Uppsatser och tal

18 mar 2017

Stämningen mellan förbundskansler Angela Merkel och den amerikanske presidenten Donald Trump vid hennes besök i Vita huset kunde inte ha varit sämre. Det är inte bara kemin som inte stämmer mellan dem, utan det är också uppenbart att spänningarna inte går att lösa upp inom ramarna för den rådande transatlantiska geometrin. Mycket mera lovande är dynamiken kring Kinas omfattande diplomatiska
initiativ, inför den stora konferens som går av stapeln i Peking den
14-15 maj om den nya sidenvägen, Belt and Road Forum.

11 mar 2017

Helga Zepp-LaRouche den 11 mars 2017: Bladet har vänts i USA. Nu handlar det inte bara om Trump-teamets
påstådda kopplingar till Ryssland, utan i stigande grad om vem som
ligger bakom "läckorna": det olagliga utlämnandet av information om helt legitima
samtal som Trump-medarbetare haft med t.ex. den ryske ambassadören. Skandalen kan bli större än Watergate. Mycket snart kommer frågan att ställas vad Obama
visste och när.

4 mar 2017

Barack Obama tänker leda en kampanj från sitt nya residens i
Washington med målet att tvinga bort Trump från Vita
huset, skriver Helga Zepp-LaRouche i denna veckas artikel. Det nyliberala
etablissemanget på båda sidor om Atlanten har dragit igång en häxjakt mot Trump, eftersom
Trump har kastat alla axiomen för den unipolära politik som Amerika har
bedrivit från och med George W. Bushs presidenttid över bord. Detta etablissemang verkar oförmöget att överge en politik som när som helst kan utlösa en finanskrasch värre än den 2008. Alternativet är solklart: Trump måste infria sitt vallöfte och sätta punkt för kasinoekonomin genom ett återinförande av bankdelningslagen Glass-Steagall. Och de europeiska länderna behöver bara tacka ja
till Kinas erbjudande om att medverka i det nya sidenvägsprojektet, det
som kallas Bältet och vägen.

25 feb 2017

Den kollektiva hysteri varmed det nyliberala transatlantiska
etablissemanget har reagerat på de genomgripande strategiska
förändringar som uttrycker sig i bl.a. Trumps presidentskap och de nya
sidenvägarnas dynamik, utgör ett nytt slags masspsykologiskt fenomen. Med en symbiotisk mix av grupptänk och gruppnarcissism hänger sig
företrädarna för den ack så demokratiska "västliga värdegemenskapen" åt
de mest gemena utfall mot oliktänkande, utan att tänka ett ögonblick på
hur diktatoriskt de beter sig.

16 feb 2017

Läget är farligt men fullt av möjligheter, sa Helga Zepp-LaRouche när hon öppningstalade på ett konferenssamtal den 16 februari med aktivister i LaRouche Political Action Committee. Vi har, kanske för
första gången i historien, möjlighet att få ordning på relationerna
mellan stormakterna i världen, och en reell chans att eliminera
krigsrisken för gott. Den första punkten på agendan är att driva igenom bankdelningslagen Glass-Steagall.

11 feb 2017

Mellan stormakterna USA, Kina, Ryssland och Japan knyts det nu helt nya allianser grundade på ömsesidig nytta, vilka potentiellt etablerar en högre förnuftsnivå och faktiskt kan komma att inleda en ny era i historien. Men i Europa har man inte märkt det än, åtminstone inte bland
neokonservativa och nyliberaler eller det mesta av vänstern och allra
minst bland de gröna; de är alla på olika sätt så upptagna med att
hyperventilera över Trumps valseger att de är som bedövade inför de
stora förändringar som sker på den politiska världsarenan.

28 jan 2017

Om Trump tackar ja till Lavrovs erbjudande om ett konstruktivt samarbete
mellan USA, Ryssland och Kina för att hitta lösningar på de globala
utmaningarna, då är ett win-win-samarbete inom räckhåll också för alla
andra länder. Det finns bara ett säkert sätt att övervinna den nu
rådande strategiska oordningen: De gemensamma intressen som förenar alla
världens nationer måste etablera en högre nivå, där motsättningarna
försvinner. De fyra grundläggande ekonomiska lagar som Lyndon LaRouche
har definierat för en lösning på krisen utgör grunden för detta.

