Grekiska Trojkaskulden illegitim

Det grekiska parlamentets skuldkommission har kommit fram till att Greklands hela skuld till Trojkan är "illegitim och föraktlig". Resultaten i utredningen är en fast grund för den grekiska regeringens ställning att motsätta sig Trojkans krav på åtstramning och kommer att inspirera till liknande undersökningar i andra tungt skuldsatta länder som Irland, Spanien, Portugal osv.

Skuldkommissionens rapport omfattar hela den stora skulden på mer än 240 miljarder euro som Trojkan - EU-kommissionen, Europeiska centralbanken och Internationella valutafonden - kräver av Grekland. Man har hållit utfrågningar och granska underlagen för hela skulden. Den 17 juni 2015 publicerades utredningen utan att täckas av någon av de etablerade mediakanalerna, trots att Greklandskrisen följs av dem från minut till minut. Så här sammanfattar kommissionen sina slutsatser:

"Alla bevis som vi lägger fram i denna utredning visar att Grekland inte bara saknar förmågan att betala denna skuld, men heller inte skall betala den, först och främst för att den skuld som uppstått genom Trojkans arrangemang är en direkt kränkning av de mänskliga rättigheterna för dem som bor i Grekland. Med anledning av detta har vi kommit till slutsatsen att Grekland inte skall betala denna skuld eftersom den är illegal, illegitim och föraktlig.

Kommittén har också kommit fram till att den grekiska skuldens ohållbarhet stod klar från början för de internationella långivarna, de grekiska myndigheterna och mediaföretagen. Trots detta konspirerade grekiska myndigheter tillsamman med några andra regeringar i EU mot en omstrukturering av statsskulden 2010 för att skydda finansinstitutioner. Mediaföretagen dolde sanningen för allmänheten genom att beskriva läget som att hjälppaketet skulle gynna Grekland, samtidigt som man spred en bild med avsikt att få det att framstå som att folket hade sig själva att skylla."

I en kommentar den 19.6 sa Lyndon LaRouche:

- Det går inte att upprätthålla eurosystemet. Det är självt bankrutt. Om man bygger en "skuldöverenskommelse" på detta system - vilken skuldöverenskommelse som helst - kommer denna överenskommelse bryta samman. Bluffen med det som Wall Street och London kallar "sina skuldtillgångar", måste elimineras eftersom folken - inte bara grekerna - slås sönder av dessa värdelösa fordringar. STRYK dessa fordringar!

- Befria nationerna från dessa spekulativa fordringar, dessa "investeringar" i spelchanser, och en öppning skapas för inhemsk ekonomisk utveckling för det europeiska nationerna och USA. Lösningen är en internationell politik för att införa bankverksamhet baserade på [bankdelningslagen] Glass-Steagall. Gör avtal mellan dessa nationer att införa principerna för Glass-Steagall.

LaRouche sa också att eftersom det är eurosystemet som är i konkurs, så skulle en påtvingad Grexit, att Grekland tvingas lämna euron inte behöva vara ett hot. Han sa att om Grekland går över till drachman "kan ett förhandlat [reglerat] värde på drachman stiga betydligt och problem lösas. Det är inte korrekt att säga att drachman måste kollapsa gentemot euron."

Redan i slutet på februari sa LaRouche att allt det som av EU-institutionerna och IMF kallas "grekiska skulder" var en stor svindel, som var en massiv överföring av från de europeiska skattebetalarna till de bankrutta megabankerna

Greklands nej till EU:s utpressning måste också understödjas genom en svensk politk för 1) Nedskrivning av de orättmätiga skulderna i alla EU-länder med hjälp av en Europeisk skuldkonferens, 2) Bankdelningsreform enligt Glass-Steagall i hela EU så inte staterna måste betala bankernas spekulationsförluster, 3) Upprättandet av nationella statliga utvecklingsbanker för infrastrukturinvesteringar och 4) Samarbete med BRIKS-länderna. Grekland kan inte göra detta ensamt utan att hotas av militärkupp och inbördeskrig!

Läs grekiska skuldkommissionens utredning här http://greekdebttruthcommission.org/wp/

Skriv på grekiska skuldkommisionens appell här http://greekdebttruthcommission.org/assets/APPEALGREEKTRUTHCOMMISSION2.pdf

Läs mer på svenska om vad Grekland vill här http://www.larouche.se/nyheter/2015/06/08/grekland-fortsatter-undga-eu-s-bankdiktatur

Se eller läs Stélios Kouloglous varning för Chilekupp i Grekland ( på engelska) http://newparadigm.schillerinstitute.com/media/stelios-kouloglou-denoncons-le-coup-detat-silencieux-contre-la-grece/

Se eller läs de andra talen på Schillerinsititutets konferens i Paris här (allteftersom videorna görs klara) http://newparadigm.schillerinstitute.com/schiller-institute-conference-%E2%80%A2-paris-%E2%80%A2-june-13th-14th-2015/

Läs mer nyheter om Greklandstriden på engelska här https://larouchepac.com/20150702/larouche-regime-change-assault-greece-will-backfire-its-trans-atlantic-system-set-explode
och här https://larouchepac.com/20150618/dump-londons-phony-debts-glass-steagall-euro-bankrupt-not-drachma