Indien bygger ett 40-tal kärnreaktorer

Indiens minister för vetenskap och teknologi Jitendra Singh tillkännagav Indiens ambitiösa plan för kärnkraftsutbyggnad. I ett tal till det indiska parlamentets överhus berättade han att Indien planerar att ha en installerad kapacitet på 63.000 MW i sina kärnkraftverk år 2031-32, rapporterade Indienasiens nyhetsservice (IANS) den 1 maj. Det handlar om 41.800 MW i ny kapacitet varav 15.400 MW skall komma från 22 nya reaktorer av en inhemsk modell. Några av dem kommer att startas upp inom fem år. Ytterligare 500 MW skall installeras genom en annan indisk reaktor av breedertyp, som återanvänder förbrukat kärnbränsle. Den är klar att startas i år.

Den andra andelen av den nya kapaciteten (25.900 MW) skall installeras genom importerade tryckvattenreaktorer, vars upphandling är i olika stadier.

Minister Singh tillkännagav var dessa reaktorer skall lokaliseras i faser om ett reaktorpar vid varje plats. Planeringen är i olika steg för alla dessa platser. Han sa att möjligheten att nå målet till år 2031-32 beror på möjligheten att anskaffa mark, olika tillstånd respektive på hur de tekniska och kommersiella förhandlingarna går med de olika utländska reaktorleverantörerna.