21 jan 2017

Problemet med Donald Trumps stridsrop "Amerika först" är att historien för
länge sedan har utvecklats förbi den punkt där ett försvar av aldrig så
legitima nationella intressen vore tillräckligt, skriver Helga Zepp-LaRouche. Alternativet till en globalisering av anglo-amerikanskt märke är ett nytt paradigm som sätter hela mänsklighetens gemensamma intressen främst. Och den helt avgörande frågan är om Trump kommer att infria sitt vallöfte att återinföra en bankdelning i enlighet med
Glass-Steagall-lagen och därmed sätta p för kasinoekonomin.

16 jan 2017

"Donald Trump och den nya Internationella Paradigmen" var rubriken på det unika seminariet i Stockholm den 11 där Helga Zepp-LaRouche var huvudtalare på inbjudan av Schillerinstitutet och tidskriften EIR. Talet finns nu på Schillerinstitutets internationella hemsida i utskrift med hennes powerpointbilder inkluderade: http://schillerinstitute.org/highlite/2017/0111-stockholm/hzl-eir.html samt videon av talet. Bland åhörarna i den fullpackade salen fanns 7 ambassadörer, 10 andra höga utländska diplomater och många medlemmar i svenska vänskapsföreningar för Ryssland, Ukraina, Syrien, Jemen, m.fl.

14 jan 2017

Den våldsamma hysterin hos etablissemangsmedia och neokonservativa över Donald Trumps valseger är ett skolexempel på vad som egentligen påverkar det som utspelar sig i världspolitiken. Det handlar om de metoder som ett bortdöende imperium använder mot
uppkomsten av nya principer för hur världen skall styras ett nytt paradigm, vars exakta innehåll ännu inte är helt klart, men som i alla fall innebär ett klart
avståndstagande från globaliseringssystemet.

17 dec 2016

Obamas aviserande av hemliga vedergällningsaktioner mot Ryssland borde försätta hela världen i alarmberedskap – vad är det för slags operationer som avses, drönarinsatser, alla former av "kollateralskador"? Efter den militära befrielsen av Aleppo är det angeläget att alla stormakter samarbetar om återuppbyggnaden och skänker människorna i den sargade regionen ett verkligt framtidsperspektiv. Lika akut är behovet av utveckling och industrialisering i Afrika.

28 nov 2016

"Man kommer att tänka på Heinrich Heines berömda oro: 'När jag tänker på Tyskland om natten ...'
Ja, vart styr, eller snarare driver Tyskland? Att Angela Merkel vill försöka bli omvald för en fjärde mandatperiod är inget lugnande besked. I motsats till det intryck hon vill ge är fyra år till med en Merkel-ledd regering inget löfte om stabilitet, utan tvärtom." Så börjar ett upprop från Helga Zepp-LaRouche, som uppmanar Tyskland att ta chansen att gå med i det "nya paradigmet".

19 nov 2016

Atlanticister och mediefolk är så fångna i sin egen ideologi att de inte kan fatta den naturrättsliga dimensionen i den omvälvning som pågår. Under tiden går "win-win"-samarbetet om utbyggnaden av den Nya Sidenvägen framåt med stormsteg. Kontrasten mellan de båda paradigmen, mellan den Nya Sidenvägens
"win-win-perspektiv" och Obamas och Merkels "västliga värdegemenskap",
kunde inte vara mer uppenbar.

13 nov 2016

Det första viktiga steget efter Trumps valseger måste vara att ställa relationen mellan USA och Ryssland på en stabil grund igen, skriver Helga Zepp-LaRouche. Det andra, lika akut nödvändiga steget är ett skyndsamt återinförande av
Glass-Steagall-lagen, innan den ständigt hotande upprepningen av
finanskrisen 2008 inträffar. Tyskland skulle kunna ge ett unikt bidrag till den nödvändiga
epokförändringen genom att officiellt tillkännage sitt samarbete med
Kinas Nya Sidenväg.

12 aug 2016

Schillerinstitutet var inbjudet att förbereda G20-mötet med världens 20 ledande länder. Både Schillerinstitutets ordförande Helga Zepp-LaRouche och EIR:s Washingtonkorrespondent Bill Jones var inbjudna att tala på ett forum som Think 20 höll i Peking den 29-30 juli.

23 dec 2014

Helga Zepp-LaRouche framförde en videohälsning till Schillerinstitutets konferens på Luciadagen i New York och andra möten runt om i USA under dagen.

23 dec 2014

Nuvarande politik från Obama, Cameron, Nato, EU och tyska förbundskanslern Angela Merkel riktar in sig på ett enda mål: Putin ska jagas från makten genom regimskiftespolitik. I detta är alla medel tillåtna: Försök att utifrån så färgglada revolutioner i inte bara Ukraina, utan även Ryssland; upptrappade sanktioner och ekonomisk krigföring med målet att ruinera ryska ekonomin och störta Putin; ständigt fortsatt militärisk expansion och upprustning av Nato.

