Ordföranden har ordet

Uttalanden av nuvarande och tidigare ordf. LaRoucherörelsen i Sverige - EAP

14 maj 2019

Uttalande av partiledare Kjell Lundqvist inför EU-valet: Sveriges regering har missat ännu en jättemöjlighet att vara med att bygga världen ur fattigdom. Några svenska ministrar deltog inte när nya Sidenvägen tog ett nytt stort steg framåt på det Andra Belt & Road Forum den 25-27 april i Peking. Europeiska unionens ledarskap, med Tyskland, Frankrike och EU-kommissionen i spetsen, vill helst glömma Kina. Eliten vill bevara sin makt. Då duger det inte att länder utanför västvärlden utvecklas till blomstrande industri- och vetenskapsnationer utanför elitens kontroll.

29 mar 2016

Hussein Askary har under en hel vecka i Egypten presenterat den arabiska översättningen av EIR:s bok "Nya sidenvägen blir världslandbron". Idén om Nya sidenvägen togs emot med öppna armar av höga regeringsrepresentanter, ekonomer och media i Egypten som är det ledande landet i Arabvärlden.

17 maj 2015

Dåliga och goda nyheter i Saudiska kriget mot Jemen!
Tal av Hussein Askary, Ordförande, Europeiska Arbetarpartiet- EAP vid Jemendemonstrationen på Sergels Torg i Stockholm den 17 maj 2015

12 aug 2014

Ingen väljare med självrespekt i Sverige bör tolerera att regeringsalliansen och oppositionen tar EAP:s gyllene och riktiga idéer och förvandlar dem till sina egna pinsamma skämt och kallar dem satsningar! För oss handlar dessa idéer om nationens och mänsklighetens överlevnad och framtid. För dem handlar det om valtaktik och makt.

2 jun 2014

I ett tal till demonstrationen som hölls den 1 juni på Medborgarplatsen i Stockholm varnade Hussein Askary för ett Tredje världskrig och krävde en dialog med Ryssland för att lösa Ukrainakrisen. Det var mer än hundra demonstranter mot nazismen i Ukraina på torget med massor av plakat och flaggor.

28 maj 2014

Valet till EU-parlamentet var det tydligaste tecknet på att Europeiska Unionen är på väg till att bli det dyraste kollektiva skämtet i modern tid och att Europas nationer är på väg mot stupet. Inte bara gick mindre än hälften av väljarna och röstade i valet. Dessutom strömmade rösterna över till EU-motståndare på höger- och vänsterkanterna.
Detta är tydligaste beviset på att de sittande regeringarna som lydigt har följt EU:s ekonomiska riktlinjer med åtstramning och bankräddning, har tappat greppet.

5 maj 2014

Ledare till pamfletten Ny Solidaritet

31 mar 2014

Geopolitiska schackspel kostade mänskligheten två världskrig i förra århundradet! Schillerinstitutet och LaRoucherörelsen är just nu fredens budbärare
mellan USA, Europa och Asien. Den enorma uppmärksamhet som dess
medlemmar och Lyndon LaRouche personligen fick i ryska medier nyligen,
liksom Helga Zepp-LaRouches senaste besök i Kina för att uppmuntra Kinas
Sidenvägsstrategi, är viktiga tecken.

27 feb 2014

Uttalande av LaRoucherörelsen i Sverige - EAP på möte i Stockholm:  I EU och USA dominerar pessimismen om framtiden med en kultur och en
etablerad ekonomisk politik fokuserad på tillfredsställelsen av de
omedelbara behoven. Den har nu även blivit en strategisk och militär
politik som hotar att dra världen i ett nytt stort krig. Vi som inte
förfallit till denna pessimism, måste dra i de kraftfulla spakar vi har
för att stabilisera situationen och byta kurs till samarbete istället
för konfrontation med öst.

24 jan 2014

EU-ländernas regeringar och massmedia vänder ett blint öga mot ukrainska nynazister och kallar deras mordbränder och attacker på ukrainsk polis och belägring av den folkvalda regeringens byggnader för revolution. Samma krafter i EU driver en häxjakt på motståndare till EU här hemma. De drar alla motståndare till EU och EU:s fascistiska bankdiktatur över en kam och kallar dem högerextrema och invandrarfientliga.

31 dec 2013

Tre händelser relaterade till Ukraina, Syrien och Iran de senaste veckorna kännetecknar en värld som har förändrats i grunden. Men eliten i EU (politiker, experter och massmedia och deras ekonomiska kontrollörer) vill inte erkänna den nya världen, och är i chock och förnekelse. De vill hellre leva i den gamla världen, där USA och EU (under ledning av britterna) var ensamma herrar på täppan efter Sovjetunionens fall 1991. I denna fantasivärld vill t.ex. lilla Sverige, som inte ens har en armé kvar, störta den ryska regeringen och Vladimir Putin!

26 nov 2013

Stora kriser bär också på stora möjligheter, enligt kinesisk visdom. Så är fallet i dagens krisladdade värld. Hotet om att kriget i Syrien ska leda till en global konflikt har avvärjts, för tillfället. När motståndet mot Obamas beslut att attackera Syrian i slutet av september blev massivt, klev vissa institutionella krafter i USA in och återuppbyggde broarna med Ryssland, de broar som Obama hade bränt vid G20-mötet. Även i fallet Iran är Obamas, och därmed britternas, försvagade ställning avgörande.

