Schillerinstitutet i storoffensiv för fred och BRIKS

Den sista helgen i mars höll Schillerinstiutet fyra viktiga möten på tre kontinenter om krig eller fred i samarbete med Ryssland och BRIKS-länderna. I USA fortsatte serien möten på Manhattan i New York. I Australien hölls en större konferens där EAP:s Hussein Askary deltog via skype och i Berlin hölls det tredje mötet där i år på samma tema. Schillerinstitutets offensiv denna helg inleddes med ett debattmöte i Köpenhamn mellan Jens Joergen Nielsen, en känd journalist, författare och rysslandsexpert, och Tom Gillesberg, Schillerinstitutets ordförande i Danmark, fredagen den 27 mars. Schillerinstitutet och Ryska Sällskapet i Danmark samarrangerade mötet.

Debatten i Köpenhamn ägde rum veckan efter det att den ryske ambassadören i Danmark i en intervju varnat för att Danmark kommer att bli mål för det ryska kärnvapenförsvaret om landet bestämmer sig för att aktivt delta i NATOs antirobotsystem. Samma dag som mötet skedde tillkännagav den danska regeringen att landet ansöker om medlemskap i AIIB (den Asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken).

Jens Joergen Nielsens föredrag kan sammanfattas i två punkter: 1) Varför vi möjligen står inför ett kärnvapenkrig p g a misstagen i den västliga politiken, inklusive NATOs och EUs expansion, planerna på att bygga upp ett antirobotsystem som är riktat mot Ryssland samt resultatet av kuppen i Ukraina. 2) Nödvändigheten av avdemonisera Putin. Nielsen beskrev dels hur Putin får skulden för Ryssland konkursmässiga tillstånd som Putin ärvde efter Jeltsins utplundringspolitik, dels att Putin nu tvingats dra en gräns mot USA, EU och NATO trots sin strävan att återuppbygga Ryssland till ett starkt land i samarbete med Väst. Tom Gillesberg beskrev de enorma möjligheter som BRIKS-länderna erbjuder och Schillerinstitutets kampanj för att få Europa och USA att inleda ett samarbete för fred och utveckling med BRIKS-alliansens alla länder, alltså också med Ryssland.

Bland de 85 deltagarna befann sig sex diplomater från fyra europeiska och asiatiska länder. Diskussionen efter de båda talen var mycket spännande och konstruktiv. För mer information hänvisar vi till det danska Schillerinstitutets hemsida: www.schillerinstitut.dk

Det möte som Schillerinstitutet höll i New York lördagen den 28 mars finns återgivet på engelska här:

http://www.schillerinstitute.org/conf-iclc/2015/0328-ny/overview.html

Helga Zepp-LaRouches tal i New York den 28 mars finns på danska här:

http://schillerinstitut.dk/si/2015/04/helga-zepp-larouche-nicolaus-cusanus-mission-briks-og-en-ny-international-orden-for-menneskeheden/