Kina och Afrika enas om att utrota fattigdomen i världen

Högt uppsatta regeringsföreträdare, fattigdomsbekämpare och myndighetspersoner från Kina och Afrika träffades den 21-22 juni i Afrikanska unionens konferenscentrum i Addis Abeba i Etiopien för en två dagar lång dialog om hur kampen mot fattigdomen ska kunna föras till seger. Den lovvärda föresatsen hos alla dem som deltog är inget mindre än att ta det "mirakel i utvecklingens världshistoria" som Kina åstadkommit genom att utrota fattigdomen i sitt eget land, och upprepa det i Afrika, och i alla länder.

Afrikanska unionens ordförande, Tchads utrikesminister Moussa Faki Mahamat, öppnade forumet, som Afrikanska unionens Leadership Academy stod värd för tillsammans med Institutet för Afrikastudier vid Kinas Zhejiang Normal University, med att säga till deltagarna att Kina och Afrika står enade i sin föresats att utrota fattigdomen.

– Det är ett ömsesidigt förhållande och det finns mycket som vi med ödmjukhet kan lära av varandra, sa han.

Kinas utrikesminister Wang Yi satte ribban högt i sitt öppningstal.

– Fred och utveckling är långtifrån uppnådda i många delar av världen. Närmare 400 miljoner människor i Afrika lever under fattigdomsgränsen, och drygt 40 miljoner kineser behöver lyftas upp ur fattigdom. Kina och Afrika behöver slå sig ihop om att bekämpa fattigdomen och uppnå gemensam ekonomisk utveckling. Detta är en skyldighet vi har mot framtida generationer, en målsättning som kineser och afrikaner delar och en naturlig del av mänsklighetens utveckling, sa han.

– Kina och Afrika har alltid haft gemensamma intressen och en gemensam framtid. Nu står vi redo att tillvarata de möjligheter som öppnas med Belt & Road Initiative, sa han.

– Kina kommer, lovade han, att aktivt uppmuntra det internationella samfundet att hjälpa Afrika att uppgradera fattigdomsbekämpningen. Vi välkomnar diversifierade partnerskap för Afrika och uppmanar alla parter att överge den föråldrade nollsummementaliteten och anamma det nya win-win-samarbetets synsätt. Särskilt de utvecklade länderna borde ytterligare öka sitt engagemang och sina insatser för Afrikas fattigdomsbekämpning, stå fast vid sina utfästelser och tillsammans hjälpa Afrika att uppnå varaktig fred, ekonomisk utveckling och välstånd.

Läs den kinesiske utrikesministern Wang Yis tal här på engelska: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/wjbz_663308/2461_663310/t1472200.shtml