21 okt 2013

I oktober inträffade tre viktiga händelser som visar den tragiska och den hoppfulla vägen framåt: 1. Den amerikanska budgetkrisbluffen, 2. Flyktingtragedin i Medelhavet utanför italienska ön Lampedusa och 3. ASEAN-toppmötet i Indonesien (utan Obama) som konkretiserade det ekonomiska alternativet till den förfallna transatlantiska systemet. LaRoucherörelsen och dess allierade skapar hopp med kontinentöverskridande projekt, som kan sätta världen på rätt spår, ett spår av fred genom ekonomisk utveckling.

13 sep 2013

LaRoucherörelsen i USA leder motståndet mot försöket att dra in USA och Ryssland i ett nytt globalt krig. LaRoucherörelsen har också förklarat bakgrunden till Obamas och den brittiska regeringens desperation att starta ett nytt krig. Vilka är de krafter som tror att de gynnas av ett sådant krig? Varför har de blivit så desperata de senaste månaderna. Hur hänger det ihop med förfallet av det västerländska banksystemet, och den nu populära lösningen på krisen med en bankdelning enligt Glass-Steagall-lagen?

26 jul 2013

Medan betraktare och kommentatorer förbryllas av den senaste tidens händelser i Egypten, och diskuterar huruvida det var en kupp eller inte, eller söker få klarhet i varför Saudiarabien plötsligt bytt sida för att få Muhammed Mursis muslimska brödraskap bort från regeringsmakten, förblir det enda relevanta att ha i åtanke angående Egypten att det brittiska imperiets avsikt att förstöra nationen oförändrat kvarstår.
Britterna bryr sig inte om vilka som har regeringsmakten.

26 jul 2013

Ett förslag till Egypten att utfärda en ”Ekonomisk självständighetsförklaring” som ett nödvändigt steg att sätta hela regionen på en kurs mot politisk stabilitet och ekonomiskt välstånd har publicerats av Executive Intelligence Review – EIR den 26 juli 2013. Författare är Hussein Askary, som är redaktör för EIR:s arabiska hemsida och ledare för LaRoucherörelsen i Sverige - EAP.

20 jun 2013

LaRoucherörelsen har de senaste åren varnat för att alternativet till en ordnad konkurssanering av västvärldens bank- och finanssystem i linje med bankdelningslagen Glass-Steagall, är krig och fascism.

27 maj 2013

De israeliska flygräderna mot Syrien den 5 maj satte Mellanöstern och världen som helhet på randen till ett globalt krig.

15 maj 2013

Talet om ett enat Europa som samverkar för fred och gemensam välfärd är ett ihåligt fikonlöv som avslöjar mer än det döljer. Nationer i Sydeuropa utsätts nu av IMF och EU för samma barbariska och diktatoriska åtstramningspolitik som nationerna i Afrika utsattes för på 1970-talet, en politik som bara kan beskrivas som folkmord.

15 maj 2013

Det brittiskstyrda globala finanssystemet med sina enorma spekulationsbubblor måste drivas i konkurs genom bankdelning, så att länderna kan använda sina egna valutor och sina kreditsystem för produktiv utveckling. Med bankdelning offras inte längre medborgarnas pengar, insättningar och
skatter för att skydda spekulationsdelen av finanssystemet, utan bara
den del, affärsbankdelen, som behövs för människor, företag och
realekonomiska investeringar räddas.

11 apr 2013

Det som började med att i praktiken konfiskera bankkundernas konton på Cypern, det som nu kallas "Cypernmodellen", är i själva verket en "EU regel". Att megastora ihop-blandade banker och finansbolag kallas
"systemviktiga" av politiker och regeringstjänstemän och måste räddas
för varje pris är förbannad lögn och rent rån av samhällets resurser och
framtid.

11 apr 2013

Jag deltog som representant för det internationella Schillerinstitutet och LaRoucherörelsen - EAP i en internationell konferens i den iranska staden Bandar Abbas. Som en av talarna på konferensen presenterade jag Schillerinstitutets idéer om ett nytt paradigm i världspolitiken.

11 apr 2013

Iran är ett av de mest aktiva länderna i Asien när det gäller nya infrastruktursatsningar av kontinental och transkontinental betydelse.. Med alla dessa förbindelser har de olika iranska regeringarnas politik varit att integrera Iran ekonomiskt i den omgivande regionen och med andra kontinenter, och göra Iran ekonomiskt oumbärligt för regionen och för världen.

12 feb 2013

Om vi antar att Jan Björklund inte plötsligt har drabbats av någon mental eller psykisk funktionsnedsättning, så måste vi här i Sverige och på andra håll i världen ta hans förslag att placera Natos "Patriot"-antimissilrobotar på Gotland på dödligt allvar.

25 jan 2013

Som alternativet till de krig som pågår i Sydvästasien och riske att de skall leda till ett världskrig, skulle Schillerinstitutets plan kunna förena alla nationer kring ett gemensamt projekt för att utveckla och skydda planeten mot inre och yttre faror, samtidigt som man ökar förutsättningarna både för mer liv på jorden genom ökad makt åt klorofyllet och fotosyntesen, och för ökad ekonomisk tillväxt för nationer genom ökad produktivitet per individ och kvadratkilometer.

