Hussein Askary

Ordförande, LaRoucherörelsen i Sverige - EAP.

Hussein Askary, född i Irak, personifierar vad det innebär att samtidigt vara svensk patriot och universell renässansmänniska. Expert på den arabiska renässansen och det aktuella strategiska läget i Sydvästasien.

Denna dossier innehåller: