande spektaklet, som hotar att leda till världskrig.

29 jul 2017

Veckoanalys av Helga Zepp-LaRouche: USA-kongressen motiverar sin krigspolitk mot Ryssland med "Russiagate", som nu avslöjats som en total bluff. Allting hänger ihop: USA-kongressens nya sanktioner, den tyska skandalen kring avgasfusket, misstankar om en decennielång kartellöverenskommelse, handelskriget som hotar mellan USA och EU, EU:s hotelser mot den tyska regeringen, insikten att energiomställningen är en katastrof, de ökande tecknen på att det drar ihop sig till en ny finanskrasch, värre än den 2008. Det som vi upplever just nu är haveriet för det nyliberala
transatlantiska systemet, en samhällsmodell där dygder som flit, ärlighet, pliktmedvetenhet, pålitlighet,
vänlighet m.m. har bytts ut mot aktieägarnas och börskursernas
värderingar, maximering av vinsten och elitens konsensus att det enda
brottet är att bli ertappad. Finns det en lösning, där det inte är de såkallade vanliga människorna som får ta smällen av den förda politikens konsekvenser?

22 jul 2017

Veckoanalys av Helga Zepp-LaRouche: Tecknen hopar sig på att bankkrisen 2008 hotar att upprepa sig i en mycket större dimension – med skillnaden att den här gången är centralbankernas "verktygslåda" tom. Den transatlantiska världen sitter på en monetär krutdurk, som har flera
stubintrådar som redan brinner för fullt. Samtidigt fungerar systemet
alltjämt enligt mottot: Vinster är privata, förluster socialiseras eller
vältras över på såkallade vanliga människor. Det enda som kan avvärja hotet om en okontrollerad kollaps är ett
omedelbart internationellt införande av bankdelningssystemet
Glass-Steagall, och ett kreditsystem uteslutande ägnat åt finansiering
av den reala ekonomin.

8 jul 2017

Veckoanalys av Helga Zepp-LaRouche: Presidenterna i de två viktigaste kärnvapenmakterna, Trump och Putin, träffades under G20-mötet för sitt första personliga samtal, och den amerikanske utrikesministern Tillerson konstaterade efteråt att "kemin mellan dem var klart positiv", samtalet var konstruktivt.
Konkret beslutades om en vapenvila i Syrien och en ny kommunikationskanal för Ukraina, och man talade bl.a. om Nordkorea, terrorism, cybersäkerhet och tillsättandet av nya
ambassadörer. Vem i hela världen, som månar om världsfreden, kan känna
annat än djup lättnad över ett sådant resultat, som självklart måste
följas av ett fortsatt samarbete? Bara inbitna krigshetsare och
blodtörstiga redaktörer som de på Washington Post kan inte hålla
inne med sin ilska över att de båda listiga rävarna – detta sagt med all
respekt – har överlistat det transatlantiska nyliberala
etablissemanget.

1 jul 2017

Helga Zepp-LaRouches veckoanalys: G20-mötet i Hamburg den 7-8 juli lovar att bli spännande, utfallet kommer hur som helst att jämföras med det enormt lyckade G20-mötet i Hangzhzou, där president Xi Jinping imponerade med sin integrationskraft som politisk ledare. Förbundskansler Merkel försöker göra frihandel och klimatförändring till huvudfrågorna. Av större betydelse för världshistorien är om det första personliga
mötet mellan Trump och Putin kommer att leda till en positiv ömsesidig
förståelse och därmed skapa förutsättningar för att det som president Xi
Jinping har kallat "en samhörighet för mänsklighetens gemensamma
framtid" ska lyckas.

18 jun 2017

I ett videofilmat tal riktat till en konferens med Schillerinstitutet i Detroit  talade sig Helga Zepp-LaRouche varm för det kinesiska ekonomiska undret som modell för en utväg ur krisen. Hon betonade att man inte får låta sig förledas till pessimism av massmedierapporteringen.
"Om man bara trodde på västmedierna, särskilt de etablerade medierna i USA, så skulle man ha all anledning till pessimism: man skulle tro att det bara är en tidsfråga innan president Trump blir avsatt. Men så ser verkligheten inte ut."

