Kristanstadsbladet kräver bankdelning

I en ledare den 7 januari 2016 skriver Kristianstadbladets ledarskribent Svend Dahl:
"Bankverksamhet brukade handla om banktjänstemän som gjorde bedömningar baserade på sin kännedom om personer och lokalsamhället. Expansionen av banksektorn de senaste 20 åren har, konstaterar Kay, dock begränsad koppling till den reella ekonomin, det vill säga till privatpersoner samt företag som producerar varor och tjänster. I stället har den drivits av allt mer avancerade finansiella produkter och komplexa relationer mellan banker och andra finansinstitut." Den Dahl hänvisar till är ekonomen och Financial Times-skribenten John Kay och hans nya bok Andras pengar ("Other People's Money").

Dahl påminner "om att de banker som i dag har det största förtroendet är just nischbanker med enkla produkter och de fristående sparbankerna med stark lokal förankring. Komplexiteten i dagens banker ökar inte bara avståendet till kunderna. Den får också samhälleliga konsekvenser i och med att risken för finansiella kriser ökar när det blir allt svårare att bedöma riskerna i verksamheten. Det är en av de viktigaste lärdomarna av den senaste finanskrisen."

Dahl fortsätter och pekar på bankdelning som lösningen: "I spåren av krisen har en lång rad nya bankregleringar tillkommit. Vid en första anblick kan de framstå som rimliga, men problemet, som Kay konstaterar, är att de snarare riskerar att göra banksystemet än mer komplicerat. Dessutom ser vi i Sverige hur en ökad regelbörda slår mot små lokala sparbanker, vars verksamhet knappast bidrar till de problem regleringarna syftar till att råda bot på."

"Kays alternativ är lika enkelt som radikalt: Dela upp dagens storbanker. Då kan bankerna ägna sig åt kärnverksamheten, in- och utlåning till privatpersoner och företag, medan andra företag kan ägna sig åt värdepappershandel och kapitalförvaltning. Det skulle sannolikt öka förtroendet för banksektorn och minska risken för finansiella kriser. Och så skulle bankerna bli lite mer som förr i tiden."

Ledaren har rubriken: "Det var bättre på banken förr i tiden Storbankerna måste hitta tillbaka till sina kunder." och kan läsas i sin helhet på http://www.kristianstadsbladet.se/ledare/svend-dahl-det-var-battre-pa-ba...