Donald Trump i Cincinnati

Nedan är en ordagrann översättning av en del av det tal Donald Trump höll i Cincinnati, Ohio den 1 december. Andra delar av talet bådar visserligen inte lika gott och vissa aspekter kan komma att visa sig problematiska under de månader som kommer men i kontexten av Nya sidenvägen och andra initiativ Kina och Ryssland har tagit är dessa Trumps ord en frisk fläkt för USA och hela transatlantiska världen. Ställ dig själv frågan: När hörde du senast en amerikansk ledare tala på detta sätt? Eller ens i närheten av det?

Trump i Cincinatti, Ohio 1 december. Foto: C-SPAN

Trump sa:

"En av anledningarna till att vi idag är så splittrade är att staten inte skyddat amerikanska arbetares och deras familjers intressen, vilket gjort det för lätt att se oss som isolerade grupper och inte förenade som en helhet … Washingtons politiker har lagt ned så mycket tid på att vädja till konkurrerande intressen att de glömt hur man vädjar till landets, hur man kombinerar folkets kvalifikationer och talanger för en gemensam sak … Men allt detta skall ändras. Vårt mål är att stärka förtroendebanden mellan medborgare för att återställa en känsla av delaktighet i ett gemensamt nationellt samfund. Vi ska söka ett sant inkluderande samhälle där vi stödjer varandra, älskar varandra och tar hand om varandra.

Vi ska ta tillbaka den amerikanska drömmen. Problemen som plågar amerikanska städer eller drabbar landsbygden - och vi har landsbygd, delvis fattig sådan - vi tänker hjälpa dessa människor; vi ska återuppbygga denna landsbygd. Situationen är inget normal beståndsdel i amerikansk livsstil. Den kan fixas och tillsammans kommer vi fixa den.

Folk säger ständigt till mig liksom till er att skruva ned våra förväntningar. Dessa människor är dårar. De är dårar … Allt vi vill ha för vårt land är nu möjligt. Allt. Detta är inte tillfället att förminska våra drömmar, utan lyfta blicken högre än någonsin för vårt land. Nu är tiden inne att trycka på för verklig djupgående förändring som infriar Amerikas fulla löfte till hela dess folk och vi är stort folk … Nu är tiden inne att släppa fri potentialen hos miljoner amerikaner som lämnats i sticket med outnyttjade talanger, ouppfyllda drömmar och helt bortglömda förhoppningar. Vi är ett folk av stor talang. Detta är ögonblicket, detta vår chans! Detta är tiden att handla, timman när stordåd kan uträttas och våra största förhoppningar besannas! Vi kommer göra det, vänner - vi kommer göra det!

Vi ska bygga nya vägar, tunnlar, broar, järnvägar, flygplatser, skolor och sjukhus, inklusive stora projekt för innerstäderna. Det finns sådan potential i innerstäderna som vi inte nyttjar … Vi ska gräva ut våra hamnar, vi har hamnar som vi inte ens kommer in i … Vi ska kämpa till sista amerikanska arbetsplats. Det är dags att skrapa rosten från rostbältet och ta steget in i en ny industriell revolution. Vi kommer göra det!

Vi ska slå in på en ny utrikespolitik som äntligen lärt sig av misstagen från det förflutna. Vi ska sluta försöka störta regimer och fälla regeringar … Vårt mål är stabilitet, inte kaos … Vi har lagt 6 biljoner dollar på Mellanöstern men i Mellanöstern är det långt värre än det någonsin varit. Ni kommer se en mycket snar förändring av detta.

Vi är ett land som vann två världskrig, grävde Panamakanalen, skickade en människa till Månen och satelliter över hela yttre rymden men någonstans på vägen började vi tänka litet. Jag ber er att drömma stort igen och landet kommer än en gång anta djärva utmaningar. Jag ber er gå med mig in i denna otroliga och makalösa rörelses nästa kapitel, där vi jobbar för välstånd hemma, fred utomlands och korsar nya gränser i forskning, teknik och rymden. Jag ber er tro på Amerika igen. Vi står inför många utmaningar men det är i sanning en spännande tid att leva i … Manuset har ännu inte skrivits. Vi vet inte vad som kommer stå på nästa sida men det vi vet är att sidorna kommer skrivas av var och en av er. Var och en av er. Amerikaner kommer än en gång vara kaptener över sina egna öden. Jag har talat om vår stora rörelse, men det är ni alla som är rörelsen, jag är bara budbäraren."

Farorna är givetvis också många, dels från Trump och USA men främst från det brittiska finansimperiets förlängda maktstruktur liksom Natos pågående krigsmobilisering. De har lidit ett nederlag men är inte besegrade.

Uppepå svårigheterna ligger också den obekväma verkligheten att amerikanska ledares intellektuella kvalifikationer dalat brant sedan Franklin Roosevelts död 1945. Idag inför detta stora tillfälle, kommer dessa ledare, eller amerikanska folket, skåda given häst i munnen? Kommer de avstå agera på vad som erbjuds? Kommer de förstå vad som står på spel? Hos alltför många i Kongressen och utanför kommer svaren på dessa frågor lyda ja, ja och nej.

Vår hållning är enkel. Vi måste agera - och kräva att andra, oavsett politisk färg eller bakgrund, också agerar - på de principer som förkroppsligas av LaRouches 4 nya lagar för att rädda USA vilket är samma principer som Europeiska arbetarpartiet ensamma står för i svensk politik och som överensstämmer med de avsikter som uttalats av presidenterna Vladimir Putin och Xi Jinping, att gå till nästa högre nivå i att definiera mänsklighetens uppdrag.

Trumps seger den 8 november har omformat slagfältet. Vi måste tänka och handla i enlighet med detta.

Vårt mål är att ta västvärlden till det nya paradigmet. Det är priset, så släpp det inte ur blicken. Låt er inte distraheras av sekundära frågor. Meningsskiljaktigheter om ”programmatiska" oväsentligheter eller bakslag i frågor av mindre vikt måste ignoreras. Sätt USA och Europa i fullt partnerskap med Kina och Ryssland. Det kommer vinna allt.