14 feb 2014

På ett lunchseminarium den 12 februari 2014 med 39 diplomater i Washington D.C. framförde Helga Zepp-LaRouche sin mans varning: Ifall USA:s, EU:s och Natos nuvarande politik mot Ukraina fortsätter så kan världen drabbas av ett kärnvapenkrig i slutet av februari eller början av mars.

5 feb 2014

Den politik som Väst, dvs. USA och EU, bedriver utifrån geopolitiska intressen i Ukraina har skapat ett nazimonster, vars konsekvenser kan göra slut på oss alla. Om inte EU omedelbart rättar sin skandallösa hållning, och fördömer det nazistiska upproret, upphör med sitt finansiella stöd till dessa NGO-organisationer och accepterar Rysslands förslag om ett trepartsmöte, så blir Tysklands omedelbara utträde ur denna union en överlevnadsfråga av självbevarelsedrift.

25 jan 2014

Mot bakgrund av det faktum att inte bara euroområdet, utan hela det transatlantiska systemet är på gränsen till sönderfall, så är den enda fråga som återstår för att det inte skall bli kaos, ett ordnat utträde ur EU och från den gemensamma valutan, så att de åtgärder som finns för att övervinna krisen kan vidtas. 
Det bör stå klart för alla tänkande människor att vi står inför en civilisationskatastrof av oanade mått och ändå är det absolut skrämmande att till synes bara ett fåtal modiga människor vågar nämna faran med sitt namn.

22 dec 2013

Beslutet från Apellationsdomstolen i New York den 20 december, att häva domen från första instans och tillåta en brottsanmälan från 11 september-offrens familjer mot saudiska regeringen och välgörenhetsorganisationer, innebär en sensationell vändning i utredningen av de terrorattacker som sedan tolv år ändrat världen som ingen annan händelse sedan kennedymordet.

9 jan 2013

Helga Zepp-LaRouche: Vi vill föra in ett helt nytt perspektiv i den internationella
diskussionen, och lägga fram en lösning på den högre förnuftsnivån, en
lösning som ligger på ett högre plan än det som alla de olika
historiska, etniska och religiösa konflikterna utspelar sig på. På detta
högre plan kan alla inse vad som verkligen gagnar dem själva och
kommande generationer, till skillnad från det som de nu inbillar sig
vara deras egenintresse.

19 sep 2012

Sedan tyska författningsdomstolen i Karlsruhe den 12 september givit grönt ljus för EU:s finanspakt, den europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) och avskaffandet av tyska parlamentets kontroll över den tyska statsbudgeten, gjorde Helga Zepp-LaRouche ett uttalande att Tysklands enda återstående chans är att lämna euron nu.

14 feb 2012

I webcasten på engelska tog Helga Zepp-LaRouche upp vad vi måste göra mot den europeiska hyperinflationistiska sammanbrottskrisen och den mordiska åtstramningspolitik som nu förstör Grekland och andra länder. Detta visar den politiska elitens totala inkompetens i hela Europa. De är fångade i sin monetarism och kan därför bara räkna budgetar från pengavärden och låter samhället och den reala ekonomin gå under.

20 mar 2011

De dramatiska konsekvenserna av jordbävningen i Stilla havet med en styrka på 9,0 på richterskalan ställer faktiskt mänskligheten inför en existentiell utmaning. Men den är av ett helt annat slag än det som medierna med sin dygnet-runt-katastrofrapportering försöker tuta i oss.

29 nov 2010

Efter det väntade fiaskot på G20-mötet i Seoul den 11-12 november, där ledarna för de 20 största industri- och tillväxtländerna återigen misslyckades med att driva igenom den livsviktiga omorganisationen av det bankrutta finanssystemet, står hela den mänskliga civilisationen inför det akuta hotet om en eskalerande sammanbrottskris.

18 nov 2010

Helga Zepp-LaRouche förberedde följande tal för en konferens på Haiti, som skulle ha ägt rum den 18 november. Hon publicerade det innan talet skulle hållas på grund av det akuta läget på Haiti. Helga skulle hållit talet över videolänk, en inspelning av talet finns tillgänglig på engelska, men förhållandena på Haiti gjorde konferensen omöjlig att genomföra den dagen.

10 nov 2010

Schillerinstitutets ordförande Helga Zepp-LaRouche höll följande inledningstal till en konferens organiserad av LaRouches ungdomsrörelse, på ämnet: "NAWAPA-PLHINO - ett nytt sätt att se på infrastruktur".

