Ryska och amerikanska toppgeneraler varnar för kärnvapenkrig

Lyndon LaRouche har igen varnat för kärnvapenkrigshotet och sa den 21 april, att vi är nära att fullständigt utplånas som slutpunkt på en kedjereaktion av de galna åtgärder det brittiska imperiet och dess lakejer på Wall Street tar till nu när det står inför slutet på sitt konkursade system. Deras vägran att lämna ifrån sin allt svagare globala kontroll av makten, kommer att driva dem till att, i desperation, använda Obama till att utlösa ett Tredje världskrig.

LaRouche gjorde denna kommentar sedan de pensionerade ryska och amerikanska toppgeneralerna James Cartwrigth och Vladimir Dworkin i en debattartikel i New York Times den 19 april varnade för kärnvapenkrig. Generalernas artikel hade rubriken "Hur avvärja ett kärnvapenkrig".

General Cartwright har varit vice försvarsstabschef och innan dess chef för USA Strategiska kommando, dvs. kärnvapenstyrkorna. General Dworkin hade en nyckelroll i utvecklingen av Sovjetunionens ubåtsbaserade kärnvapenstyrkor och sedan i förhandlingarna om kärnvapennedrustning under 1970-talet.

De krävde att USA och Ryssland skulle upphöra med den nuvarande strategin att svara med en motattack så fort ett anfall upptäcks ("launch-on-warning"). Det är den näst farligaste kärnvapenstrategin från Kalla kriget efter politiken att anfalla med kärnvapen ("first strike"). Man skulle i så fall övergå till den tredje och minst farliga Kallakrigsstrategin att svara med kärnvapen först när anfall genomförts ("post-attack retaliation"). Generalerna vill återupprätta de direkta kommunikationerna mellan de respektive militärledningarna, vilka avbröts förra året under Ukrainakrisen.

De pekade på en motattack så fort ett anfall upptäcks "har en mycket hög risk att kärnvapen skickas iväg av misstag eller baserat på felinformation - vilken förvärras av de mycket korta förvarningstiderna och av Rysslands begränsade varningssystem (Ryssland har för närvarande inga fungerande satelliter för tidig upptäckt, utan är beroende av markbaserad radar). Detta leder till, skriver de, att "tiden för beslut är mycket pressad och möjligheter till felbeslut mycket realistiska".

"I perioder av ökad spänning och minskade tider för beslut ökar sannolikheten för mänskliga och tekniska fel i kontrollsystemen", skriver de och avslutar: "Launch-on-warning är en relik från Kalla krigets strategier, vars risker idag vida överstiger dess värde. Det brådskar att våra ledare talar med varandra, och, som vi hoppas, kommer överens att skrota denna föråldrade instruktion innan ett förödande misstag sker."

De båda generalerna delar på ordförandeskapet för en internationell grupp pensionerade höga militärer och diplomater som kallas Globala nollkommissionen (Global Zero Commission) med deltagare från USA, Ryssland, Kina, Indien, Japan, Sydkorea, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Italien. Den 30 april återkom de med ytterligare en debattartikel i New York Times undertecknad av 30 f.d. generaler, amiraler, ambassadörer och utrikesministrar med kraven från kommissionens 100-sidiga rapport att USA och Ryssland inleder omedelbara samtal. De krävde att världen måste komma bort från den rådande situationen, där beslutstiden för att bestämma om att sända iväg ett fullskaligt motanfall med kärnvapen har reducerats till några få minuter.

Generellt varnar de för att de amerikansk-ryska relationerna har försämrats till en sådan grad att faran, för att även ett anfall av misstag eller genom cyberkrigföring kan utlösa ett fullskaligt kärnvapenkrig med vätebomber, har blivit så stor att brådskande åtgärder är nödvändiga.Så här formuleras det i rapporten:

"Spänningen mellan Ryssland och Väst om Ukraina har fört parterna ett steg närmare avgrunden av ett vågspel med kärnvapen, den punkt där kärnvapenkrigsrisken blir skyhög."... "Spänningen är otypisk för deras partnerskap efter Kalla kriget, men har flammat upp till den punkt där det skapar farliga missförstånd och aktion/motreaktionscykler med starka eskalatoriska uppvindar."

Rapporten går därefter igenom många incidenter och varnar:
"Detta 'ersatz'-Kalla krig är fjärran från en fullskalig kärnvapenkris, men är på ett slipprigt sluttande plan. Insatserna är höga, och det finns våghalsiga risktagare i spelet. En avsiktlig eller oavsiktlig eskalation till en högre nivå av kärnvapenhot är fullt möjlig om den nuvarande situationen försämras och Ryssland och Väst fortsätter på motsatta kurser. Situationen förvärras och relationerna är mer och mer fientliga. De stridande rör sig närmare den punkt där kontrollen över händelserna börjar förloras."