Ny finanskris kräver annan valdebatt

Nu krävs andra frågor till politikerna: Tänker du skydda människor och näringsliv i den kommande finanskrisen? Skall folket igen offras för att banker och internationella spekulanter skall räddas? Är du beredd att införa bankdelning, kreditsystem och infrastrukturprojekt för att hålla liv i landets näringsliv och befolkning? Är du beredd att skydda folket från valutaspekulanters överfall genom att samarbeta med BRIKS-länderna och USA för stabilisera valutasystemet med fasta växelkurser i ett nytt Bretton Woods? Är du beredd att ansluta Sverige till Sidenvägsinititativet och sätta ungdomen i fullt produktivt arbete för att bygga världen i stora infrastrukturprojekt? Vill du lösa flyktingkrisen genom att avskaffa världsfattigdomen istället för att jaga bort flyktingar?

Den övermogna risken för en ny stor finanskris har trätt fram i den akuta krisen i Turkiet med risk till spridning Sydeuropa och hela Västvärlden. När de eldfängda derivaten får direktkontakt med denna kris i tillväxtländerna, kan det utvecklas till en ostoppbar toppbrand över hela finanssystemet. Det beror inte på Turkiet, utan på den internationella politiken att inte lösa finanskrisen 2008 ordentligt då man bara lastade på mer eldfängd likviditet i banksystemet. Denna likviditet har nu den amerikanska centralbanken Federal Reserve medvetet börjat dra tillbaka genom räntehöjningar och minskad likviditetspumpning. Det var känt att denna stramare penningpolitik skulle drabba tillväxtländer som Turkiet och Argentina på det sätt som nu sker.

Det gör att lösningen inte finns i Turkiet utan i en omläggning av hela det internationella valutasystemet. Sedan valutakurserna lämnades att flyta fritt på 1970-talet, saknar länderna möjligheter att stoppa spekulanternas överfall. Särskilt sedan derivaten växte och gav spekulanterna hävstänger som är mycket större än alla länders varuhandel och valutareserver. Lyndon LaRouche och hans rörelse har talat om detta problem och pekat på lösningar, men finansmarknadernas makt har bara växt sig starkare.

BRIKS-länderna börjat diskussionen att försvara sig med nya valutamekanismer och övergång till handel i egna valutor. Det räcker dock inte för att skydda någon från en finanskrasch idag. Vad som krävs är att västvärldens stater samverkar med BRICS och använder nationernas makt att ta tillbaka kontrollen av sina valutor och kreditsystem. Detta är vad ett Nytt Bretton Woods handlar om. Det kräver att staterna tar kontroll över sina kreditsystem genom bankdelning, riksbanksutlåning och nationella utvecklingsbanker.

Schillerinstitutet kräver därför i ett internationellt upprop att ledarna för USA, Ryssland, Kina och Indien agerar. President Trump, president Putin, president Xi Jinping och premiärminister Modi måste omedelbart samlas till ett krismöte för att införa ett Nytt Bretton Woods!

Läs uppropet på svenska här: http://www.larouche.se/artikel/internationellt-upprop-fran-schillerinstitutet-usa-s-rysslands-kinas-indiens-ledare-maste-ag

Skriv på uppropet i den engelskspråkiga versionen här: https://schillerinstitute.nationbuilder.com/nbw_petition

Du kan lyssna på Schillerinstitutets aktivistsamtal för mer information på svenska om finanskrisen och på den webcast på fredag den 17.8 kl. 21 där Helga Zepp-LaRouche tar tag i frågan på engelska. (Se https://schillerinstitute.com/schiller-institute-weekly-webcast/ )

Schillerinstitutets aktivistsamtal om det akuta hotet av en ny
finanskris - 15 augusti 2018:
http://www.larouche.se/artikel/schillerinstitutets-aktivistsamtal-15-augusti-2018

Följ larouchepac.com, larouchpub.com och våra nyheter på här på hemsidan larouche.se och på facebook för Schillerinstitutet https://www.facebook.com/Schillerinstitutet/, på Twitter @ZeppLaRouche , @Ulfk48 , @HusseinAskary samt på de dagliga nyheterna från Schillerinstitutet på danska http://schillerinstitut.dk/si/category/nyheder/

Läs mer på engelska om varför finanskrisen håller på att bryta ut i den närmaste perioden:
https://larouchepac.com/20180816/financial-blowout-us-midterm-elections-november-time-four-powers-agreement-and-new-bretton

https://larouchepac.com/20180815/western-financial-system-teeters-brink-only-new-bretton-woods-agreement-among-four-powers