15 maj 2017

I sitt inledningstal till "Bälte- och Vägforumet för internationellt samarbete" sammanfattade Kinas president Xi Jinping vilka nästa steg som måste tas för att möjliggöra att de mer än 100 deltagande länderna kan dra maximal nytta av det han kallade "århundradets projekt" – Bälte- och Väginitiativet. Kinas utvecklingsbanker och nya fonder har bidragit med mer än 950 miljarder dollar i långsiktiga investeringar hittills för att möjliggöra 900 projekt. Och enbart på detta forum har 115 miljarder dollar lagts till i nya avtal.

7 maj 2017

Veckoanalys av Helga Zepp LaRouche: Det är inte sjyst mot befolkningen: en epokgörande förändring i positiv riktning pågår för fullt på det strategiska planet, men medborgarna i det här landet vet inte om det – på grund av en faktisk blockad från politikens och mediernas sida, som hindrar dem från att förstå vilka möjligheter som skulle öppnas. Det skriver Helga Zepp-LaRouche, med syftning på Tyskland, men samma gäller förstås för Sverige.
Det kinesiska initiativet till den nya Sidenvägen, i Kina kallat "Bältet & vägen", har utvecklat en fantastisk dynamik sedan det lanserades för drygt tre och ett halvt år sedan.

18 mar 2017

Stämningen mellan förbundskansler Angela Merkel och den amerikanske presidenten Donald Trump vid hennes besök i Vita huset kunde inte ha varit sämre. Det är inte bara kemin som inte stämmer mellan dem, utan det är också uppenbart att spänningarna inte går att lösa upp inom ramarna för den rådande transatlantiska geometrin. Mycket mera lovande är dynamiken kring Kinas omfattande diplomatiska
initiativ, inför den stora konferens som går av stapeln i Peking den
14-15 maj om den nya sidenvägen, Belt and Road Forum.

11 mar 2017

Helga Zepp-LaRouche den 11 mars 2017: Bladet har vänts i USA. Nu handlar det inte bara om Trump-teamets
påstådda kopplingar till Ryssland, utan i stigande grad om vem som
ligger bakom "läckorna": det olagliga utlämnandet av information om helt legitima
samtal som Trump-medarbetare haft med t.ex. den ryske ambassadören. Skandalen kan bli större än Watergate. Mycket snart kommer frågan att ställas vad Obama
visste och när.

4 mar 2017

Barack Obama tänker leda en kampanj från sitt nya residens i
Washington med målet att tvinga bort Trump från Vita
huset, skriver Helga Zepp-LaRouche i denna veckas artikel. Det nyliberala
etablissemanget på båda sidor om Atlanten har dragit igång en häxjakt mot Trump, eftersom
Trump har kastat alla axiomen för den unipolära politik som Amerika har
bedrivit från och med George W. Bushs presidenttid över bord. Detta etablissemang verkar oförmöget att överge en politik som när som helst kan utlösa en finanskrasch värre än den 2008. Alternativet är solklart: Trump måste infria sitt vallöfte och sätta punkt för kasinoekonomin genom ett återinförande av bankdelningslagen Glass-Steagall. Och de europeiska länderna behöver bara tacka ja
till Kinas erbjudande om att medverka i det nya sidenvägsprojektet, det
som kallas Bältet och vägen.

25 feb 2017

Den kollektiva hysteri varmed det nyliberala transatlantiska
etablissemanget har reagerat på de genomgripande strategiska
förändringar som uttrycker sig i bl.a. Trumps presidentskap och de nya
sidenvägarnas dynamik, utgör ett nytt slags masspsykologiskt fenomen. Med en symbiotisk mix av grupptänk och gruppnarcissism hänger sig
företrädarna för den ack så demokratiska "västliga värdegemenskapen" åt
de mest gemena utfall mot oliktänkande, utan att tänka ett ögonblick på
hur diktatoriskt de beter sig.

16 feb 2017

Läget är farligt men fullt av möjligheter, sa Helga Zepp-LaRouche när hon öppningstalade på ett konferenssamtal den 16 februari med aktivister i LaRouche Political Action Committee. Vi har, kanske för
första gången i historien, möjlighet att få ordning på relationerna
mellan stormakterna i världen, och en reell chans att eliminera
krigsrisken för gott. Den första punkten på agendan är att driva igenom bankdelningslagen Glass-Steagall.