25 jan 2013

Vi i LaRoucherörelsen vet att det finns en annan, fredlig och lyckligare väg för mänskligheten att gå. Den förkastar imperiet och börjar med tre tydliga steg. Den tidning du håller i handen är till för att klargöra vad dessa tre steg är. Sedan är det ditt och dina politikers jobb att sprida dessa idéer och få dem verkställda.

18 dec 2012

Schillerinstitutets och LaRoucherörelsens mobilisering i flera led mot
krigspolitiken fortsätter särskilt i både i USA och Europa, för att det
är här det hela kan vändas. En bred krigsopposition avslöjar rader av
skandaler och brott mot internationell och nationell rätt, men det krävs
mer. Utan idéer om alternativ till denna galenskap i form av en annan
politik med ekonomisk utveckling och internationellt samarbete, blir
inte freden möjlig. Det är just detta alternativ som har nu lagts fram på
de högsta nivåerna i Europaparlamentet, USA:s kongress och runtom i
världen.

18 dec 2012

På en konferens i Flörsheim i Tyskland den 24-25 november presenterade Helga Zepp-LaRouche och Hussein Askary Schillerinstitutets alternativ till de krig som pågår i Sydvästasien. I stället för att låta dessa krig få fortsätta och riskera att leda till ett
världskrig, skulle Schillerinstitutets plan kunna förena alla nationer
kring ett gemensamt projekt för att utveckla och skydda planeten mot
inre och yttre faror, samtidigt som man ökar förutsättningarna både för
mer liv på jorden Planen går ut på att begränsa och till slut ta över öknarna på jorden
med början i Sydvästasien och Nordafrika, speciellt i krigszonen
Syrien-Turkiet-Irak-Iran-Israel-Palestina-Jordanien-Saudiarabien.

7 sep 2012

Ledare i Ny Solidaritet nr 2/ 2012: Tänk på att samma stormakter med USA i spetsen kan lyckas med en så
fantastisk och sensationell bedrift som att landsätta en robot på
planeten Mars med enastående precision och kontroll, och samtidigt är i
färd med att starta nya krig på jorden.

7 sep 2012

Lyndon LaRouche fyller 90 år den 8 september. Han har vigt sitt liv åt att ställa de stora frågorna om mänskligheten och arbeta för att försöka besvara dem.
I hela sitt vuxna liv har han kämpat för att lyfta de fattiga nationerna i världen ur deras fattigdom genom sina kampanjer för att få USA att föra en anti-imperialistisk politik.

30 jul 2012

Den internationella LaRoucherörelsen och de regeringar, politiker, grupper och individer, som stödjer lösningen för den globala finanskrisen genom en bankdelningslag (med den amerikanske presidenten Roosevelts lag Glass-Steagall som förebild), har kommit till finalen i sin strid mot de krafter som vill rädda det nuvarande London-Wall Street-imperiets bank- och finanssystem (med de brittiska imperiet som förebild).
Semifinalerna utspelade sig i juni och juli, och två lag blev utslagna.

16 jul 2012

De som upprepar mantrat att EU och dess Euro är en garant för "fred och demokrati i Europa", ljuger antingen medvetet eller förstår ingenting av den samtida historien. Vi har inte behövt en gemensam valuta eller samma politiska system för att genomföra ett samarbete. Olika nationer, men med gemensamma mål - det är fullt möjligt överallt i världen.

16 mar 2012

En liten grupp högt uppsatta amerikanska militärer har, än så länge, förskonat oss från ett nytt världskrig. Dessa militärer, med försvarsstabschefen general Martin Dempsey i spetsen, har insett hur nära vi är att snubbla in i en nytt världskrig, utkämpat av USA och Nato mot Ryssland och Kina med kärnvapen! Med sitt modiga motstånd mot president Barack Obamas och hans brittiska mentorers galna försök att starta nya krig mot Syrian och Iran, direkt efter kriget mot Libyen och mordet på Muammar Qaddafi, har de hittills kunnat blockera krigshotet.

4 jan 2012

Läser man Dagens Nyheters ledare den 3 januari och Svenska Dagbladets ledare den 4 januari, kan man tro att kriget mot Iran redan har börjat och att Sverige är i krig med nationen Iran. DN och SvD hetsar fanatiskt till krig mot Iran, och använder sig av felaktiga uppgifter och rena lögner om Irans kärnvapenambitioner som är hämtade från amerikanska, brittiska och israeliska underrättelsetjänsters propaganda.

8 nov 2011

Vi är tillbaka hela varvet till imperiets "slutgiltiga lösning" för sina finanskriser: krig, världskrig! I slutet av 1800-talet såg det brittiska imperiet hur de stora nationerna i Europa och delar av Asien följde i den framgångsrika amerikanska industrialiseringens fotspår. Ett överlägset ekonomiskt system baserat på nationella krediter och samarbete och transporter över kontinenterna höll på att byggas upp och bli ett hot mot det brittiska imperiets "frihandelsbaserade" kontroll över världshaven.

8 sep 2011

Nu gäller det! Så beskrev Helga Zepp-LaRouche, ordförande för internationella Schiller­institutet och Bürgerrechtsbewegung Solidarität i Tyskland, läget i ett konferenssamtal med sina internationella medarbetare den 5 september. Hon uppmanade alla sina medarbetare att ta kontakt med så många personer som möjligt i alla nationer man kan nå, från politiker till människorna på gatan, och presentera den enda lösning som finns för finanskrisen, som faktiskt är en sammanbrottskris för alla samhällsfunktioner i hela världen. Alla andra politiker och regeringar har misslyckats.

