G20- och BRIKS-mötena planerar reform av finanssystemet

Inför G20-toppmötet i Hangzhou i början av september intensifierar kinesiska regeringen arbetet för sidenvägspolitikens olika aspekter.

Den 17 augusti hölls ett stort möte i Peking där president Xi Jinping, vice premiärminister Zhang Gaoli, nationella utvecklings- och reformkommissionens ordförande Xu Shaoshi, utrikesminister Wang Yi, partiledarna i provinserna Fujian, Xinjiang, Guandong ,Shaanxi samt experter från tankesmedjor deltog.

President Xi förklarade att över 100 länder och internationella organisationer deltar i sidenvägsbygget. Kina har skrivit avtal med fler än 30 länder längs Sidenvägen och Sidensjövägen, 20 av dessa innefattar industrisamarbete. Xi sa att framstegen och resultaten hitills överträffat förväntningarna. Han kallade initiativet en vändpunkt för transnationellt samarbete och industriinvesteringar, i synnerhet mot bakgrund av den haltande världsekonomin. Initiativet kommer "bidra till att stabilisera världsekonomin genom industrisamarbete mellan Kina och länderna längs sidenvägen, genom att främja deras industrialisering och modernisering, liksom infrastrukturen." Han betonade också att han med sidenvägsprojektens genomförande vill få till stånd "ett nytt finanstänk" som är långsiktigt, stabilt och fritt från finanskriser.

Chefen för utvecklingspolitik och analys på FN-sekretariatet, dr Hong, beskrev bältes- och vägpolitikens kontinentala dimension. Den förbinder i Asien, Europa och Afrika den pulserande öst-asiatiska ekonomiska zonen med den europeiska industrin och omfattar länder med stor ekonomisk utvecklingspotential. Detta innefattar 60 länder längs sidenvägen, 60 procent av världsbefolkningen, 30 procent av världens BNP och 40 procent av världshandeln. Att halva jordens befolkning lever under fattigdomsgränsen är en stor utmaning samtidigt som en stor utvecklingspotential.

Därutöver hölls en viktig sidenvägskonferens i Singapore, där Kinas förre utrikesminister Li Zhaoxing talade. Folkets dagblad arrangerade stor presskonferens för internationell media och nyhetsbyrån Xinhua organiserade guidade turer för journalister som i tio bussar reser genom de länder som deltar i sidenvägsbygget i Central-asien, Sydvästasien och Europa.

Xinhua betonade den 23 augusti nödvändigheten att inleda en reform av internationella finanssystemet i och med G20-toppmötet.

De citerar förre amerikanske centralbankschefen Alan Greenspans uttalande att eurozonen kommer kollapsa. Nu växer skepsis och kritik mot amerikanska nyliberala modellen, vilken varken uppvisar idéer eller åtgärder för att hjälpa världsekonomin. Huvudproblemet ligger hos monetarismen, vilken måste ersättas av tillväxt. "Den starka betoningen på finanspolitik i vissa i-länder har lett till makroekonomisk och finansiell instabilitet på andra håll..."

Det behövs "långsiktig strategi" för världsekonomin, inte kortsiktiga finansåtgärder. Reformer måsta vara inriktade på tillväxt, skriver de under rubriken "G20-toppmöte i Kina - startramp för den globala ekonomin".

Utrikesminister Wang var också i Indien 12-14 augusti. Han besökte Laxmikant Parsekar, guvernör i Goa, där nästa BRIKS-toppmöte kommer hållas den 15-16 oktober, samt givetvis premiärminister Modi och utrikesminister Sushma Swaraj. Enligt både Wang och Swaraj var syftet "strategisk kommunikation inför G20- och BRIKS-toppmötena".

Wang och Swaraj betonade för Xinhua att deras länder "står politiskt eniga".