11 feb 2017

Mellan stormakterna USA, Kina, Ryssland och Japan knyts det nu helt nya allianser grundade på ömsesidig nytta, vilka potentiellt etablerar en högre förnuftsnivå och faktiskt kan komma att inleda en ny era i historien. Men i Europa har man inte märkt det än, åtminstone inte bland
neokonservativa och nyliberaler eller det mesta av vänstern och allra
minst bland de gröna; de är alla på olika sätt så upptagna med att
hyperventilera över Trumps valseger att de är som bedövade inför de
stora förändringar som sker på den politiska världsarenan.

28 jan 2017

Om Trump tackar ja till Lavrovs erbjudande om ett konstruktivt samarbete
mellan USA, Ryssland och Kina för att hitta lösningar på de globala
utmaningarna, då är ett win-win-samarbete inom räckhåll också för alla
andra länder. Det finns bara ett säkert sätt att övervinna den nu
rådande strategiska oordningen: De gemensamma intressen som förenar alla
världens nationer måste etablera en högre nivå, där motsättningarna
försvinner. De fyra grundläggande ekonomiska lagar som Lyndon LaRouche
har definierat för en lösning på krisen utgör grunden för detta.

21 jan 2017

Problemet med Donald Trumps stridsrop "Amerika först" är att historien för
länge sedan har utvecklats förbi den punkt där ett försvar av aldrig så
legitima nationella intressen vore tillräckligt, skriver Helga Zepp-LaRouche. Alternativet till en globalisering av anglo-amerikanskt märke är ett nytt paradigm som sätter hela mänsklighetens gemensamma intressen främst. Och den helt avgörande frågan är om Trump kommer att infria sitt vallöfte att återinföra en bankdelning i enlighet med
Glass-Steagall-lagen och därmed sätta p för kasinoekonomin.

16 jan 2017

"Donald Trump och den nya Internationella Paradigmen" var rubriken på det unika seminariet i Stockholm den 11 där Helga Zepp-LaRouche var huvudtalare på inbjudan av Schillerinstitutet och tidskriften EIR. Talet finns nu på Schillerinstitutets internationella hemsida i utskrift med hennes powerpointbilder inkluderade: http://schillerinstitute.org/highlite/2017/0111-stockholm/hzl-eir.html samt videon av talet. Bland åhörarna i den fullpackade salen fanns 7 ambassadörer, 10 andra höga utländska diplomater och många medlemmar i svenska vänskapsföreningar för Ryssland, Ukraina, Syrien, Jemen, m.fl.

14 jan 2017

Den våldsamma hysterin hos etablissemangsmedia och neokonservativa över Donald Trumps valseger är ett skolexempel på vad som egentligen påverkar det som utspelar sig i världspolitiken. Det handlar om de metoder som ett bortdöende imperium använder mot
uppkomsten av nya principer för hur världen skall styras ett nytt paradigm, vars exakta innehåll ännu inte är helt klart, men som i alla fall innebär ett klart
avståndstagande från globaliseringssystemet.

17 dec 2016

Obamas aviserande av hemliga vedergällningsaktioner mot Ryssland borde försätta hela världen i alarmberedskap – vad är det för slags operationer som avses, drönarinsatser, alla former av "kollateralskador"? Efter den militära befrielsen av Aleppo är det angeläget att alla stormakter samarbetar om återuppbyggnaden och skänker människorna i den sargade regionen ett verkligt framtidsperspektiv. Lika akut är behovet av utveckling och industrialisering i Afrika.

28 nov 2016

"Man kommer att tänka på Heinrich Heines berömda oro: 'När jag tänker på Tyskland om natten ...'
Ja, vart styr, eller snarare driver Tyskland? Att Angela Merkel vill försöka bli omvald för en fjärde mandatperiod är inget lugnande besked. I motsats till det intryck hon vill ge är fyra år till med en Merkel-ledd regering inget löfte om stabilitet, utan tvärtom." Så börjar ett upprop från Helga Zepp-LaRouche, som uppmanar Tyskland att ta chansen att gå med i det "nya paradigmet".