15 feb 2010

EU:s toppmöte i Bryssel den 11 februari bidrog inte för fem öre till att förhindra Eurons förestående kollaps. Kravet på att Grekland måste skära ned sin budget med fyra procent i år upprepar Brünings felaktiga sparpolitik och går inte att genomföra med tanke på det massiva motståndet. Om vi inte lyckas att radikalt förändra denna politik, kommer hela det
europeiska systemet att kollapsa. De enorma underskotten i nästan alla
medlemsländer lämnar de tyska skattebetalarna ensamma som
penningspenderare.

8 jul 2009

Med sitt utslag att godkännandet av Lissabonfördraget var författningsvidrigt har den tyska författningsdomstolen gett en rungande örfil åt majoriteten i förbundsdagen och slagit fast att den tyska grundlagen måste ligga till grund för varje tolkning av fördraget.

21 feb 2009

Helga Zepp-LaRouches tal på Schillerinstitutets konferens i Rüsselsheim den 21-22 februari 2009.

9 jan 2009

Det är helt klart inte bara den f.d. Nasdaq-chefen Madoff som använt sig av bedrägliga metoder, hela det internationella finanssystemet är ett gigantiskt pyramidspel. Vi behöver en utredning med den amerikanska Pecora-kommissionen på 1930-talet som förebild, för att sätta stopp för lurendrejeriet. På samma sätt som åklagaren Ferdinand Pecora granskade och åtalade Wall Streets främsta bankirer, måste ansvar i dag utkrävas för de grova plundringsmetoder som numera blivit vardagsmat.

Dokumentet tillhör dossiern:
24 maj 2008

Hungerkrisen håller på att ändra den globala ordningen. Land efter land bryter sig loss och
börjar prioritera sin produktion av mat och realekonomi. Rädslan för idioten i
Vita huset och britterna har släppt. Det är i samband med denna revolt man måste se det sensationella i att Göran
Persson och Pär Nuder ställt sig bakom ett internationellt upprop för att återreglera finansmarknaderna. - Helga Zepp-LaRouche om läget inför FAO-mötet.

7 maj 2008

I eldskrift på väggen lyser varningarna för en aldrig tidigare skådad katastrof för mänskligheten, och det kommer att bli ödesdigert för hela världen om man inte omedelbart, under de närmaste dagarna och veckorna, erkänner att globaliseringen har misslyckats och sätter till alla klutar för att produktionskapaciteten inom jordbruket så snabbt som möjligt ska kunna fördubblas! - Helga Zepp-LaRouche manar till total mobilisering.

Dokumentet tillhör dossiern:
11 apr 2008

Precis som finanskrisen är skapad av människor, finner vi även orsakerna till den svältkatastrof som nu breder ut sig i en helt felbedriven politik och i de felaktiga axiom som ligger till grund för denna. För att lösa krisen måste axiomen kastas överbord. Som exemplet prins Philip visar har vansinnet en metod.

14 mar 2008

Att nationers självbestämmanderätt ska försvinna in i en övernationell diktatur är bara en sida av den otroliga skandalen. EU ska nämligen samtidigt omvandlas till en militärallians och knytas ihop med Nato, som i sin tur ska göras om och användas för ingripanden överallt i världen under alla möjliga förevändningar.

23 feb 2008

Folkomröstning om Lissabonfördraget! Helga Zepp-LaRouche: "Från allt som sagts framgår att en så djupgående förändring av vår rättsordning och underkastelse av grundlagen under en icke-demokratisk struktur inte får ske utan omfattande debatt i hela befolkningen och folkomröstning."

13 feb 2008

Den nödvändiga reformen av finanssystemet vilar på två ben, precis som Lyndon LaRouche föreslår: dels ett nytt Bretton Woods-system, dels stora projekt som skapar reala värden för mänskligheten. Inget klarar sig utan det andra.
Helga Zepp-LaRouche drog ut de stora linjerna på en konferens om "Transrapid: Teknik för 2000-talet" i München den 13 februari. Arrangörer var Medborgarrättsrörelsen Solidaritet (BüSo) och Fusions-Energie-Forum (FEF).

Dokumentet tillhör dossiern:
16 feb 2003

Schillerinstitutets grundare och ordförande Helga Zepp-LaRouche berättar vilka tankar som låg bakom grundandet av Schillerinstitutet 1984 och hon förklarar varför Friedrich Schiller i dag är aktuellare än någonsin. Hennes tal den andra dagen på amerikanska Schillerinstitutets konferens den 16 februari 2003 strax utanför Washington D.C. återges här, något förkortat.

