I Obamas USA: Bristen på framtidstro dödar

Det ökade antalet narkotikarelaterade dödsfall hade stor del i den häpnadsväckande nyheten den 11 december från hälsovårdsmyndigheten CDC om att medellivslängden sjunker i USA. En chockad talesman för CDC konstaterade att detta aldrig tidigare har hänt, "åtminstone inte i modern tid".

Dödsfallen p.g.a. överdoser av alla typer av droger ökade under 2015 med totalt 11 procent. Heroindödligheten ökade med 23 procent på ett år, syntetiska opioider dödade 73 procent fler än föregående år, dödsfallen p.g.a. receptbelagda smärtstillande medel, som dominerar bland överdoserna, ökade med 4 procent. Överdoser tog livet av långt fler än som sammantaget dödades i trafiken eller genom vapen, mord och självmord, även om dödligheten ökade betydligt även där.

Att medellivslängden nu sjunker beror till stor del på att de onaturliga dödsfallen i allt högre grad drabbar människor i yngre åldrar.

"Amerikanerna dör idag därför att deras nation har hållit på att dö, i total avsaknad av en målinriktning på att arbeta för människors gemensamma bästa, under 16 destruktiva år med Bush, Cheney och Obama", skriver den amerikanska LaRoucherörelsen på sin hemsida.

I en artikel den 10 december i Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology rapporterades om en studie på Columbia University som visar att arbetslöshet kan ligga bakom en icke-medicinsk användning av receptbelagda opioider och stimulantia, och att även personer med deltidsjobb löper större risk att hamna i missbruk. Unga vuxna, i åldrarna 26-34 år, som saknar arbete löper störst risk, enligt studien.

Som Hillary Clintons förkrossande förlust i presidentvalet visade behövde de flesta amerikanerna ingen akademisk studie för att begripa detta. Shannon Monnat, forskare vid Penn State University, har just publicerat en studie som mycket riktigt visar att Donald Trump fick starkt stöd i valdistrikt med den högsta dödligheten i drog- och alkoholmissbruk och självmord, och där industrijobben till stor del försvunnit de senaste decennierna.

Som Monnat sa: Trump fick starkt stöd "i Amerikas nya postindustriella 'heroinbälte'", orter där "bra jobb och arbetets värdighet har ersatts av lidande, hopplöshet och förtvivlan", där "rörlighet nedåt har blivit det nya normala".