19 nov 2016

Atlanticister och mediefolk är så fångna i sin egen ideologi att de inte kan fatta den naturrättsliga dimensionen i den omvälvning som pågår. Under tiden går "win-win"-samarbetet om utbyggnaden av den Nya Sidenvägen framåt med stormsteg. Kontrasten mellan de båda paradigmen, mellan den Nya Sidenvägens
"win-win-perspektiv" och Obamas och Merkels "västliga värdegemenskap",
kunde inte vara mer uppenbar.

13 nov 2016

Det första viktiga steget efter Trumps valseger måste vara att ställa relationen mellan USA och Ryssland på en stabil grund igen, skriver Helga Zepp-LaRouche. Det andra, lika akut nödvändiga steget är ett skyndsamt återinförande av
Glass-Steagall-lagen, innan den ständigt hotande upprepningen av
finanskrisen 2008 inträffar. Tyskland skulle kunna ge ett unikt bidrag till den nödvändiga
epokförändringen genom att officiellt tillkännage sitt samarbete med
Kinas Nya Sidenväg.

12 aug 2016

Schillerinstitutet var inbjudet att förbereda G20-mötet med världens 20 ledande länder. Både Schillerinstitutets ordförande Helga Zepp-LaRouche och EIR:s Washingtonkorrespondent Bill Jones var inbjudna att tala på ett forum som Think 20 höll i Peking den 29-30 juli.

23 dec 2014

Helga Zepp-LaRouche framförde en videohälsning till Schillerinstitutets konferens på Luciadagen i New York och andra möten runt om i USA under dagen.

23 dec 2014

Nuvarande politik från Obama, Cameron, Nato, EU och tyska förbundskanslern Angela Merkel riktar in sig på ett enda mål: Putin ska jagas från makten genom regimskiftespolitik. I detta är alla medel tillåtna: Försök att utifrån så färgglada revolutioner i inte bara Ukraina, utan även Ryssland; upptrappade sanktioner och ekonomisk krigföring med målet att ruinera ryska ekonomin och störta Putin; ständigt fortsatt militärisk expansion och upprustning av Nato.

14 feb 2014

På ett lunchseminarium den 12 februari 2014 med 39 diplomater i Washington D.C. framförde Helga Zepp-LaRouche sin mans varning: Ifall USA:s, EU:s och Natos nuvarande politik mot Ukraina fortsätter så kan världen drabbas av ett kärnvapenkrig i slutet av februari eller början av mars.

5 feb 2014

Den politik som Väst, dvs. USA och EU, bedriver utifrån geopolitiska intressen i Ukraina har skapat ett nazimonster, vars konsekvenser kan göra slut på oss alla. Om inte EU omedelbart rättar sin skandallösa hållning, och fördömer det nazistiska upproret, upphör med sitt finansiella stöd till dessa NGO-organisationer och accepterar Rysslands förslag om ett trepartsmöte, så blir Tysklands omedelbara utträde ur denna union en överlevnadsfråga av självbevarelsedrift.

25 jan 2014

Mot bakgrund av det faktum att inte bara euroområdet, utan hela det transatlantiska systemet är på gränsen till sönderfall, så är den enda fråga som återstår för att det inte skall bli kaos, ett ordnat utträde ur EU och från den gemensamma valutan, så att de åtgärder som finns för att övervinna krisen kan vidtas. 
Det bör stå klart för alla tänkande människor att vi står inför en civilisationskatastrof av oanade mått och ändå är det absolut skrämmande att till synes bara ett fåtal modiga människor vågar nämna faran med sitt namn.

22 dec 2013

Beslutet från Apellationsdomstolen i New York den 20 december, att häva domen från första instans och tillåta en brottsanmälan från 11 september-offrens familjer mot saudiska regeringen och välgörenhetsorganisationer, innebär en sensationell vändning i utredningen av de terrorattacker som sedan tolv år ändrat världen som ingen annan händelse sedan kennedymordet.

9 jan 2013

Helga Zepp-LaRouche: Vi vill föra in ett helt nytt perspektiv i den internationella
diskussionen, och lägga fram en lösning på den högre förnuftsnivån, en
lösning som ligger på ett högre plan än det som alla de olika
historiska, etniska och religiösa konflikterna utspelar sig på. På detta
högre plan kan alla inse vad som verkligen gagnar dem själva och
kommande generationer, till skillnad från det som de nu inbillar sig
vara deras egenintresse.

