Debattartikel av Ulla Andersson för bankdelning i SvD

Just i tid för den nya stora finanskrasch som många varnar för internationellt, förs bankdelning högst upp på Vänsterpartiets dagordning igen. Ulla Andersson, talesperson i ekonomisk-politiska frågor har en stor debattartikel i Svenska dagbladet den 24.7 om hur "Jättebanker sätter Sverige i en riskfylld position". Hon kräver en bankstrukturutredning för att bryta opp dessa storbankers oligopolliknande dominans på bankmarknaden och hon kräver bankdelning.

Hon skriver: "Sverige har en banksektor vars storlek få andra länder har. Vi ligger på tredje plats sett till bankernas totala tillgångar som andel av BNP. Det är bara Schweiz och Nederländerna som har större banksektorer." ..."Svenska medborgare och skattebetalare garan­terar bankernas förluster (den implicita garantin). Även om det på EU-nivå bestämts att ägarna och bankernas långivare ska få bära en större del av kostnaderna vid en kris, så är det ändå ytterst skattebetalarna som bär risken och garanterar förlusterna. Det gör vi för att om en systemviktig bank tillåts gå omkull blir konsekvenserna katastrofala. De fyra affärsbankerna har en oligopolställning. De har cirka 70 procent av all ut- och -inlåning. De är dessutom sammanlänkade genom ägande av varandras säkerställda obligationer vilket innebär att om en bank får problem är de andra automatiskt i farozonen. Den implicita garantin gör att bankerna växer sig allt större. Genom den lånar bankerna själva billigare på marknaden och blir också mindre granskade av sina långivare då dessa vet att staten garanterar bankernas förluster. Det i sin tur snedvrider konkurrensen på bankmarknaden och de stora blir större för varje dag medan de mindre får allt svårare att klara sig i konkurrensen. Det handlar alltså om en banksektor som har enorma proportioner i förhållande till landets ekonomi. Den finansiella stabiliteten måste därför ständigt vara i fokus."

Se: https://www.svd.se/jattebanker-satter-sverige-i-en-riskfylld-position

Läs mer om bankdelning här: http://larouche.se/gs