Mänskligheten som en galaktisk art: Det nödvändiga alternativet till krig.

Schillerinstitutet deltog i firandet av månnatten den 5 oktober med en dubbelkonferens i New York och Houston. NASA:s officiella bild för firandet på moon.nasa.gov/observe

Tanken på rymden utmanar ständigt mänskligheten. Samtidigt som världsrymden gör det tydligt att kunskapen är begränsad, så har människan när hon sett upp mot stjärnorna i alla årtusenden, gripits av tanken att det går att veta mer. Det löser upp föreställningarna om begränsade resurser och att man behöver slåss för ta för sig av dem. Det är anledningen till att Schillerinstitutet vill förverkliga mänskligheten som en galaktisk art och med det göra slut på krigspolitiken.

Rymdsamarbetet kan inspirera till att aktivera ett tillstånd hos mänskligheten "där fantasins styrka blir nationernas politik", som Dennis Speed uttryckte det när Schillerinstitutet firade den internationella månobservationsnatten den 5 oktober med entusiastiska konferenser i New York och Houston och en rad mycket spännande talare. Helga Zepp-LaRouche manade i sitt videotal till båda konferenserna alla deltagarna att låta sig smittas av den "sunda sjukdomen månfeber". "Ställer inte ute på sidolinjen", sa hon. Den optimismen är nödvändig för att vinna och bygger på att man rör sig in i "de nya gränsområdena för vetenskapen" (börjar efter 23 minuter).

Konferensen välkomnades av Andrea Jones, internationell direktör för NASA:s "Internationella månobservationsnatt den 5 oktober (börjar efter 9 minuter) och av Rysslands USA-ambassadör Anatoli Antonov. Dr. Xing Jijun, vetenskapsråd vid Kinas generalkonsulat i New York, utvecklade vad han kallade två nyckelord: innovation och samarbete (börjar efter 45 minuter). Benjamin Deniston talade om hur "Mänsklighetens framtid finns ute bland stjärnorna" och tog upp betydelsen av forskningsresultaten om Månen för att förstå universum (börjar efter 1 tim 17 min).

NASA-stipendiaten Aaron Olson berättade om sin forskning om gruvdrift för att utvinna Helium-3 på månen med exempel på utrustning och koncept (börjar efter 1tim 56 min). Signalspecialisten Joseph Foster gav en livlig genomgång av den tekniska utvecklingen sedan radarsignaler i projektet Diana 1946 reflekterats på månytan, till nutiden och vad som är planlagt för det amerikanska Artemisprojektet att återvända till bemannade månexpeditioner (börjar efter 2 tim 53 min).

Med skoningslös ironi mot klimatalarmisterna presenterade Jason Ross rapporten om "CO2-reduktion är en massmordspolitik" (börjar 2 tim 20 min).

Från Houston talade Kesha Rogers om att ta visionärernas arbete vidare och på den konferensen var det ytterligare intressanta bidrag om arbetet med att skapa fusionsdrivna raketer av Mike Paluszek från företaget Direct Fusion Drive. Joel De Jean gjorde en detaljerad översikt om läget för fusionsforskningen idag. Raketutvecklaren Don Cooper berättade om de amerikanska raketprogrammen från Robert Goddard på 1920-talet till hans egna upplevelser från Apolloprogrammet på NASA inklusive den lyckade räddningsaktionen av Apollo 13.

Båda konferenserna visade ett starkt videoavsnitt av Lyndon LaRouches tal den 3.12 2009: "Låt oss industrialisera månen som bas förframtidens utforskning av rymden!"

Se New York-konferensen här: https://larouchepac.com/20190929/mankind-galactic-species-necessary-alte...

Hemsida för NASA:s månobservationsdag 5 oktober: https://moon.nasa.gov/observe-the-moon/annual-event/overview/

Mer om rymden här:
http://www.larouche.se/fran-manen-till-mars

Andras hemsidor om rymdforskning:

Swedish Space Corporation, SSC, registrerat som Svenska rymdaktiebolaget, tidigare benämnt Rymdbolaget, är ett svenskt rymdteknikföretag. I verksamheten ingår bland annat utvecklings- och testarbete, uppskjutningar samt drift och underhåll av rymd- och flygsystem. https://www.sscspace.com/
Astronomisk Ungdom är ett ideellt ungdomsförbund med syfte att främja intresset för astronomi och rymdfart bland unga i Sverige. Anordnar varje år ett flertal rymd - och astronomiläger för unga rymdintresserade - från Kiruna i norr till Skåne i söder. https://www.astronomiskungdom.se/
Svenska astronomiska sällskapet utgör en sammanslutning av den astronomiska vetenskapens utövare och vänner i Sverige. http://www.astronomiska.se/lankar/