8 aug 2011

Under en dimridå av terrorattacker, hot om terrorattacker och hot om nedgradering av nationers kreditbetyg från oligarkiska finansinstitut, lyckades diktatorn i Vita Huset, Barack Obama, att tvinga/lura kongressen att rösta igenom vad kan beskrivas som en hitlerkupp, en kupp som gjordes med förevändningen av höjningen av USA:s lånetak och budgetbalanseringen. USA:s folkstyre sattes ur spel och man tillät massiva nedskärningar av befolkningens välfärd och strypning av investeringar i den reala ekonomin.

3 jun 2011

Avgörande frågor för hela världen lades på bordet under maj månad. Hela bankstödspolitiken sattes symboliskt och bokstavligt bakom lås och bom när Internationella valutafondens chef Dominique Strauss-Kahn greps av polisen i New York. Det som först såg ut som en simpel men grovt kriminell handling visade
sig ha en baksida av dramatisk betydelse för hela världsekonomi.

29 apr 2011

Är Socialdemokraterna ett arbetarparti? Eller ett nyliberalt, EU-kramande, avregleringsfrämjande, åtstramningsstolt, globaliserings- och frihandelsparti (precis som "arbetarpartiet" i regeringen)?

24 mar 2011

Den grekiske filosofen Platon berättar för oss i dialogen "Timaios" att det finns två tydliga orsaker till att mänskliga samhällen har gått under: Den ena är naturkatastrofer, den andra är folks dumhet.

23 mar 2011

Destabiliseringen i Nordafrika och Sydvästasien är på väg in i ett kritiskt skede, som kan sluta med att hela området "somaliseras" och ger upphov till en global konflikt. -- av Hussein Askary

9 feb 2011

Hussein Askary, head of the Arabic desk at Executive Intelligence Review (EIR) magazine, was interviewed by Chris Landry for the US web TV channel LPACTV on February 6th. Askary develops the history of the current failed British run economic system, as the cause behind what you are seeing as the so called "Egyptian" crisis. Askary also takes the time to demonstrate that at every step of the way Lyndon LaRouche had provided the sane alternatives to this insane system that is now in it's final death throes.

5 jan 2011

Hussein Askary, head of the Arabic desk at Executive Intelligence Review (EIR) magazine, was interviewed by Portia Tarumbwa-Strid on January 5, 2011.

31 dec 2010

2010 kommer att gå till historien som året då det donquijotiska missfostret euron dog. Så länge de europeiska nationernas ledare inte erkänner detta faktum och dödförklarar euron tvingas de och deras nationer släpa på detta ruttnande och tunga lik. Kommer vi på nyårsafton 2011 att ropa: Imperiet är dött, länge leve de suveräna nationerna! Det är upp till dig! Gott Nytt År!

13 dec 2010

Lördagens självmordsbombning i centrala Stockholm är den senaste
bekräftelsen på det som LaRoucherörelsen länge och djupt har
dokumenterat: Att det Brittiska imperiet centrerat i London, dess
regering och underrättelsestjänster har skyddat, stött och använt
såkallade islamiska terrornätverk.

15 nov 2010

Den svenska socialdemokratins nuvarande kris är en spegelbild av en
större tragedi. Hela västvärlden har bytt ut sin identitet som ett
produktivt och utvecklingsinriktat samhälle efter andra världskriget,
mot dagens degenererade konsumtionssamhälle. Krisen som drabbade
Socialdemokraterna i riksdagsvalet 2010 började för ungefär 40 år sedan.

3 nov 2010

En massiv propaganda pågår i Sverige för att skapa stöd för fortsatt svenskt engagemang i kriget i Afghanistan, som nu går in på sitt tionde år. Krigspropagandan bedrivs av regeringen, försvarsmakten och mediemegafonerna. Men både propagandan och den omfattande debatten för och emot måste betraktas som ett farligt navelskådande, och en storm i en vattenglas.

7 okt 2010

Det tog ca 300 miljoner år för planeten Jordens kontinentalplattor att flytta sig isär från varandra från att ha varit en enda superkontinent Pangea. Fysiskt flyttar sig dessa plattor något tiotal millimeter per år, politiskt och ekonomiskt rör de sig i häpnadsväckande fart åt olika håll idag.
Under EU:s styre har Västeuropa rört sig bort från sin naturliga euroasiatiska platta. USA:s nordamerikanska platta har, under både Bush och nu Obama, krympt politiskt och ekonomiskt.

6 sep 2010

Uttalande som understrycker innehållet i videofilmen om SD:s fega populism: Det är ingen överdrift att säga: "Medan Sverigedemokraterna tittar åt andra hållet och skapar ett stort ståhej om invandrare och islam, gruppvåldtar finansspekulanterna och deras bankirvänner det svenska folkets ekonomi och kapital". I hela Europa, inte bara Sverige, frampiskas nu en hysterisk stämning mot invandrare och romer, och en anti-anti kampanj är igång från vänsterhållet.

