Ekonomipriset till en fascistisk psykolog

Sedan den ekonomiska politiken lämnat verkligheten och blivit galen har det intellektuella tomrummet fyllts av psykologer, men inte vilka som helst. Den nye ekonomipristagaren Richard Thaler har konstaterat att ekonomin blivit irrationell men hans slutsats är inte att man behöver införa förnuftiga principer för att rätta till ekonomin. Nej han har har utvecklat teorin för hur människor skall knuffas, på engelska "nudge", att fatta de beslut som den irrationella marknaden kräver, t.ex. att välja dö för att spara "sjukvårdens pengar".

För att hålla ordning på de "irrationella" konsumenterna vill Thaler skapa en klass av beteendeekonomer som anser sig vara de enda rationella övermänniskorna. Sålunda har Thaler tillsammans med Obamas informationsexpert för hälsofrågor Cass Sunstein skrivit en bok "Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness" (Knuffning: Förbättrat beslutsfattande för hälsa, välstånd och lycka), om hur människor skall knuffas att fatta "rätt" beslut. För Obamacare handlade om att spara pengar genom att t.ex. patienter skulle besluta att inte ta i anspråk "dyra" resurser om de var över 40 eller under 15 år gamla.

Dessa beteendeekonomer kommer säkert finna goda samarbetspartners bland alla de praktiskt filosofiska "etiker" som i svämmar över sjukvården med sina ekonomiska teorier - nämligen Peter Singers "livbåtsekonomi" om att "någon måste lämna båten" (när bankerna behöver alla pengarna).

Läs tidigare artiklar om Thaler och Sunstein:
http://larouche.se/nyheter/2009/04/17/senaste-nytt-fran-darhuset-att-vara-fattig-ar-ett-beteendeproblem
http://larouche.se/nyheter/2009/08/16/liberal-skribent-attackerar-obamas-nazistiska-sjukvardsprogram
Se det fascistiska diagrammet om vem som skall ges vård och vilka som skall knuffas att inte ianspråkta vård enligt beteendeekonomerna i artikeln om Obamacare i Ny Solidaritet, oktober 2009, sid. 6: http://larouche.se/svenska/media/nysol0910_0.pdf
http://www.larouche.se/nyheter/2009/04/11/dararna-som-hjarntvattar-obama-ar-avslojade

Ytterligare kommentar på engelska:
Behavioral Economist Wins Nobel Prize in Idiocy

Oct. 9 (EIRNS)-Recalling Lyndon LaRouche's insight that the winners of the Nobel Prize in Economics are the only people in the world who can truthfully claim to be certified idiots, the Nobel Committee today so certified Richard Thaler, the behavioral economist. Thaler is the co-author with Cass Sunstein of the 2008 book Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness. It should be adequate proof that the book is total nonsense that it was declared the best book of the year by City of London mouthpieces The Economist and Financial Times, and was serialized in the Frankfurter Allgemeine Zeitung, the daily based in Germany's, and Europe's, financial center of Frankfurt, among others.
Sunstein, of course, was Barack Obama's information administrator, and is married to the madwoman Samantha Power, Obama's UN Ambassador.

Lyndon LaRouche refused to acknowledge that Thaler was an economist-behavioral or otherwise-since his insane book about "nudging" people to follow the wishes of Big Brother was at best very bad behavioral psychology, not economics.

The UK, in 2010, set up a Behavioral Insight Team (lovingly called the Nudge Unit) within the Cabinet, with Thaler as an advisor. In 2015, Obama issued an executive order titled "Using Behavioral Science Insights To Better Serve the American People." It encouraged executive departments and federal agencies to "identify policies, programs, and operations where applying behavioral science insights may yield substantial improvements in public welfare, program outcomes, and program cost effectiveness."

LaRouche responded to Obama's embrace of these Bertrand Russell acolytes in his famous April 11, 2009 "Nero" webcast on Nerobama, and the initiative to provide Obama with the iconic Hitler moustache. The full transcript is available in the April 17, 2009 issue of EIR