Peruanska ekonomer införstådda med Zepp-LaRouches analys

Den peruanska föreningen för ekonomer höll sin 23:e nationella kongress mellan den 17 och 19 november. Temat var: "Den bi-oceanska järnvägen Peru-Brasilien och dess betydelse för Amazonas-regionen och hela landet". Kongressen ägde rum i Pucallpa, en stad i Amazons. Helga Zepp-LaRouche inledde kongressen med att presenterade potentialen för de nya silkesvägarna i ett 50 minuter långt videoinspelat tal. Det visades samtidigt på landets alla ekonomisk fakulteter. Därefter kunde deltagarna ställa frågor till Zepp-LaRouche via Skype. Viktigt att veta är att kongressen tajmats med APEC-toppmötet, som denna gång hölls i Perus huvudstad den 19 och 20 november.

Slutdokumentet för tredagarskonferensen bekräftar att deltagarna uppskattade hennes bidrag. Dokumentet har sänts ut till föreningens 24 regionala grenar med sammanlagt cirka 20 000 medlemmar.

I dokumentets första punkt står att läsa:

"1) Efter att ha studerat det huvudanförande som Dr. Helga Zepp-LaRouches skickade till oss, slår vi fast att vi delar de perspektiv på världsutveckling som hon lade fram i sitt tal, och som man kan ta del av genom följande länk:

http://financiardesarrollo.blogspot.pe/2016/11/la-ferrovia-transcontinental-brasil.html "

Vidare stöder dokumentet "en ny finansarkitektur med inrikting på utvecklingsländers fysiska ekonomier", så att vetenskap, teknik och innovation kan sättas in för att befrämja utveckling. Som ett första exempel på denna paradigma uppmanas Perus regering att förverkliga den transatlantiska järnvägskorridor som förbinder Atlanten med Stilla havet, och som går från Brasilien till Peru.

Sägas ska också att föreningen för ekonomer förberett kongressdeltagarna genom att skicka ut ett 60-sidigt häfte som man låtit trycka 2000 exemplar av. Häftet innehåller bl a utdrag ur den omfattande EIR-studien "The New Silk Road Becomes the World-Landbridge" och Lyndon LaRouches artikel om fyra lagar om vad som krävs för att lösa den ekonomiska krisen i USA och resten av världen.

Här kan du läsa om LaRouches fyra lagar:

http://www.larouche.se/artikel/fyra-nya-lagar-for-att-radda-usa

Helga Zepp-LaRouches tal i Perus på engelska finns här:

http://schillerinstitute.org/lar_related/2016/11/17-hzl-peru.html