Kjell Lundqvist

Ordförande, LaRoucherörelsen i Sverige - EAP.

Medlem sedan partiets start. Han är bra på att förklara hur man samtidigt kan vara svensk patriot och världsmedborgare. Kan också en hel del om det amerikanska ekonomiska systemet med kreditgivning och produktivitetshöjning.

Denna dossier innehåller: