Storbankerna och narkoterrorismen

http://www.larouche.se/media/1182/view


Äntligen börjar svenska myndigheter med hjälp av nya lagar sätta fingret på svenska bankernas kontroll av den organiserade brottsligheten, narkotikahandeln och terrorismen. Sedan LaRoucherörelsen år 1978 gav ut boken AB Narkotika (DOPE Inc.: Britains Opium War against the U.S.) har vi drivit en kampanj för att börja bekämpningen av narkotika från toppen dvs. i bankerna. Sverige har legat långt efter U.S.A där storbankerna avslöjats (men inte stoppats från att) tvätta miljarder av den mexikanska knarkmaffians inkomster. Sverige ligger ännu längre efter Argentina som nu för penningtvätt kastar ut narkotikahandelns centralbank HSBC - Hongkong and Shanghai Banking Corporation, grundad i Hongkong efter andra opiumkriget för att sköta den brittiska kronans opiumhandel med Kina.

Den 19 maj i år åkte Nordea och Handelsbanken på storböter från Finansinspektionen på grund av allvarliga brister i sitt arbete mot penningtvätt, Svenska Dagbladet skriver att kritiken från Finansinspektionen är minst sagt sylvass. "Nordeas system har i princip släppt igenom vad som helst", säger FI:s chefsjurist Per Håkansson. Problemet med penningtvätt är växande och allvarligt - i Sverige tvättas över 100 miljarder kronor varje år, enligt myndighetens beräkningar. Nordea har enligt FI haft "stora brister" i sitt arbete med att motverka penningtvätt.

"Det innebär att den som har velat tvätta pengar eller finansiera terrorism med stor sannolikhet har kunnat göra det utan att Nordea haft möjlighet att upptäcka det", skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Bristerna hos Nordea har enligt FI funnits under flera år och FI beskriver det hela som "mycket allvarligt" vilket är grunden till att banken får en varning och den högsta möjliga straffavgiften på 50 miljoner kronor.

Även Handelsbanken åkte på 35 miljoner kr i böter. Totalt får de två bankerna böta 85 miljoner kronor sedan

Det handlar om pengar från kriminella som förtjänats på ett olagligt sätt som  skickas mellan konton på ett sådant vis att de till slut tycks vara hederligt intjänade. Pengarna används bland annat för att finansiera terrorism, konstaterar FI och poängterar att det är "oerhört viktigt" att bankerna gör vad de kan för att motverka detta.
- Nordeas system har i princip släppt igenom vad som helst. Detta är allvarligt. Man har inte haft någon fungerande infrastruktur för att upptäcka eller motverka penningtvätt. Bristerna gäller många delar av regelverket. Det här är inte acceptabelt för någon bank, men man kan inte sticka under stol med att det här gäller Sveriges största bank och en bank som anses vara globalt viktig, säger Per Håkansson, FI:s chefsjurist.
- Varken Finansinspektionen eller vi har upptäckt någon form av penningtvätt eller misstänkt kriminalitet under undersökningen, utan det är enbart processerna eller rutinerna i banken som man tittat på, säger Johan Wallqvist.

Detta kommenterades av Svenska Dagbladets börskrönikör Patricia Hedelius under rubriken: "Bankerna agerar tvättstuga åt kriminella"

"Finansinspektionen (FI) uppskattar att 100 miljarder kronor tvättas i Sverige varje år. Förutom terrorfinansiering betyder det ett stort pågående mänskligt lidande när pengar från brottslig verksamhet, som trafficking, barnporr och droghandel, kan förvandlas till något som ser ut som skattade vinster från hederlig verksamhet."

"Att svarta pengar kan göras om till vita handlar ytterst om att människor far riktigt illa. Finansiering av terrorism är också ett hot ett som blivit allt allvarligare, en miljon kronor kan orsaka oerhört mycket skada i fel händer. Därför är alla försök till att minska penningtvätt värda att applådera."

"Resultatet av FI:s granskning är skrämmande. I bankpalatsen runt Kungsträdgården har man all anledning att skämmas..."

"När det gäller Nordea så är det dessutom häpnadsväckande att man fortfarande inte klarar av hygienfaktorn att följa gällande lagstiftning. Banken har haft upprepade problem med penningtvätt de senaste åren. Det här är den tredje granskningen på fyra år. I juni 2010 fick man kritik för bristande rutiner och rapportering. I april 2013 var det dags igen, då fick man tuffare kritik på grund av bankens hantering av miljonrullningen runt Telia Soneras affärer med den ökända regimen i Uzbekistan. Enligt FI hade Nordea missat de nödvändiga kontroller som krävs när en person, som var kopplad till företaget Takilant, hade öppnat konto i Nordea och fört över 200 miljoner kronor dit... Att man brukar slå sig för bröstet och säga att man har Sveriges mest lönsamma kunder borde I och med boten ge en klar bismak..."

"För vilken bank anser sig ha råd att krydda sina vinster till aktieägarna med misstänkt penningtvätt?"

http://www.larouche.se/stoppa-knarket
http://fi.se/Press/Pressmeddelanden/Listan/Nordea-varnas-och-ska-betala-...
http://fi.se/Press/Pressmeddelanden/Listan/Handelsbanken-far-en-anmarkni...
http://www.svd.se/naringsliv/branscher/bank-och-fastighet/bankerna-agera...
http://www.svd.se/naringsliv/penningtvatt-for-100-miljarder-kronor-per-a...
http://www.svd.se/naringsliv/banker-far-85-miljoner-i-boter_4574188.svd

https://larouchepac.com/20150218/ubs-whistleblower-hsbc-ubs-jpmorgan-and...

https://larouchepac.com/20150216/larouche-dump-loretta-lynch-attorney-ge...