Hot om global finanskris - Valdebatt i det blå

EAP är fortfarande alternativet. Förutom valsedlar beställ även 2014 års valpamflett!

Finansflödena har vänt som en tidvattenvåg. Det tidigare flödet av nollräntelån från västvärlden och Japan till hungriga tillväxtländer med högre ränta har vänt. Räntehöjningarna i västvärlden har gett sin väntade effekt att tillväxtländer torrlagts på utländskt kapital och blivit till ett globalt minfält av nationella kriser som när som helst kan detonera de gigantiska spekulationsbubblorna av derivat och allsköns exotiska finansiella instrument i de stora finanscentren i Londons City och Wall Street. Kriserna i Turkiet och Argentina är bara början, och i spåren av dessa ekonomiska kriser riskerar militära incidenter blossa upp till farliga internationella konflikter.

Den svenska valdebatten är uppe i det blå. Inte ett spår av denna realitet hörs från den politiska debatt som media låter framtona, trots att Sverige är så exportberoende och dessutom har lånat upp enorma summor utomlands för bostadsköp och gjort sig beroende av stabila räntor och växelkurser. Politikerna gör i stället sitt bästa för att ytterligare destabilisera världspolitiken genom att fortsätta stöda regimförändring (krig) i länder som Syrien och Jemen. Med sitt oinskränkta stöd till det pågående brittiskstyrda statskuppförsöket mot president Trump, medverkar man till att pressa Trump till äventyrliga utrikesutspel för att samla inrikespolitiskt stöd inför mellanårsvalet i november.

Uppropet för ett Nytt Bretton Woods för att sanera och stabilisera det internationella finanssystemet är möjligheten att lyfta debatten till en nivå där valdebatten kan komma ned på jorden och inriktas på en lösning av de pågående internationella krishärdarna och den globala finanskris som kommer att styra allt i den svenska politiken framöver.

Skriv under det här uppropet, du också. Det internationella Schillerinstitutet samlar underskrifter från personer i hela världen, från vanliga medborgare men också från personer på olika positioner i samhället. Det är bråttom för chansen är nu. När finanskraschen väl inträffar, en okontrollerad kollaps, kanske till och med före det amerikanska kongressvalet, då kastas världen in i ett ohjälpligt kaos och alla möjliga krishärdar kan spinna ur kontroll. Därför är det otroligt viktigt att få till ett samarbete på en högre nivå mellan stora länder som är mäktiga nog att kunna stå upp emot Wall Street och Londons City.

Läs uppropet i svensk översättning:

http://larouche.se/artikel/internationellt-upprop-fran-schillerinstitutet-usa-s-rysslands-kinas-indiens-ledare-maste-ag

Läs Helga Zepp-LaRouches artikel på svenska: – Vi behöver ett internationellt samarbete på en högre nivå, om inte världen ska gå åt fanders! http://www.larouche.se/node/4638

Se Helga Zepp-LaRouches webcast:
https://schillerinstitute.com/schiller-institute-weekly-webcast/

Underteckna uppropet "The Leaders of the United States, Russia, China, and India Must Take Action!":
https://schillerinstitute.nationbuilder.com/nbw_petition

RÖSTA I RIKSDAGSVALET
http://www.larouche.se/artikel/rosta-i-riksdagsvalet