Missilattacken mot Syrien: Trump trampade i den geopolitiska fällan

Missilattacken som amerikanska, brittiska och franska styrkor utförde mot Syrien den 14 april, som bestraffning för den syriska regeringens påstådda användning av klorgas i Douma, hade så gott som ingen effekt på den militära verkligheten på marken, men syftade till att riva sönder FN-systemet och föra världen mot en direkt geopolitisk konfrontation mot Ryssland. Den ryske presidenten Vladimir Putin konstaterade med rätta att sådana militära angrepp i strid mot FN-stadgan ofrånkomligen skapar kaos i de internationella förbindelserna.

Jacques Cheminade, som leder LaRoucherörelsen i Frankrike, sa på RT:s kvällsnyheter den 14 april:

– Man talar om ett begränsat angrepp. Men vad det egentligen handlar om är en strategisk upptrappning. Det internationella läget är ett läge där de anglo-amerikanska krafterna driver på för en konfrontation, därför att deras finansiella och monetära system hotar att kollapsa vilket ögonblick som helst.

Kinesiska Global Times varnade i sin ledare den 15 april för att Nato och USA riskerar att utlösa ett världskrig genom sin felbedömning av Ryssland: "Västländerna fortsätter att köra över Ryssland men verkar inte vara rädda för dess möjliga motangrepp. Deras arrogans föder risk och fara." Man deklarerade bestämt att den påstådda kemvapenattacken i Douma var en bluff.

Samma bedömning gjorde den tidigare brittiske diplomaten Craig Murray på sin blogg den 15 april. Ingenting kan bortförklara att missilattacken mot Syrien var olaglig, slog han fast, och varnade: "Risken är att de inte slutar utan fortsätter att driva på, och testar hur långt de kan gå i att försvaga de syriska regeringsstyrkorna för att hjälpa sina jihadistiska allierade på marken, innan de utlöser en riktig rysk reaktion. Den vägen är galenskap."

Missilangreppet mot Syrien motiverades med påstådda bevis för Assad-regeringens användning av kemvapen i Douma, men inga bevis har kunnat visas upp. Företrädare för de angripande länderna har själva erkänt att informationen kommer från "sociala medier" och från källor på marken som de själva finansierar (bl.a. Vita hjälmarna).

Det var onekligen höjden av cynism att utföra bestraffningsattacken samma dag som inspektörerna från OPCW skulle anlända till Damaskus för att kort därefter påbörja sina undersökningar i Douma. Forskningsinstitutet som bombades i den syriska huvudstadens förort Barzeh hade besökts av OPCW vid två olika tillfällen under 2017, och OPCW intygade så sent som den 23 mars i år att man inte funnit något otillåtet. Detta laboratorium bistod OPCW vid deras tidigare undersökningar i samband med anklagelserna om en giftgasattack i Khan Sheikhoun 2017. Att förstöra det var ytterligare ett sätt att motarbeta OPCW:s undersökning av vad som hände i Douma, förutom att man förstörde cancerforskning liksom Syriens kontroll av läkemedel och livsmedel, som sköttes därifrån.

Många ser missilattacken som ett sista desperat försök från det transatlantiska etablissemanget att visa att man står över internationell rätt och fortfarande kan tvinga igenom sin egen världsordning. Som språkrör för imperiet förklarade Allister Heath i Daily Telegraph den 14 mars, mitt under den ryssfientliga hysterin kring Skripal-affären, det brittiska motivet till kemvapenbluffarna i Salisbury och Syrien. Under rubriken "Glöm Nato; Vi behöver en ny världsordning för att ta oss an totalitära kapitalister i Ryssland och Kina", hävdade Heath: "Denna allians skulle bli den största förändringen av geopolitiken sedan FN grundades. En sådan allians skulle dramatiskt kasta om den globala maktbalansen, och äntligen göra det möjligt för de liberala demokratierna att slå tillbaka. Det skulle utrusta världen med den sorts robusta institutioner som krävs för att hålla Ryssland och Kina i schack. Storbritannien behöver en ny roll i världen; att bygga ett sådant nätverk skulle vara en perfekt uppgift för oss."

