Svensk text till videon: Ett nytt paradigm för mänskligheten

Text till  femminutersvideon med Helga Zepp-LaRouche om BRIKS - Ett nytt paradigm för civilisationen. Se videon här

Schillerinstitutets ordförande Helga Zepp-LaRouche:
Du vet antagligen inte om det än, för massmedierna rapporterar inte om det, men mänskligheten är faktiskt redan inne i en helt ny epok med BRIKS-länderna. De håller på att förverkliga ett helt nytt ekonomiskt och finansiellt system. Kina håller på att bygga den nya Sidenvägen, som skänker fred och utveckling till alla länder som deltar i projektet. Kinas kultur är orienterad till en bättre framtid för mänskligheten, och hela den kinesiska befolkningen deltar med optimism i denna gemensamma uppgift.
Indiens premiärminister Modi har uttryckt det så här: "BRIKS-länderna är den första alliansen i historien som inte definieras av sin nuvarande förmåga, utan av sin framtida potential, och det är befolkningens kreativitet."
Låt oss göra allt vi kan för att få de europeiska länderna och USA att gå med i detta optimistiska framtidsperspektiv.

Speakerröst: Det största som händer i vår livstid blockeras fullständigt ut av medierna. Är det något som medierna inte vill att du ska veta?

Kinas president Xi Jinping:
Vi har bara en planet, och alla länder delar denna enda värld. För att lyckas i Asien, och i världen, kan vi inte klara oss utan varandra. Det som Kina mest av allt behöver är därför harmoniska och stabila nationella förhållanden, och fredliga och lugna internationella förhållanden. Oroligheter och krig går emot det kinesiska folkets grundläggande intressen. Kina har i modern tid lidit under oroligheter och krig i mer än hundra år, och det kinesiska folket skulle aldrig vilja utsätta andra länder eller folk för samma tragedi. Historien har lärt oss att inget land som försökt uppnå sitt mål med tvång någonsin har lyckats med det.

Rysslands president Vladimir Putin:
Vi går nu in i ett nytt skede i vårt lands utveckling. Vi måste förstå att de kommande generationernas liv och våra framtidsutsikter som land och som nation hänger på oss idag, och på vår fasta föresats att utveckla vårt enorma territorium, från Östersjön till Stilla havet.

Indiens premiärminister Narendra Modi:
När vi slogs för vår frihet slogs vi tillsammans. Vi var inte åtskilda den gången. Vi stod enade. Vann vi inte kampen för frihet mot det där imperiet? Om det indiska folket kunde göra sig av med ett så stort imperium utan att ha regeringsmakten, utan vapen och till och med utan resurser, så är det, mina vänner, vår uppgift idag att utrota fattigdomen. Kan vi inte besegra fattigdomen? Mina kära 1,25 miljarder landsmän, låt oss bestämma oss för att utrota fattigdomen, att besegra den. Låt oss gå framåt med drömmen om att utrota fattigdomen i Indien.

Från den gamla Sidenvägen ... ... till den Nya Sidenvägen!

Ett nytt paradigm för mänskligheten

Länkar:

Skriv under BRIKS-uppropet i rutan längst ned på denna sida!

Följ och delta i Schillerinstutets Manhattanprojekt av konferenser för att främja BRIKS-processen: http://newparadigm.schillerinstitute.com/

Följ nyheterna om BRIKS och Världslandbron på engelska på https://larouchepac.com/brics och https://larouchepac.com/world-landbridge

Följ Världslandbronyheterna på Facebook: https://www.facebook.com/WorldLandbridge?fref=ts

Följ LaRoucherörelsen i Sverige - EAP på Facebook: https://www.facebook.com/pages/LaRoucher%C3%B6relsen-i-Sverige-EAP/230168883676769?fref=ts