19 sep 2012

Sedan tyska författningsdomstolen i Karlsruhe den 12 september givit grönt ljus för EU:s finanspakt, den europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) och avskaffandet av tyska parlamentets kontroll över den tyska statsbudgeten, gjorde Helga Zepp-LaRouche ett uttalande att Tysklands enda återstående chans är att lämna euron nu.

14 feb 2012

I webcasten på engelska tog Helga Zepp-LaRouche upp vad vi måste göra mot den europeiska hyperinflationistiska sammanbrottskrisen och den mordiska åtstramningspolitik som nu förstör Grekland och andra länder. Detta visar den politiska elitens totala inkompetens i hela Europa. De är fångade i sin monetarism och kan därför bara räkna budgetar från pengavärden och låter samhället och den reala ekonomin gå under.

20 mar 2011

De dramatiska konsekvenserna av jordbävningen i Stilla havet med en styrka på 9,0 på richterskalan ställer faktiskt mänskligheten inför en existentiell utmaning. Men den är av ett helt annat slag än det som medierna med sin dygnet-runt-katastrofrapportering försöker tuta i oss.

29 nov 2010

Efter det väntade fiaskot på G20-mötet i Seoul den 11-12 november, där ledarna för de 20 största industri- och tillväxtländerna återigen misslyckades med att driva igenom den livsviktiga omorganisationen av det bankrutta finanssystemet, står hela den mänskliga civilisationen inför det akuta hotet om en eskalerande sammanbrottskris.

18 nov 2010

Helga Zepp-LaRouche förberedde följande tal för en konferens på Haiti, som skulle ha ägt rum den 18 november. Hon publicerade det innan talet skulle hållas på grund av det akuta läget på Haiti. Helga skulle hållit talet över videolänk, en inspelning av talet finns tillgänglig på engelska, men förhållandena på Haiti gjorde konferensen omöjlig att genomföra den dagen.

10 nov 2010

Schillerinstitutets ordförande Helga Zepp-LaRouche höll följande inledningstal till en konferens organiserad av LaRouches ungdomsrörelse, på ämnet: "NAWAPA-PLHINO - ett nytt sätt att se på infrastruktur".

15 feb 2010

EU:s toppmöte i Bryssel den 11 februari bidrog inte för fem öre till att förhindra Eurons förestående kollaps. Kravet på att Grekland måste skära ned sin budget med fyra procent i år upprepar Brünings felaktiga sparpolitik och går inte att genomföra med tanke på det massiva motståndet. Om vi inte lyckas att radikalt förändra denna politik, kommer hela det
europeiska systemet att kollapsa. De enorma underskotten i nästan alla
medlemsländer lämnar de tyska skattebetalarna ensamma som
penningspenderare.

8 jul 2009

Med sitt utslag att godkännandet av Lissabonfördraget var författningsvidrigt har den tyska författningsdomstolen gett en rungande örfil åt majoriteten i förbundsdagen och slagit fast att den tyska grundlagen måste ligga till grund för varje tolkning av fördraget.

21 feb 2009

Helga Zepp-LaRouches tal på Schillerinstitutets konferens i Rüsselsheim den 21-22 februari 2009.

9 jan 2009

Det är helt klart inte bara den f.d. Nasdaq-chefen Madoff som använt sig av bedrägliga metoder, hela det internationella finanssystemet är ett gigantiskt pyramidspel. Vi behöver en utredning med den amerikanska Pecora-kommissionen på 1930-talet som förebild, för att sätta stopp för lurendrejeriet. På samma sätt som åklagaren Ferdinand Pecora granskade och åtalade Wall Streets främsta bankirer, måste ansvar i dag utkrävas för de grova plundringsmetoder som numera blivit vardagsmat.

Dokumentet tillhör dossiern:
24 maj 2008

Hungerkrisen håller på att ändra den globala ordningen. Land efter land bryter sig loss och
börjar prioritera sin produktion av mat och realekonomi. Rädslan för idioten i
Vita huset och britterna har släppt. Det är i samband med denna revolt man måste se det sensationella i att Göran
Persson och Pär Nuder ställt sig bakom ett internationellt upprop för att återreglera finansmarknaderna. - Helga Zepp-LaRouche om läget inför FAO-mötet.

