Varning för att luften går ur finansmarknaderna

Det är förre chefen för amerikanska insättargarantimyndigheten (FDIC) Sheila Bair som varnar för att luften ska gå ur finansmarknaderna. Hon gjorde det i en intervju i finanstidningen Barron´s en vecka innan amerikanska centralbanken Federal Reserve (FED) gjorde sin senaste räntehöjning. Tidningen nämnde inför intervjun att Bair är känd för att för 13 år sedan ha varnat för ett sammanbrott på amerikanska bolånemarknaden för subprimelån.

I intervjun diskuterades FED:s dilemma, mellan att fortsätta med sina gigantiska kvantitativa lättnader med ny likviditet till bankerna vilket, om det fortsätter, kan leda till att man tappar kontrollen över inflationen. Om man å andra sidan skulle sluta med detta, skulle finansbubblan och megabankerna vara färdiga att explodera. FED har sedan länge beslutat att gradvis höja räntan och höjde den 22.3 från 1,25-1,5 till 1,5-1,75 i sin plan att nå 3 procent år 2019.

Ingen vet exakt när penningåtstramningen kommer att få luften att gå ur finansmarknaderna. Bair pekade på de "svällande lånen till företag med övervärderade säkerheter - lån som finansierar företagens uppköp... Varje säkerställt lån som grundar sig på en tillgång som är övervärderad borde oroa. Det gäller bolånen."

Blomberg News rapporterade den 14 mars om en undersökning som gjorts av Thomson Reuters som visar att den amerikanska skuldsättningen för ickefinansiella företag nu faktiskt har nått 19 biljoner dollar, ungefär motsvarande den amerikanska BNP för första gången sedan Första världskriget.

Mot denna bakgrund avslutade Sheila Bair sin intervju med att prisa Kina.
- Banker och bankmyndigheter i Kina är ytterst noga med riskhantering, kreditkvalitet och nödlidande lån. Ordning och hållbar tillväxt håller på att bli nyckelord. Jag slås av skillnaden i vad man hör från det politiska ledarskapet med Xi som talar om att dämpa lånebelastningen, att strama åt tillgångsbubblor och att acceptera kortsiktiga tillväxtminskningar för att uppnå långsiktig stabilitet. Ställ det mot USA där vi går mot mer avreglering och mer lån.