Banker tänker sko sig på klimatbluffen och helikopterpengar

Mark Carney, chef för Bank of England

På samma Klimattoppmöte i FN den 23 september där vi bara hörde om Gretas tal, lanserade Bank of Englands chef Mark Carney en omläggning av finanssystemet som kan bli det största rånet i världshistorien. Mark Carney sa:
- Företag som anpassar sina affärsmodeller efter det globala noll-utsläppsmålet skall belönas rikligt. De som inte gör det skall sluta existera.
Han fortsatte sedan i detalj beskriva hur ett helt nytt rapporteringssystem skulle införas för att skilja alla "gröna" investeringar från de "bruna". Det är en ny finansiellt kontrollerad klimatdiktatur det handlar om, där oönskade företag, verksamheter, småbanker och länder, om de inte underkastar sig, skall utsättas för en kreditblockad av en privatkontrollerad bankkartell av världens största finansinstitutioner samt centralbankerna och EU. De "bruna" investeringarna är alla de som har med kol, gas, olja och kärnkraft att göra och vilka företag har inte det på något sätt som kan skruvas till. Godtyckligheten för denna absoluta maktutövning gör att vilket företag som helst kommer att kunna sättas i kris och tas över från sina gamla ägare.
Mark Carney talade i FN för en pakt av 130 av världens mäktigaste finansinstitutioner men hans förslag kommer från arbetsgrupper som sattes upp som en del av Klimatavtalet i Paris 2016, dvs. långt innan Greta, Fridays4Future eller Extinction Rebellion startade de klimatdemonstrationer som bankirerna nu hänvisar till. En arbetsgrupp var för EU och den nya ordföranden för EU-kommissionen Ursula von der Leyen har kommit ut med en omriktning av EU:s fonder till "gröna" investeringar ungefär samtidigt med Carneys tal i FN.
Hur kan man då veta att Carneys syfte är att rädda de största privata finansinstitutionerna på bekostnad av de företag som "skall sluta existera"?
Månaden innan, i augusti 2019, talade Carney på den årliga samlingen av centralbankirer i Jackson Hole i Wyoming om helt andra saker, nämligen om att inrätta en ny syntetisk världsvaluta för att ersätta dollarn. Den skulle vara en valuta liknande Facebooks förslagna (krypto-)valuta Libra, men kontrolleras av centralbankerna i samarbete med regeringarna, men styrande regeringarna. Det skulle ge centralbankerna makt att trycka syntetiska sedlar på ett sätt som kan liknas med det desperata förslag på "helikopterpengar" som förslogs av förre chefen för amerikanska centralbanken Federal Reserve Ben Bernanke. Med "helikopterpengar" menas att stimulera konsumtion och samhällsekonomi med pengar till människor som om massor av sedlar kastades ut från helikoptrar.
På samma konferens i Jackson Hole föreslog fyra höga chefer för Wall Street-jätten Black Rock införande av en annan typ av helikopterpengar, en ny finansåtgärd som de kallade "going direct". Centralbankerna skulle då trycka sedlar och låna ut dem direkt till regeringar, institutioner, företag osv. En av de fyra var den förre schweiziske centralbankchefen Phillipp Hildebrand, som kallade detta för en "regimförändring i penningpolitiken", vilket verkar vara helt riktigt eftersom de folkvalda regeringarna skulle tappa makten att skydda sina medborgare.
Var för sig är det svårt att se syftet med utspelen i FN respektive Jackson Hole. Men tillsammans kan man se logiken om man tillräckligt kan se ondskan i vitögat. Alla som inte är förblindade av Greta, kan inse att klimatinvesteringar kan bli ett stort tillskott för rädda bankerna i en finanskris i synnerhet om privata företag kan konfiskeras av banker i stor skala. Helikopterpengar innebär likaledes att man skapar en hyperinflation som rånar överklass och medelklass på sina tillgångar, som istället överförs till de finansinstitutioner som vet vad som är på gång.

Frågorna är:

Skall verkligen alla företagare och rika personer låta sig luras av klimatbluffen till att "rädda" bankerna?

Skall folket acceptera den globala avfolkningspolitik och ekonomiska kollaps som blir resultatet av Parisavtalets krav att tre fjärdedelar av världens tusentals kolkraftverk ska vara stängda till 2030?

Skall Västvärldens länder välja rädda sig ur bankernas grepp genom att införa bankdelning enligt Glass Steagall och begränsa deras makt, vilket är en avgörande del i Lyndon LaRouches fyra lagar för ekonomisk återhämtning?

Utskriften av Mark Carneys tal på FN:s klimattoppmöteskonferens: www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/speech/2019/remarks-given-duri...

Se också 130 kriminella banker försöker sko sig på "klimatkris"-bluffen: LaRouche varnade för detta http://www.larouche.se/node/4779

Lyndon LaRouches fyra lagar kan istället lösa den ekonomiska krisen: https://larouchepac.com/four-laws

Schillerinstitutets dossier "CO2-reduktion är massmordspolitik" kan läsas här: https://larouchepub.com/special_report/2019/2019-eir-special-report-co2-redux-is-murder.pdf