Schillerinstitutet vittnade i Folketinget mot bankernas penningtvätt, Cum cum-bedrägerier och för bankdelning

Danska Schillerinstitutet fick beviljat möjlighet att avge vittnesmål inför danska Folketingets Näringslivsutskott. Ordförande Tom Gillesberg höll anförandet och visade med stöd av powerpointbilder på den senaste tiden bankskandaler i Damark och vad som kan göras åt dem. Danske bank har avslöjats att på sitt Estlandskontor bedriva en omfattande penningtvätt åt bl.a. rysk maffia. Vidare har danska banker deltagit i det största europeiska skattebedrägeriet, som gjordes enligt metoden Cum cum/Cum ex.

Om bankerna hade skilts från sin finansbolagsverksamhet hade de inte kunnat bedriva dessa svindlerier. Om ett Nytt Bretton Woods hade införts hade bankerna styrts om från spekulationsverksamhet till att i stället ägna sig åt att finansiera den reala ekonomin.

Mer om detta i Tom Gillesbergs anförande som finns på denna länk: http://schillerinstitut.dk/si/2018/11/schiller-instituttes-foretraede-for-erhvervsudvalget-den-22-november-2018/

Läs mer om bankdelning och ett Nytt Bretton Woods på: http://www.larouche.se/gs