LaRouche: Tysklands roll i att förhindra ett tredje världskrig

De senaste veckorna har Lyndon LaRouche mer än en gång betonat vikten av den tyska oppositionens växande motstånd mot den krigspolitik som Obama, Cameron och kretsar inom NATO driver. LaRouche har i synnerhet hänvisat till interventionerna från de två tidigare socialidemokratiska förbundskanslerna, Helmut Schmidt och Gerhard Schröder, samt den nuvarande socialdemokratiske utrikesministern Steinmeier.

Detta tema dominerade i LaRouches videoinspelade meddelande till Schillerinstitutets konferens i Paris den 13 och 14 juni 2015. Han sa: "Det avgörande nu är vad som kommer att hända i Tyskland. Om viktiga personer i Tyskland kan övertala Merkel att överge sin nuvarande kurs eller få henne att gå med på en sådan operation, så finns det nu krafter i Tyskland som är inställda på att förhindra varje miltärkonflikt mellan Tyskland och Ryssland. ... Det är därför extremt viktigt att vi stoppar försöken att få Europa, eller europeiska nationer, att spela en roll i sin egen förstörelse. Det land som är bäst lämpat ärTyskland. Här finns det vissa tongivande personligheter som helt enkelt agerar för att skydda den tyska ekonomin. Det skulle räcka för att stoppa det som Obama håller på med om bestämda personer i USA hakar på."

LaRouche varnade för att "om vi inte lyckas med detta eller något likvärdigt, då råder det inget tvivel om att den största delen av mänskligheten kommer att försvinna, och det mycket plötsligt." Om ett tredje världskrig bryter ut, kommer Ryssland att svara "skoningslöst" på ett anfall, t o m om det innebär att Ryssland förstör sig självt.

En artikel i den engelskspråkiga utgåvan av Der Spiegel Online den 19 juni bekäftar att europeérna och i synnerhet tyskarna är mycket oroade över att USA vill stationera mer kärnvapen i Europa igen. De ser USA som huvudproblemet. Der Spiegel citerar den tyske utrikesministern Steinmeiers varning om en upptrappning, först med ord och sedan i handling, som har sina rötter i det kalla kriget.

Enligt Der Spiegel planerar USA att stationera tunga vapen i Europa, de flesta av dem i Tyskland och i Östeuropa. Spiegels kommentar är att detta bara är de senaste steget i i en upptrappningsperiod "som började redan innan krisen i Ukraina bröt ut."

Se Lyndon LaRouches uttalande till konferensen på video här http://newparadigm.schillerinstitute.com/media/lyndon-larouche-message-from-the-united-states/