29 jun 2001

Följande anförande höll Schillerinstitutets grundare Helga Zepp-LaRouche inför den ryska dumans ekonomiska utskott, den 29 juni 2001.

14 feb 1999

Judarnas historia börjar inte med Förintelsen, och den är inte heller begränsad till de tolv åren mellan 1933 och 1945. En av höjdpunkterna i judarnas historia var då de hjälpte till att skapa den klassiska epok som ligger oss närmast i tiden, en epok under vilken mänskligheten upplevde en kultur som hade en stolt och vacker bild av människan såsom förmögen till oändlig utveckling.

8 maj 1996

Endast ett ekonomiskt samarbete kring hela den eurasiska kontinentens ekonomiska utveckling kan bilda grunden för en varaktig fred under nästa sekel, sade Schillerinstitutets grundare Helga Zepp-LaRouche i ett tal som hon höll i Peking på en konferens om euroasiatiskt infrastruktursamarbete den 8 maj 1996. Hennes tal, som återges nedan, hyllades inför alla de 400 konferensdeltagarna av rapportören från hennes workshop som ett av de bästa talen på konferensen.

22 feb 1995

Ur det första världskriget följde alla 1900-talets stora katastrofer.
Tragedin blev oundviklig, därför att ingen av nyckelpersonerna insåg
att de måste bryta med det oligarkiska systemet. Samma oligarkiska
system förtrycker i dag större delen av världen, och med ännu större
brutalitet. Vill man förstå hur ett tragiskt slut kan förhindras, finns
det ingen bättre att vända sig till än Friedrich Schiller.

1 jan 1990

Om vi ser med Schillers ögon, vad skulle vi då säga att mänskligheten saknar mest idag? Utan att förringa alla myriader av problem i världen, är jag ändå ganska säker på att vår älskade skald, utan ett ögonblicks tvekan, skulle peka ut det som vårt stackars människosläkte saknar allra mest, nämligen förmågan att känna sann mänsklig glädje.

Världen befinner sig mitt uppe i två samverkande, ytterst farliga kriser: en omedelbart hotande implosion av det transatlantiska finanssystemet, och den strategiska konfrontationen mellan USA och Ryssland över Syrien, som nu utspelar sig som ett "kallt krig" men snart kan övergå i ett "hett".

I sitt nyårsbudskap för 2016 skissade Helga Zepp-LaRouche vad som behöver göras för att övervinna de faror som hotar världen, och sätta igång ett ekonomiskt återuppbyggnadsprogram i hela världen.”Det enda sättet att hejda flyktingströmmarna är att skapa framtidstro i länderna som människor flyr ifrån på grund av krig, terror, svält och fattigdom.”

Mellan den 14 och 16 oktober hölls den tjugonde årliga internationella kvinnokonferensen i Beijing i Soong Ching Ling-stiftelsens regi. Det är en mycket stor kvinnokonferens i Kina som samlade ett imponerande antal engagerade kvinnor från olika sektorer i samhället: akademiker, företagare, politiker och sociala organisationer.

Det strategiskt hotfulla världsläget underströks av Helga Zepp-LaRouche i hennes inlägg på Silk Road Economic Belt Cities International Forum som hölls i Yiwu i Kina i mitten av juni. Arrangörer var Renminuniversitetets Chongyang Institute of Financial Studies, Huangqui.com (Global Times) och staden Yiwu. Gensvaret var entusiastiskt.

Inför det nya året vände sig Helga Zepp-LaRouche till sina tyska medborgare i ett åtta minuter långt tal. Hon betonade den stora risken idag för att ett kärnvapenkrig utlöses, vilket med
största sannolikhet skulle leda till att mänskligheten utplånas. Men
våra politiker vägrar att diskutera detta och tyvärr
förstår inte heller befolkningen denna fara och hur nödvändigt det är
att bekämpa den, sa Zepp-LaRouche.

Schillerinstitutets internationell konferens i
Frankfurtområdet helgen den 24-25 november diskuterade  "Ett nytt
paradigm för civilisationens överlevnad".
Inledningstalet av Helga Zepp-LaRouche finns nu översatt till danska.
Läs talet här
Glöm inte att alla talen finns tillgängliga på engelska, tyska och delvis på franska och italienska, som video och text, på http://schillerinstitute.org/conf-iclc/2012/1124/main.html och http://schiller-institut.de/konferenz-november-2012/konf.html