Italienska finansutskottet håller hearing om bankdelning

Den 15 mars bereddes 12 motioner om bankdelning i Finansutskott i den italienska deputeradekammaren. Det var historiskt eftersom utskottet för första gången bestämde sig att gå vidare med motionerna och hålla en hearing. I åratal har motioner lagts in med kravet på strikt bankdelning enligt Glass-Steagall både i denna kammare och i senaten, men nu har man för första gången beslutat att det skall bli en hearing, debatt och omröstning, först i utskottet och sedan i kammaren.

Betydelsen av detta ha uppmärksammats inernationellt. Den amerikanske kongressmannen Walter Jones, som själv är medmotionär för en motion för återinförande av Glass-Steagall, har sänt en hälsning till utskottsmedlemmarna Maurizio Bernardo och Alessio Villarosa. Den sistnämnde har lagt in den senaste av alla motionerna i italienska parlamentet.

I sitt brev tackade Jones det italienska parlamentet för "sitt ledarskap för att få fram debatten om nödvändigheten att återinföra Glass-Steagall. Som republikansk kongressman har jag gått samman med demokraten Macy Kaptur (Ohio) i att lägga fram motionen HR790 för återinförande av Glass-Steagall. Det är min förhoppning att USA:s kongress skall följa det italienska ledarskapet och låta Glass -Steagall få komma upp till debatt i Representanthuset därför att jjag tor att det är i det amerikanska folkets bästa intresse.

I det italienska Finansutskottet presenterade föredragande ledamoten Marco Di Maio från det Demokratiska partiet, dvs regeringen, de olika motionerna och därefter de olika fuskreformerna som har lagts fram i USA (Dodd-Franks Volcker Rule), Storbritannien (ringfencing) och EU (Liikanen) och stödde inget av dessa förslag. Påe ne fråga om regeringen stöder bankdelning sa Di Maio hans förslag att hålla en hearing visar en vilja från regeringen att diskutera frågan. Det slutgiltiga ställningstagandet kommer att bero på vad undersökningen leder fram till.

Pietro Laffranco (Forza Italia) sa att han var för bankdelning och krävde tillsammans med Davide Zoggia (MDP) klarhet och en test från regeringen före hearingen. Utskottets ordförande Maurizio Bernardo sa att någon text inte kunde antas innan man satt sig in i frågan ytterligare och att det var det som hearingen syftade till. Nästa steg är hearingen där kommer mycket att bero på vad experterna säger.

Den som vill ha kontakt med finansutskottet kan vända sig till:
Maurizio Bernardo (ordförande): bernardo_m@camera.it
Marco di Maio (föredragande): dimaio_marco@camera.it
Alessio Villarosa (Motionär till C 4255): villarosa_a@camera.it