27 aug 2010

Tänk på den här frågan: Om stora nationer som USA, Japan, Kina, Tyskland och hela EU brottas med en aldrig tidigare skådad finansiell och ekonomisk kollaps, hur i all världen klarar Reinfeldt, Borg, Sahlin, Wetterstrand m.fl. av att lugnt prata på om hur de ska fixa den fjuttiga svenska budgeten de kommande fyra åren? Deras babblande liknar en roddtur mitt i ett mega-oväder på Nordsjön.

4 jun 2010

Den svenska dagstidningen REALTID.se, med inriktning på
finansfrågor, har intervjuat Hussein Askary om brittiska imperiets
kronjuvel Inter-Alpha-gruppen. I intervjun ställer reportern Ian Hammar
en hel rad frågor om Nordeas destruktiva spekulation mot euron och
satsning på Brasilienbubblan, om eurons kollaps, Glass-Steagall, naken
blankning, derivatförbud, fasta växelkurser, hur LaRouche är som person,
skatter, kärnkraft, månresor, homosexualitet, nazism m.m. Artikeln visar på det tryck som uppstått genom EAP:s valkampanj och
den massiva utdelningen av LaRoucherörelsen - EAP:s valkampanjtidning,
som citeras i artikeln.

2 jun 2010

Hussein Askary kommenterar den israeliska attacken mot hjälpkonvojen till Gaza på internationellt vatten den 31 maj. Innan man ger uttryck för sin vrede och frustration är det viktigt att först kolla vem fienden egentligen är.

2 jun 2010

"Jag har fått reaktioner på min ledare 'Älskar du pengar?' i EAP:s kampanjblad för juni 2010", skriver Hussein Askary. "Frågan till mig är om jag och LaRoucherörelsen vill avskaffa pengar helt och hållet och om det ligger något religiöst eller asketiskt i vår attack på 'tron på pengar'. För att förtydliga min och LaRoucherörelsens syn på saken vill jag lägga till följande: Vi vill inte avskaffa pengar..."

28 maj 2010

Det brittiska finansimperiet går i graven. Frågan är: skall Europas nationer följa efter? Alla världens sedelpressar kan inte rädda detta bankrutta system. Euron och alla de övriga EU-valutorna kommer att bli värdelösa, precis som Weimartysklands Reichsmark i hyperinflationen hösten 1923.
Älskar du pengar? Då lever du i en dålig relation! Denna typ av äktenskap är kortvariga och icke produktiva, precis som den Europeiska monetära unionen. Det är som onani, söker en snabb kick: Tyvärr - Effekten försvinner fort, och dessutom blir inga barn gjorda!

28 maj 2010

Den svenska militära styrkan i Afghanistan är, trots den goda intentionen att "hjälpa" det afghanska folket, en del av en ockupationsmakt som styrs av en global geopolitik med opiumodling och heroinhandel som drivmedel. Afghanistan är en fälla. Den tidigare s-regeringen och den nuvarande alliansregeringen har gått rakt in i denna fälla. De svenska trupperna måste omedelbart dras bort från Afghanistan. Vi har absolut ingenting nyttigt där att göra.
Afghanistan är en strategisk fälla gillrad av britterna och deras allierade i Saudiarabien och USA.

15 maj 2010

Det falska intrycket som svenska media och politiker ger, om att EU ländernas "räddningspaket" på 750 miljarder euro är till för att hjälpa skuldsatta nationer, måste avslöjas. Den näst-intill-rasistiska kampanj i våra medier mot Grekland, som utmålas som en nation av fifflare och lata skurkar, måste samtidigt sluta! De riktiga skurkarna är spekulanterna, hedgefonderna i skatteparadisen och deras beskyddare i brittiskkontrollerade Inter-Alphagruppen. Det måste sägas klart och tydligt: Det här är ett räddningspaket för det brittiska finansimperiets institutioner.

14 apr 2010

Regeringarna i USA och EU har besvarat förväntningarna på en kraftsamling för att lösa den finansiella och ekonomiska krisen med brutala åtstramningsåtgärder mot befolkningarna, i stället för mot bankirerna och spekulanterna som skapade krisen. Nu kommer nästa fas i den fascistiska ekonomiska politiken: hot om krig
och terrorism, som ska skrämma befolkningen till att acceptera
åtstramning och fattigdom.

26 feb 2010

... använda Saab för infrastruktur- utveckling! ... skicka traktorer, inte pansarvagnar, till Afghanistan! ... låta Afrikas utveckling skapa välfärd i Sverige!  ... bygga nya svenska kärnkraftverk!

26 feb 2010

I december 2009 gick startskottet till en ny världsordning. I H.C. Andersens egen stad promenerade kejsaren omkring naken på klimatkonferensen - endast iklädd genomskinliga klimat­lögner.
Pojken som ropade att kejsa­ren faktiskt var naken var La­­Roucherörelsen och ett antal individer och grupper som har kämpat för att avslöja bluffen om global uppvärmning. Men det var en grupp nationer ledda av Kina, Indien och några afrikanska länder som kastade ut honom i den obarmhärtiga kylan.
Kejsaren var EU-ledarna plus USA:s president Barack Obama.