Allister Heath talar klarspråk om vad trepartskoalitionen av krigshökar i USA, Storbritannien och Frankrike syftade till med missilangreppet mot Syrien. Det handlar om att avskaffa FN-systemet och Nato, att skapa en allians av villiga länder som vill konfrontera Ryssland och Kina. Det innebär en krigsallians som arbetar helt illegalt vid sidan av det folkrättsliga FN-systemet. Israels helt illegala attacker mot Syrien ingår i detta mönster.

President Trump pressas hårt av krigshökar som omger honom och motsätter sig hans öppet proklamerade intention att finna samarbetsformer med båda presidenterna Putin och Xi. Med hjälp av den av britterna iscensatta kemvapenprovokationen, uppblåst av medierna, försökte Theresa May, Emmanuel Macron och krigshökarna i USA att dra in president Trump i en geopolitisk fälla i konfrontation mot Ryssland. Attacken på Syrien skulle skapa den nya krigsallians som Allister Heath skrev om i Daily Telegraph. Den motsägelsefulla utformningen av attacken mot Syrien berodde på den enorma fraktionsstriden kring president Trump, som inte bara samordnade med May och Macron utan också använde de etablerade kanalerna till Rysslands militärledning.

Vad dagens läge innebär, om krigshandlingar utanför folkrätten får fortsätta, är att bombningarna som inträffade i helgen är inledningen till ett världskrig. Möjligheten att vrida världen ur detta krigstillstånd hänger på om lögnerna kan avslöjas genom den storm av avslöjande artiklar och inlägg som nu börjar bryta fram i de etablerade medierna. Den brittiska lögnfabriken som riktades mot Syrien och
Ryssland är samma lögnfabrik som används i Russiagate mot president
Trump.

Den svenska regeringen måste bestämma sig för om man vill försvara FN-systemet, som man tidigare omhuldat så mycket. Margot Wallström sade före bombattacken: "Jag ser inte att ett folkrättsbrott [den påstådda kemvapenattacken] ska lösas med att man begår ännu ett folkrättsbrott [bombning av Syrien utan stöd från FN eller i självförsvar]". Det var helt riktigt att tala om en attack på Syrien som ett folkrättsbrott innan det skedde, men det var lika fel att Wallström i SVT:s Agenda, efter att det hade skett, varken ville uttala sig för eller mot attacken.

FN-systemet har sina problem, men i grunden bygger det på Westfaliska fredens princip (som Sverige blev garantimakt för 1648) att alla nationalstater har rätt till fred och frihet även om de är små. Dessutom innebär FN:s officiella målsättning att främja utveckling av alla länder och bekämpa fattigdomen, en tillämpning av en annan, inte lika känd princip som också fastslogs i Westfaliska freden, om "den andres väl", nämligen att freden upprätthålls bäst genom att grannländer hjälper varandra till välstånd.

Om FN-systemet omintetgörs nu, blir den starkes rätt till brutalitet och röveri legaliserat i relationerna mellan länder precis som under krig och kolonialism.

Mot detta diktade Friedrich Schiller: Människan är född till något bättre! Fatta pennan, öppna munnen, dela vidare! Vi måste vinna detta!

Se torsdagens webcast med internationella Schillerinstitutets ordförande Helga Zepp-LaRouche från kl 18 på http://newparadigm.schillerinstitute.com/schiller-institute-weekly-webcast/

Läs om förgiftningsskandalen i Salisbury, London på  http://www.larouche.se/nyheter/2018/04/03/forgiftningen-av-den-fd-rysk-brittiska-dubbelagenten-skripal-hans-dotter

Se videofilmen där sjukvårdspersonalen från sjukhuset i Douma vittnar om att de inte såg något spår efter någon kemvapenattack där och att filmningen var fejkad. På arabiska med engelsk översättning: https://www.youtube.com/watch?v=vSrRV-zdNic