Öregrundtunnel mellan Åland och Sverige

Tunneln till Åland bör gå mer norrut än Norrtälje för att kunna byggas i bra berggrund. Den finske geoteknikern Usko Anttikoski gjorde för länge sedan ett förslag på var tunneln bör gå mellan Åland och Sverige. Han utarbetade också förslagen för tunnlarna mellan Umeå och Vasa, liksom mellan Helsingfors och Tallinn.

Hans studie av berggrunden visar att man bör undvika ett område av mjukt berg mellan Åland och Norrtälje, genom att lägga tunneln uppe vid Östhammar/Öregrund. Det skulle också göra det möjligt att dra järnvägen via Arlanda och rikets fjärde största stad Uppsala. Att välja en rakare väg från Stockholm mot Åland i höjd med Norrtälje riskerar att man hamnar i liknande problem som med Hallandsåsen. Problemen med Hallandsåsen berodde huvudsakligen på att man av olika skäl valde bort dragningen i den mycket berggrunden inåt land.

Anttikoskis rapport var banbrytande och borde inte förbigås. Den kan läsas på länken i mitten nedan.

Nästa länk visar den sida där Anttikoskis rapport finns. Där kan man också läsa de finska geoteknikernas andra utredningar om framför allt tunneln mellan Helsingfors och Tallinn.

http://www.getunderground.fi/web/page.aspx?refid=187

http://www.getunderground.fi/getfile.ashx?cid=72805&cc=3&refid=7

http://www.getunderground.fi/web/page.aspx?refid=62

Se videon och läs mer om finska ambassadens seminarium om fast förbindelse mellan Finland och Sverige på: https://www.youtube.com/watch?v=q8XnfT581N4

och på http://www.larouche.se/nyheter/2016/01/04/fast-forbindelse-mellan-finland-sverige