9 feb 2010

Den svenska militära styrkan i Afghanistan är, trots de bästa intentioner man har för att "hjälpa" det afghanska folket, en del av en ockupationsmakt. Det är så det afghanska folket ser på alla Natos och alla andra utländska militärer i landet sedan invasionen 2001. Den har därför givits en uppgift som är omöjlig att lösa.
Afghanistan är en strategisk fälla skapad av britterna och deras allierade i Saudiarabien och Arabemiraterna. Målet är att dra in USA, Ryssland, Indien och Kina, dvs. de stora makterna i världen plus Iran och Pakistan i ett oändligt geopolitiskt krig.

28 jan 2010

Saab och dess fabrik och samhället runt omkring den har räddats från demontering, och folk jublar i Trollhättan och andra orter över denna seger. Ja, det var en seger av två anledningar. För det första, var det en seger för dem, som fortfarande tror att massrevolt är möjlig även i Sverige när samhällsviktiga organ hotas, och när den politiska ledningen inte gör sitt för att skydda nationens intressen. Anställda, fackföreningar, industrialister och underleverantörer vägrade acceptera nederlag, och de vann!

31 dec 2009

År 2009 lämnar oss idag med en smak av seger i munnen. Det öppnade dörren för att nästa år avgöra om mänskligheten totalt kan besegra det ruttna brittiska imperiets politik (läs: ofri handel, globalisering och fascistisk åtstramning) och skapa en ny rättvis världsordning baserad på respekt för alla nationers suveränitet, självständighet och rätt till ekonomisk utveckling. Året 2009 då den globala uppvärmningsmyten frös inne! Det har varit ett spännande år för världen och för LaRoucherörelsen, speciellt i slutet med segern i Köpenhamn mot klimatlögnen.

16 dec 2009

Vi har chansen nu att begrava imperiet, dess ekonomiska system och gröna ideologi, och skapa en ny världsordning baserad på suveräna nationer i samarbete.

25 nov 2009

Medan Europa är uppslukat av klimatbluffar och donquijotiska EU-imperiedrömmar efter ratificeringen av Lissabonfördraget, har världens ekonomiska medelpunkt flyttat bort från Atlanten till Stilla havet.

7 okt 2009

Detta är en ledare för tidningen Ny Solidaritet. Publiserad oktober 2009.

28 aug 2009

Tjugo år efter den östtyska befolkningens fredliga uppror mot DDR-regimen har det amerikanska folket fått nog av sina ledare i kongressen och Vita huset.

28 aug 2009

Den 25 juli 2007 förklarade den amerikanska ekonomen Lyndon LaRouche på en webcast som direktsändes från Washington, att det internationella finanssystemet hade nått slutfasen i den sammanbrottskris som han länge varnat för. LaRouche menade att hela finans- och banksystemet var bankrutt och måste omorganiseras genom en konkurssanering.
En vecka senare bröt bankkrisen ut i USA och senare i hela världen. Det kallades felaktigt för "bolånekrisen".

29 jul 2009

Medan svininfluensan A/H1N1 drar fram genom den ena nationen efter den andra över hela jordklotet, käbblar våra politiker om vem som skall betala vaccineringen, en ynklig summa på tre miljarder kr!

30 jun 2009

Statsminister Fredrik Reinfeldt drömmer i sin livliga fantasi om att få härska över världen, eller åtminstone EUropa, i ett halvår. (Förresten, var det inte så lång tid dr Faustus fick i sin pakt med Djävulen?)
Vår prins Fredrik har bara två önskningar som han vill att Satan ska uppfylla, inte tre! Satan fick rabatt den här gången.

10 jun 2009

Det som visas av Europavalresultatet och den nazistliknande åtstramnings- och nedskärningspolitik som Obama-administrationen vill genomdriva, på speciellt sjukvårdsområdet, är att vi är på väg mot en konsolidering av den gröna fascismen från vänster och finansliberalismen från höger för att skydda finansintressen under det världsvida brittiska finansimperiet.

5 maj 2009

"Har tittat lite på ert parti och blev lite nyfiken på vad det är för politik ni för men förstod inte riktigt den information som jag fick på internet. Det är därför jag nu skriver detta mejl..."

15 apr 2009

"Det är något ruttet i världen!" – det skulle Shakespeare sagt i dag. I "Hamlet" är det tragiska inte en individ, Hamlet, utan det är hela den korrupta kulturen som producerar tragedin. Precis så är det i dag. Vi har hamnat i historiens värsta ekonomiska kris därför att samhället, speciellt i västvärlden, har accepterat en korruption som spridit sig uppifrån och ned som en livsstil.

Dokumentet tillhör dossiern:
25 mar 2009

Vi har idéerna som kan rädda Sverige och världen ur denna krisen. Men
det behövs mer än idéerna för att lyckas, det behövs också en politisk
kraft och flodvåg.

13 mar 2009

Den 13 mars anmälde EAP listan med 18 kandidater till Europaparlamentet till Valmyndigheten. Valet äger rum den 7 juni men det politiska kriget är redan igång.
Vi deltar i valet, inte med tanke på att EU eller Europaparlamentet representerar ett bättre system än systemet med suveräna nationalstater i samarbete, utan för att LaRoucherörelsen och EAP representerar det enda valet svenskar och européer har för att överleva den värsta finanskrisen i mannaminne.

19 feb 2009

Nu kan det inte finnas några tvivel längre: Gör inte regeringarna i USA, Europa och Asien som Lyndon LaRouche har föreslagit sedan juli 2007 och omorganiserar hela det internationella finanssystemet, kommer hela världsekonomin att krascha hårdare och hårdare för varje dag som man väntar.