7 maj 2008

I eldskrift på väggen lyser varningarna för en aldrig tidigare skådad katastrof för mänskligheten, och det kommer att bli ödesdigert för hela världen om man inte omedelbart, under de närmaste dagarna och veckorna, erkänner att globaliseringen har misslyckats och sätter till alla klutar för att produktionskapaciteten inom jordbruket så snabbt som möjligt ska kunna fördubblas! - Helga Zepp-LaRouche manar till total mobilisering.

Dokumentet tillhör dossiern:
11 apr 2008

Precis som finanskrisen är skapad av människor, finner vi även orsakerna till den svältkatastrof som nu breder ut sig i en helt felbedriven politik och i de felaktiga axiom som ligger till grund för denna. För att lösa krisen måste axiomen kastas överbord. Som exemplet prins Philip visar har vansinnet en metod.

14 mar 2008

Att nationers självbestämmanderätt ska försvinna in i en övernationell diktatur är bara en sida av den otroliga skandalen. EU ska nämligen samtidigt omvandlas till en militärallians och knytas ihop med Nato, som i sin tur ska göras om och användas för ingripanden överallt i världen under alla möjliga förevändningar.

23 feb 2008

Folkomröstning om Lissabonfördraget! Helga Zepp-LaRouche: "Från allt som sagts framgår att en så djupgående förändring av vår rättsordning och underkastelse av grundlagen under en icke-demokratisk struktur inte får ske utan omfattande debatt i hela befolkningen och folkomröstning."

13 feb 2008

Den nödvändiga reformen av finanssystemet vilar på två ben, precis som Lyndon LaRouche föreslår: dels ett nytt Bretton Woods-system, dels stora projekt som skapar reala värden för mänskligheten. Inget klarar sig utan det andra.
Helga Zepp-LaRouche drog ut de stora linjerna på en konferens om "Transrapid: Teknik för 2000-talet" i München den 13 februari. Arrangörer var Medborgarrättsrörelsen Solidaritet (BüSo) och Fusions-Energie-Forum (FEF).

Dokumentet tillhör dossiern:
16 feb 2003

Schillerinstitutets grundare och ordförande Helga Zepp-LaRouche berättar vilka tankar som låg bakom grundandet av Schillerinstitutet 1984 och hon förklarar varför Friedrich Schiller i dag är aktuellare än någonsin. Hennes tal den andra dagen på amerikanska Schillerinstitutets konferens den 16 februari 2003 strax utanför Washington D.C. återges här, något förkortat.

29 jun 2001

Följande anförande höll Schillerinstitutets grundare Helga Zepp-LaRouche inför den ryska dumans ekonomiska utskott, den 29 juni 2001.

14 feb 1999

Judarnas historia börjar inte med Förintelsen, och den är inte heller begränsad till de tolv åren mellan 1933 och 1945. En av höjdpunkterna i judarnas historia var då de hjälpte till att skapa den klassiska epok som ligger oss närmast i tiden, en epok under vilken mänskligheten upplevde en kultur som hade en stolt och vacker bild av människan såsom förmögen till oändlig utveckling.

8 maj 1996

Endast ett ekonomiskt samarbete kring hela den eurasiska kontinentens ekonomiska utveckling kan bilda grunden för en varaktig fred under nästa sekel, sade Schillerinstitutets grundare Helga Zepp-LaRouche i ett tal som hon höll i Peking på en konferens om euroasiatiskt infrastruktursamarbete den 8 maj 1996. Hennes tal, som återges nedan, hyllades inför alla de 400 konferensdeltagarna av rapportören från hennes workshop som ett av de bästa talen på konferensen.

22 feb 1995

Ur det första världskriget följde alla 1900-talets stora katastrofer.
Tragedin blev oundviklig, därför att ingen av nyckelpersonerna insåg
att de måste bryta med det oligarkiska systemet. Samma oligarkiska
system förtrycker i dag större delen av världen, och med ännu större
brutalitet. Vill man förstå hur ett tragiskt slut kan förhindras, finns
det ingen bättre att vända sig till än Friedrich Schiller.

