Sidenvägskonferens i Luleå hyllade nya länken till Kina


Konsulten Micael Blomster presenterade den nya transportlänken Railgate från Xian i Kina via Kouvola i Finland och Haparanda i Sverige till Narvik i Norge.


När nu gamla Sidenvägen från Kina återuppstår, har den grenat ut sig med ändpunkter i 25 europeiska städer, inklusive London och Lissabon. Nu har den också kommit till Sverige i form av Railgate Sweden i Haparanda och till Railgate Norway i Narvik varifrån godset matas ner till järnvägsknuten Kouvola i sydöstligaste Finland. Där lastas det om på tåg som går regelbundet till den kinesiska staden Xian. En historisk konferens "Logistik i Norr 2018" i Luleå ägnade första konferensdagen och sju föredrag åt denna hur nya transportväg fungerar.

Konferensen, arrangerad av Norrbottens handelskammare, Sveriges Byggindustrier och Botniska korridoren, samlade representanter för industri, trafikföretag, regionala organisationer, kommuner och myndigheter. Den var den första större konferensen i Sverige om det jättelika projektet nya Sidenvägen som håller på att uppgradera hela det internationella transportsystemet alldeles enormt. Projektet kallas "Bälte- och väginitiativet" och startades av Kinas president Xi Jinping år 2013. "Bältet" står för landförbindelsen och "vägen" står för den Maritima Sidenvägen från Kina till Afrika och via Suezkanalen till Europa. Varför man över land talar om ett bälte, beror på att det på land går att skapa en utvecklingskorridor som precis som den gamla Sidenvägen är tänkt att ge upphov till nya städer och odlingsområden i ett brett bälte vid sidan vägarna. Och nu handlar det inte om kamelkaravanvägar utan om moderna järnvägar, motorvägar, kanaler, kraftledningar, fiberkablar och framför allt nya industriområden.

Konsulten Micael Blomster, som drivit projektet Railgate Sweden, höll föredrag om Nya Sidenvägen båda dagarna. Först visade han en film om den gamla kinesiska huvudstaden Xian med sin terrakottaarmé och enorma tillväxt. Om staden Khorgos på gränsen mellan Kina och Kazakstan, sa han:
- Den fanns inte förut. 2010 var där bara stäpp.

Blomster berättade hur staden har byggts upp runt en omlastningsstation från den kinesiska (= europeiska) spårvidden till Kazakstans (=ryska) spårvidd och tillbaka. Nu finns där en snabbt växande stad med logistikparker och industriområden. Varje container tar tre minuter att lasta om och för ett helt tåg tar det två timmar. Från Khorgos går tåget till den ryska järnvägsknuten Kaluga öster om Moskva och därifrån vidare till järnvägsknuten Kouvola i sydöstligaste Finland. Från Xian tar det 10-12 dagar. Detta är idag den snabbaste transportvägen för tungt gods från Kina till Europa. Den 6 oktober genomfördes en transport Kouvola-Xian med trävaror på enbart 11 dagar. Den Transsibiriska järnvägen tar 14 dagar och sjövägen från Kina via Suezkanalen till Europa tar 45 dagar.

- Annars kan man ta motorvägen som idag går från Khorgos hela vägen till S:t Petersburg, sa Blomster.
De luttrade norrländska deltagarna på konferensen som i årtionden kämpat för varje liten sträckning av vägar och järnvägar i norr, höjde på ögonbrynen när de hörde om denna snabba utveckling av sidenvägen. Den svenska infrastrukturen utbyggnad har fått en väsentligt bättre styrning i form av den nya Transportplanen för Sverige 2018 - 2029 med 700 miljarder i satsningar, inkl. Norrbotniabanan och samordning med satsningar på flyg och sjöfart samt en efterlängtad statlig Godsstrategi. På konferensen berättade Frédéric Versini, biträdande chef för EU-direktorat för transport och rörlighet, om beslutet att förlänga EU-korridoren ScanMed från Medelhavet upp till Haparanda, där den möter förlängningen av EU:s Baltiska korridor upp till systerstaden Torneå. Tillsammans bildar dessa EU TEN-T-korridorer den "Botniska korridoren" längs med de finska och svenska kusterna på båda sidorna av Bottenviken och Bottenhavet.

Både Versini och Sveriges infrastrukturminister Thomas Eneroth talade om nya Sidenvägen. I en entusiastisk videohälsning till konferensen berättade Eneroth att han just var på väg till Shanghai och där skulle lära sig mer om den. Sidenvägen är en vision att bygga en ny global infrastrukturplattform för att alla fattiga länder i Asien, Afrika och Sydamerika skall kunna bygga en modern produktionsapparat. Det handlar om en mycket snabb tillväxt som också behöver komma med i EU:s och Sveriges planering. Det innebär helt nya exportmöjligheter och bra lösningar på många av Europas problem, såsom flyktingkrisen. För Skandinaviens norra regioner som behöver en ny infrastrukturplattform redan idag, kan det bli en kraftig stimulans om ländernas regeringar beslutar dig för att gå med i BRI.

Terje Steinsund från Futurum och utvecklingschefen Ragnar Krogstad från hamnen i Narvik berättade om deras stora möjlighet att bygga ut hamnen för både malm och containertrafik. Men en förutsättning och "första prioritet", enligt Steinsund, är att Malmbanan från Luleå till Kiruna byggs ut till dubbelspår för att höja kapaciteten. I den svenska planeringen skall detta projekt, på 18 miljarder i Sverige och 4 miljarder i Norge (enligt Trafikverket 2012), genomföras först efter 2029, eventuellt först år 2050. Den 21 november Futurum.no en första konferens (http://www.eastwestarena.com/) i Narvik om nya Sidenvägen och de omedelbara nya möjligheter som öppnas för Railgate Norway med trafiken från Xian i Kina via Kouvola.

Precis som för Khorgos är nya Sidenvägen är tänkt att fungera som ett verktyg att koppla ihop världens glömda områden med hamnar och hav och lyfta folk ur fattigdom. Nu har den kommit in i Sverige, Norge och Finland på den rätta platsen - en eftersatt storregion med enorma råvaror och en mycket innovativ teknisk kompetens att utvinna dem, men i kritiskt behov av den nya infrastrukturplattform som krävs för att nå ut med ny malm, nya industrivaror och tjänster till resten av världen.

Av Ulf Sandmark

Se denna artikel om den historiska sidenvägskonferensen i Luleå
"Logistikdag Norr 2018" publicerades på både kinesiska och svenska: http://chinanews.se/index.php/content/index/pid/23/cid/7412.html

Se ppt och video som ingick i Micael Blomsters presentationer av nya Sidenvägens anslutning till Sverige (Railgate Sweden) på konferensen Logistikdag Norr 2018 arrangerad av Norrbottens handelskammare, Sveriges Byggindustrier och Botniska korridoren den 7-8 november:
http://cdn.timelab.se/handelskammare/20181106111158/Micael-Blomster.pdf
http://cdn.timelab.se/handelskammare/20181107161006/Micael-Blomster-KTZ-Express.pdf
https://youtu.be/jad9BcS5odo