19 jan 2009

Sent på kvällen den 17 januari tvingades Israels premiärminister Ehud Olmert att förklara ett ensidigt eldupphör i Gaza. Den 18 januari annonserade Hamas sitt eget eldupphör. Den israeliska regeringen tvingades att agera på detta sätt därför att offensiven i Gaza -- ett tydligt folkmordiskt, militärt och strategiskt misstag -- inte hade uppnått sitt verkliga mål, vilket var att dra in Hizbollah, Syrien och Iran i en ny global kris just när den nye amerikanske presidenten skulle installeras i Vita huset. Det fanns inget militärt eller politiskt som Israel kunde uppnå i Gaza.

16 jan 2009

Om allt går som planerat (d.v.s. om Barack Obama inte blir skjuten eller kriget i Mellanöstern expanderar till ett globalt krig genom att Bush/Cheney-administrationen kanske bombar Iran) kommer den sämsta presidenten i USA:s historia att äntligen lämna Vita huset den 20 januari. Obama-administrationen skall tillträda i en tid när det globala finanssystemet faller samman i snabb takt. Som reaktion på allt detta utlöser det nutida brittiska imperiet krig, kaos och förödelse i hela världen.

31 dec 2008

I förra årets nyårsbrev skrev jag att år 2008 skulle bli ett vägskäl, ett Punctum saliens, för mänskligheten. Jag skrev att illusionerna om pengars makt och fantasin att Sverige skulle klara sig undan stormen skulle blåsas bort. Trots att regeringarna ännu inte har gjort det som LaRouche föreslog som lösning, har vi mycket framför oss att se optimistiskt på.

27 nov 2008

Tyvärr har många naiva människor i Sverige, som vill göra väl i världen, gått på den lögn som miljörörelsen har matat dem med. Det är samma lögn som gav oss folkmord i Indien, Afrika och även i Europa under nazismen. Detta är ingen överdrift. Till exempel var rasbiologin på 1920- och 1930-talen lika "vetenskaplig" och populär som klimatförändringshysterin är i dag. Men kan du dra slutsatserna av den miljöideologi som sprids i dag, utifrån vad du vet om konsekvenserna av tidigare påhitt? Många tyskar sade under Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget att "de inte visste" att det som de trodde på skulle leda till folkmord! Läkarna och vakterna i Auschwitz sade: "Vi gjorde bara vårt jobb!"

27 nov 2008

Den människosyn som är inbyggd i Lyndon LaRouches lösning för finanskrisen är raka motsatsen till den som LaRouches motståndares och deras blinda sympatisörer står för. Förbättringen av biosfären genom upptäckter av fysikaliska principer som överförs till ekonomin i form av teknologi, medför alltid en ökning av det som LaRouche har benämnt som den relativa potentiella befolkningstätheten.

27 nov 2008

Nu bör det stå klart och tydligt för vem som helst som har följt vad LaRouche och vår rörelse har sagt om denna finansiella och ekonomiska kris och de lösningar vi har föreslagit, och jämfört det med vad andra ekonomer och regeringar har sagt och lagt fram i form av "räddningspaket" för finanssystemet och nu "stimulanspaket" för ekonomin, att vi hade rätt och de har misslyckats fatalt.

12 nov 2008

Den 15 november träffas G20-ländernas ledare i Washington för att försöka hitta en lösning på krisen. Efter massor av misslyckade bankräddningspaket, nästan totalstopp i världshandeln och massuppsägningar av industriarbetare i hela världen har man insett behovet av att skapa ett nytt finans- och valutasystem. Men man riskerar att göra problemet värre om man inte hittar rätt lösning.

8 nov 2008

En mycket smittsam och dödlig sjukdom hotar Sverige. Enligt Prof. Dr. Askarysund är anglophilia liberalis en psyko-social sjukdom som sprids genom att den drabbades mun kommit i kontakt med en brittisk liberal imperialistisk oligarks röv. Under de senaste månaderna har patologer märkt att sjukdomen haft stor spridning i området kring Dagens Nyheter.

13 okt 2008

Fråga vad du kan göra för din nation! EAP:s partiledare Hussein Askary manar medborgare i Sverige till att själva agera och inte vänta på handfallna politiker. Finanskrisen hotar livsmedelsförsörjning och andra livsviktiga faktorer för världsbefolkningen och bör behandlas därefter.

22 aug 2008

Hussein Askary: "Trots Don Quijote-karaktären på regeringens, partiernas och mediernas provokationer och lögner mot Ryssland i samband med Georgienkrisen, är det här inget att skratta åt. (Faktum är att georgiska trupper överföll Sydossetien den 7 augusti och dödade civila och ryska soldater, först!) Visst har den psykotiske georgiske presidenten Micheil Saakasjvili betett sig löjligt, och ett löjets skimmer sänker sig även över baron Carl Bildt, som allierade sig med denna "loser" - men det är också farligt!"

Dokumentet tillhör dossiern:
17 jul 2008

Den finansiella och ekonomiska kris som USA och världen nu befinner sig i är värre än den som Roosevelt tvingades ta itu med på 1930-talet. Hussein Askary visar vad en riktig statsman skulle säga i denna globala finanskris.