1 jan 1990

Om vi ser med Schillers ögon, vad skulle vi då säga att mänskligheten saknar mest idag? Utan att förringa alla myriader av problem i världen, är jag ändå ganska säker på att vår älskade skald, utan ett ögonblicks tvekan, skulle peka ut det som vårt stackars människosläkte saknar allra mest, nämligen förmågan att känna sann mänsklig glädje.

Schillerinstitutet deltog i firandet av den internationella månobservationsnatten 5 oktober med en dubbelkonferens i New York och Houston.
Tanken på rymden utmanar ständigt mänskligheten. Samtidigt som världsrymden gör det tydligt att kunskapen är begränsad, så har människan när hon sett upp mot stjärnorna i alla årtusenden, gripits av tanken att det går att veta mer. Det löser upp föreställningarna om begränsade resurser och att man behöver slåss för ta för sig av dem. Det är anledningen till att Schillerinstitutet vill förverkliga mänskligheten som en galaktisk art och med det göra slut på krigspolitiken.

Helga Zepp-LaRouche var en av inledningstalarna på Eurasiska ekonomiska forumet i Xian.
"Hur man kan hjälpa Västvärlden att bättre förstå Bälte och väginitiativet" var rubriken på det filosofiska tal som Schillerinstitutets grundare och internationella ordförande Helga Zepp-LaRouche höll i Xian, den gamla kejsarstaden i Kina vid Sidenvägen.

Se Helga Zepp-LaRouches webcast på engelska den 1.11 där hon berättar om sitt Moskvabesök och om ryssarnas oro för världskrig, vilket är berättigat och egentligen är den stora frågan i amerikanska valet.

Världen befinner sig mitt uppe i två samverkande, ytterst farliga kriser: en omedelbart hotande implosion av det transatlantiska finanssystemet, och den strategiska konfrontationen mellan USA och Ryssland över Syrien, som nu utspelar sig som ett "kallt krig" men snart kan övergå i ett "hett".

I sitt nyårsbudskap för 2016 skissade Helga Zepp-LaRouche vad som behöver göras för att övervinna de faror som hotar världen, och sätta igång ett ekonomiskt återuppbyggnadsprogram i hela världen.”Det enda sättet att hejda flyktingströmmarna är att skapa framtidstro i länderna som människor flyr ifrån på grund av krig, terror, svält och fattigdom.”

Mellan den 14 och 16 oktober hölls den tjugonde årliga internationella kvinnokonferensen i Beijing i Soong Ching Ling-stiftelsens regi. Det är en mycket stor kvinnokonferens i Kina som samlade ett imponerande antal engagerade kvinnor från olika sektorer i samhället: akademiker, företagare, politiker och sociala organisationer.

Det strategiskt hotfulla världsläget underströks av Helga Zepp-LaRouche i hennes inlägg på Silk Road Economic Belt Cities International Forum som hölls i Yiwu i Kina i mitten av juni. Arrangörer var Renminuniversitetets Chongyang Institute of Financial Studies, Huangqui.com (Global Times) och staden Yiwu. Gensvaret var entusiastiskt.

Inför det nya året vände sig Helga Zepp-LaRouche till sina tyska medborgare i ett åtta minuter långt tal. Hon betonade den stora risken idag för att ett kärnvapenkrig utlöses, vilket med
största sannolikhet skulle leda till att mänskligheten utplånas. Men
våra politiker vägrar att diskutera detta och tyvärr
förstår inte heller befolkningen denna fara och hur nödvändigt det är
att bekämpa den, sa Zepp-LaRouche.

Schillerinstitutets internationell konferens i
Frankfurtområdet helgen den 24-25 november diskuterade  "Ett nytt
paradigm för civilisationens överlevnad".
Inledningstalet av Helga Zepp-LaRouche finns nu översatt till danska.
Läs talet här
Glöm inte att alla talen finns tillgängliga på engelska, tyska och delvis på franska och italienska, som video och text, på http://schillerinstitute.org/conf-iclc/2012/1124/main.html och http://schiller-institut.de/konferenz-november-2012/konf.html