Europeiska arbetarpartiet - EAP

EAP är ett kampanjverktyg och valverktyg för den internationella LaRoucherörelsens verksamhet i Sverige.

LaRoucherörelsen i Sverige - EAP:s auktoritet vilar på dess koppling till Lyndon LaRouche och hans exempellösa förmåga som bland annat ekonom och prognosmakare.

LaRoucherörelsen i Sverige - EAP leds av Hussein Askary.

LaRoucherörelsen i Sverige - EAP:s syfte är att skapa en värld av fullständigt suveräna nationalstatsrepubliker som binds samman av en ömsesidig kärlek till mänskligheten, betraktat som en integrerad helhet, i den westfaliska fredsordningens anda.

LaRoucherörelsen i Sverige - EAP arbetar således för att Sveriges lag skall avspegla det gemensammas intresse (den allmänna välfärden). Läs även EAP:s kortprogram för mer konkreta förslag.

LaRoucherörelsen i Sverige - EAP tar det med andra ord för givet:

• att alla människor är skapta som jämlikar,
• att de av sin skapare förlänats vissa specifika oförytterliga rättigheter,
• att bland dessa återfinns liv, frihet och strävan efter lycka,
• att det är för att säkra dessa rättigheter som regeringar och styrelser, vars rättmätiga befogenheter ges av de styrdas samtycke, instiftas människor emellan.

Vill du veta mer om EAP och LaRoucherörelsens historia? Se filmen Man kan inte lura hela folket, hela tiden: Sanningen om LaRoucherörelsen i Sverige - EAP!

Europeiska Arbetarpartiet - EAP ställer upp i riksdagsvalet 2014.
Gå vidare till valportalen VAL2014 >>>