15 maj 2008

Nu är det dags att agera. Vi har tre veckor fram till FAO:s konferens om matkrisen den 3-5 juni i Rom. Världen måste agera i dag för att inte bara se till att fattigdom och svält utrotas, utan också för att bygga upp den nödvändiga infrastrukturen, jordbruket, forskningen och industrin så att vi aldrig mer hamnar i denna situation.

22 apr 2008

Tal på tisdagsdemonstrationen på Sergels torg i Stockholm.

7 apr 2008

Fråga dig själv: Varför vill den politiska eliten i Europa smyga igenom ett nytt EU-fördrag (konstitution) utan folkomröstningar, offentliga debatter eller diskussioner? Varför nu, under den största finans- och bankkrisen på 70 år, handlar diskussionen om hur nationerna skall lämna ifrån sig mer och mer av sin makt till övernationella institutioner som EU och Nato, när det bara är nationerna som kan skydda människorna och ekonomin undan den förfärliga krisen?

19 mar 2008

Nej till ny bankakut! Skydda människorna och fungerande banker genom statligt konkursingripande enligt Banklagskommittén.

7 mar 2008

Låt inte klimathysterin hacka ut din hjärna!

7 mar 2008

Hussein Askary visar hur möjligheten att återuppbygga Sveriges och världens ekonomi nu har uppenbarat sig när det globala finanssystemet är på väg att förinta sig självt.

1 feb 2008

När det globala finanssystemet nu går i graven kommer möjligheten att återuppliva världens reala ekonomi att hänga på att USA, Kina, Ryssland och Indien går samman om att lägga grundstenen till ett nytt finans- och valutasystem, det som Lyndon LaRouche kallar ”ett Nytt Bretton Woods-system”.

17 dec 2007

Ordförande Hussein Askary har ordet: "Med stor optimism och kraft kan vi kan gå in i 2008 och dess amerikanska presidentval, efter det 'kinesiska' genombrottet för Lyndon LaRouches och Schillerinstitutets kampanj för återorganisering av världens finans- och valutasystem, det ryska beslutet att göra den eurasiska landbron till sin nationella ekonomisk-politiska strategi och bygga Beringsundstunneln mellan Ryssland och Amerika, och sist men inte minst framgångarna i många amerikanska delstater för LaRoucherörelsens gigantiska kampanj för lagstiftning för att stabilisera bolåne- och bankkrisen."

12 nov 2007

Denna vecka: 1. Efter Jokela-skolmassakern: Förbjud våldsamma dataspel! 2. Jorden är inte hotad, mänskligheten är det däremot!

5 nov 2007

Om bolåne- och bankkrisen: LaRouches förslag fortsätter vinna framgångar i USA Under den gångna veckan har LaRouches lagförslag för att lösa bolånekrisen och stabilisera banksystemet (Homeowners and Bank Protection Act of 2007 - HBPA) fortsatt att introduceras, debatteras och godkännas i fler och fler amerikanska delstaters lagstiftande och politiska organ. Se hela listan (engelska): larouchepac.com Trycket av bostadskrisen och LaRoucherörelsens mobilisering har tvingat till och med några i kongressen i Washington at ta hänsyn till verkligheten.

16 okt 2007

Det är långt till skogen, sa Törnberg, eldade med yxskaftet. Konsumtionssamhällets fest är snart slut. Är det inte dags att gå tillbaka till att producera? Vi lever nu på lånad tid och lånad levnadsstandard. Vi är hopplöst skuldsatta som nationer och individer. Våra ungdomar har insett att de ingen framtid har. De har blivit det fattigaste skiktet i samhället, släpandes ett stort skuldberg.

27 mar 2007

I sitt linjetal spelade Socialdemokraternas nya partiledare Mona Sahlin en del av ett tal av Olof Palme från 1965 som började så här: ”Demokratin är fast förankrad här i landet. Vi respekterar de grundläggande fri- och rättigheterna. GRUMLIGA RASTEORIER HAR ALDRIG FUNNIT FOTFÄSTE. Vi betraktar oss gärna som fördomsfria och toleranta. Men så enkelt är det ändå inte." Det låtar fint när Palme pratar om fördomsfrihet. Men fina ord betyder ingenting om de inte är förankrade i sanningen. Jag har mycket dåliga intryck av ordet ”retorik” från mitt hemland Irak.

Lyndon LaRouche har gjort klart att det som valet i USA handlar om, är om vi kommer att hamna i ett nytt världskrig med kärnvapen eller ej. Med Obama i Vita huset är nya krig i Mellanöstern med flyganfall mot Irans kärnkraftsanläggningar ett faktum. Det är de flesta strategiska och militära kommentatorer i västvärlden mer eller mindre eniga om.
Det som de inte fattar är att detta krig egentligen inte handlar om Iran, utan om att kuva Ryssland och Kina.

"Get out, finansoligarker!" Tryck detta flygblad och dela ut det!

"Det finns flera invändningar mot Peak Oil som ekonomisk koncept. Enligt
den amerikanske ekonomen Lyndon LaRouches syn på ekonomi som 'fysisk
ekonomi' med människans kreativitet i centrum, finns inga riktiga 'begränsade resurser'. Den malthusianska ideologin av det brittiska
imperiet vill få människor att tro att råvaror och allt annat tar slut
någon gång..."

Dokumentet tillhör dossiern: