Schillerinstitutets återuppbyggnadsförslag fick stor uppmärksamhet i Syrien

Syriens Stormufti Badr Al Din Hasson och Grekisk-Ortodoxa kyrkans biskop Lukas Al Khouri tillsammans med några av delegationsdeltagarna.

Under ett niodagarsbesök i Syrien den 14-22 november 2015 möttes Schillerinstitutets förslag till återuppbyggnadsbank och anslutning till Nya sidenvägen av stort intresse från syriska regeringen och fick stor uppmärksamhet i media. Besöket genomfördes av en delegation från den svenska föreningen "Syriska stödkommittén för demokrati" på femton personer. Besöket syftade till att rapportera om allt arbete som gjorts i Sverige för att återskapa normala relationer och bryta det omänskliga embargot. Ordföranden George Makdesi ledde delegationen och civilekonom Ulf Sandmark från Schillerinstitutet var en av deltagarna.

Denna svenska organisation är en av de mest kända exilorganisationer som hjälper Syrien idag. Hela delegationen fick komma till presidentkansliet och träffa dr Bouthania Shaaban, närmaste politiske rådgivare åt president Bashar Assad. Delegationen hade också ett möte med statsministern Wael al-Halqi och fyra andra ministerier. Delegationen mötte också parlamentets talman och Baathpartiets ledare, liksom de tre högsta religiösa ledarna i Syrien och fem hjälporganisationer.

Vid varje möte överlämnades Schillerinstitutets förslag till återuppbyggnadsbank och anslutning till Nya sidenvägen. Se artikeln av Ulf Sandmark och Hussein Askary "Fenixprojektet Syrien: Diskussionspunkter för Syriens återuppbyggnad." Dessutom anordnades ett speciellt seminarium om förslaget på den myndighet som är ansvarig för att planera återuppbyggnaden Syriska investeringsmyndigheten - SIA. Förslaget presenterades där av Sandmark för hela staben samt några journalister. I föredraget betonade Sandmark hur sådana återuppbyggnadsbanker haft nyckelrollen för både den amerikanska återuppbyggnaden efter befrielsekriget slut 1783 under ledning av USA:s förste finansminister Alexander Hamilton och efter den stora depressionen 1929 under Roosevelts New Deal. Möjligheten att sätta alla lediga produktionsresurser i arbete gör att Syrien kan åstadkomma två saker: 1) Direkt återuppbygga på en ny teknologisk nivå, utan att först reparera de gamla grejorna och först senare ersätta dem, 2) Delta i de stora infrastrukturprojekten så landet anknyts till det stora kinesiska projektet att bygga Nya sidenvägen.

Precis som kineserna vill föreningen att återuppbyggnaden kommer igång genast. Flera av delegationens deltagare mötte stort intresse för sina förslag på projekt som därför snabbt kan komma igång. Ju tidigare sådana projekt kan starta, desto mer tydligt blir det att freden lönar sig och desto större är chansen att motståndare till regeringen gör upp om att lägga ned vapnen och försonas. En återuppbyggnadsbank kan bli det avgörande verktyget för att åter ena landet och också ge hopp till dem som flytt, så att de återkommer.

Syriens återuppbyggnad och Schillerinstitutets förslag bör därför diskuteras i hela världen. I det stora internationella Nya sidenvägsprojektet kommer alla att bli inblandade på något sätt, så flyktingar och andra bör dras in i planering och utbildning för detta genast. Inom varje organisation för olika yrkesgrupper bör speciella kommittéer bildas för Nya sidenvägsprojektet, så alla aspekter på detta gigantiska projekt börjar diskuteras och förberedas. Detsamma bör ske i industrins olika branscher, i företag och olika forskningsinstitut, som har kompetens att delta i Nya sidenvägsprojektet, där Syrien kommer att vara en av knutpunkterna.

Media började rapportera redan från första mötet. Syrisk TV rapporterade fem dagar i rad om delegationens olika besök och efter mötet med parlamentets talman talades det mer och mer om förslaget till återuppbyggnadsbank och återuppbyggnadsplanen. Dessutom skrev många tidningar om delegationen. Olika syriska TV-program gjorde tre särskilda långa intervjuer med delegationens talespersoner, som kunde berätta om vad föreningen gjort och förslaget till återuppbyggnadsbank.

Dialogen om återuppbyggnad kan också bli en viktig dialog mellan civilisationer. De ledande personer som delegationen mötte visade att den syriska regeringen, och det är process som verkar pågå i hela Syrien, tänker mycket på vad Syrien är som nation. Vi kunde tydligt se att det nu är syriska flaggan som hålls fram av regeringen och man talar om Syrien mycket mer som land där alla grupper med sina olika mångtusenåriga kulturer tolererar och lever tillsammans. De historiska minnesmärkena representerar inte bara forntiden utan också framtidens Syrien. Man söker styrka i att Syrien har en sådan gammal kultur och en fortgående flertusenårig diskussion om grunderna för religion och samhälle, så det nya sättet att formulera vad Syrien är och blir, görs utifrån de högsta universella värdegrunderna. Detta är på väg att bli den naturliga nivån för dialogen med Kina som också har en mångtusenårig kultur. Här finns också en möjlighet till dialog med Europa och Väst på högsta nivå för att återfinna de värden som kan ta itu med de svagheter i kulturen som tillåtit framväxten av och stödet till den fundamentalistiska islamiska terrorismen. Det kan i själva verket bli den starkaste begreppsmässiga motoffensiven mot IS och dess barbariska ideologi.

Läs om förslaget till återuppbyggnadsbank här http://www.larouche.se/artikel/syriens-ateruppbyggnad-diskussionspunkter

Läs mer om den stora svenska delegations besök i Syrien på Syriska stödkommitténs facebooksida https://www.facebook.com/syrienstodskommitte/?ref=bookmarks
och hemsidan http://www.syrian-scds.se/