Tysk europaparlamentariker: "Bryt genast upp Deutsche Bank!"

Inför bankdelning och genomför ett kontrollerat konkursförfarande för bankernas förgiftade finansbolagsdelar och börja med Deutsche Bank, kräver den tyske europaparlamentarikern Fabio De Masi från vänsterpartiet Die Linke. I ett pressmeddelande den 6 oktober kräver han åtgärder som ligger i linje med det som Lyndon och Helga LaRouche föreslog den 12 juli, att för världsfredens skull rädda Deutsche Bank enligt dess gamle mördade chef Alfred Herrhausens principer.

Hela De Masis Europarlamentsfraktions linje är, att EU-kommissionen måste ta på allvar att "Deutsche Bank är den farligaste banken i världen". "Majoritetsgrupperna i Europaparlamentet", skriver De Masi i sitt uttalande, "fortsätter att blockera en strikt bankreform, som ett avskiljande av finansbolagsverksamhet i bankerna från den klassiska kredit- och insättningshanteringen. Den är nödvändig för att upprätta en brandvägg i finanssystemet så att bankernas förgiftade finansbolagsdelar kan skickas in i ett kontrollerat konkursförfarande." "Förutsättningarna för ett avskiljande och avveckling av finansbolagsdelen [investmentdivisionen] av Deutsche Bank måste omedelbart skapas."

"Skattepengar", skriver Masi vidare, "får enbart användas för att rekapitalisera bankverksamheter som är inriktade på realekonomins krediter och insättningar. Användningen av skattebetalarnas pengar får bara förekomma för de banker som blir statlig egendom, inklusive en strikt styrning av deras affärsmodeller." (Detta är en riktig politik att med villkor styra upp de banker som staten räddar, även om De Masi har missuppfattat och hävdar att detta gjordes i Sverige och att det löste bankkrisen här 1990. I själva verket räddade svenska staten bankerna med ett jättestöd och gav dem sedan fritt fram att tillsammans med staten genomföra en jättelik bail-in på tillgångarna för bankernas kunder, vilket drev 60.000 svenska företagare i konkurs och hundratusentals arbetare i arbetslöshet.)

De Masi säger att förbundskansler Angela Merkels uttalande, om att "inga skattepengar skall ges i bankstöd till Deutsche Bank", inte är trovärdigt. "Zombiebanker som Deutsche Bank är för stora och för sammanlänkade [med andra banker] för att gå under", skriver De Masi.

"För stora att gå under" heter på engelska "Too Big To Fail", vilket har varit undanflykten för det enorma bankstöd som givits bankerna sedan krisen 2008. Merkel är trots sitt motstånd mot alla räddningspaket till andra EU-länder på väg att be Europeiska centralbanken om det största bankstödspaketet någonsin, vilket inte kommer att lösa några problem utan snarare skapa kaos i ekonomin, och även i tyska politiken när hon tvingas avgå efter att helt ödelagt sitt förtroende.

Ett Tyskland i ekonomiskt och politiskt kaos är precis som på 1920-talet, ett hot mot världsfreden, och det var just detta som Lyndon och Helga LaRouche påpekade i sitt uttalande den 12 juli och därför krävde en statligt stödd rekonstruktion av Deutsche Banks realekonomiskt inriktade delar. Den sista chefen som hade denna inriktning för Deutsche Bank var Alfred Herrhausen som mördades i ett attentat 1989, ett attentat som var lika avgörande för Tyskland som Kennedymordet var för USA. Det finns många även inom det tyska bankväsendet som, liksom LaRouche, vill återgå till Alfred Herrhausens sätt att sköta bankerna som industriinriktade banker, i motsats till dagens anglosaxiska kasino. Det gör att det nu finns en möjlighet att ena dessa realekonomiskt inriktade bankirer och företagare med den vänster i Tyskland som länge krävt bankdelning och en reorganisation av de tyska bankerna.

De Masi ingår i ett tvärpolitiskt nätverk som arbetar i sina hemländer för bankdelning enligt Glass-Steagall. Även om det är svårt att få igenom något i Europaparlamentet och EU-kommissionen, har nätverket stor potential att få fart på debatten på nationell nivå, så att en fullständig bankdelning enligt Glass-Steagall ligger inom räckhåll för att bli normen för bankverksamhet i hela Europa.

Läs Lyndon och Helga LaRouches uttalande den 12 juli, att för världsfredens skull rädda Deutsche Bank enligt dess gamle mördade chef Alfred Herrhausens principer.
På engelska här: https://larouchepac.com/20160712/zepp-larouche-deutsche-bank-must-be-rescued-sake-world-peace

På danska här: http://schillerinstitut.dk/si/2016/07/helga-zepp-larouche-deutsche-bank-maa-reddes-verdensfredens-skyld/
och mer: http://schillerinstitut.dk/si/tag/larouche-plan-for-deutsche-bank/page/2/

På video här: https://larouchepac.com/20160715/helga-larouche-herrhausen-solution-deutschebank-stop-war

https://larouchepac.com/20160808/leading-german-economist-says-emergency-deutsche-bank-takeover-needed-now

https://larouchepac.com/20160730/herrhausen-method-challenge-trans-atlantic-system

Läs Fabio De Masi uttalande på tyska här: http://www.fabio-de-masi.de/de/article/1193.linksfraktion-beantragt-erkl%C3%A4rung-der-eu-kommission-zu-deutsche-bank.html