Ryssland, Indien och Kina konsoliderar den strategiska triangeln

När de tre utrikesministrarna från Ryssland, Indien och Kina träffades i Beijing den 2 februari (det var det 13:e mötet i denna serie) tog det utrikespolitiska och industripolitiska samarbetet mellan dessa stater ett jättekliv framåt. De tre statsmakterna, som tillsammans representerar mer än 2,5 miljarder människor, är väl medvetna om de strategiska faror som deras länder är konfronterade med och att det transatlantiska finanssystemet är mycket instabillt. De försöker därför tillsammans säkra den industriella (fysiska) tillväxtpoliktiken oberoende av västligt kontrollerade finansinstitutioner.

I en gemensam kommuniké välkomnade de tre ministrarna BRIKS-alliansens framsteg och särskilt att man enats om att grunda en ny utvecklingsbank (NDB) och en reservfond (CRA) för att skydda alliansen mot spekulativa attacker på valutor. Man diskuterade bl a Kinas målsättningar att utveckla den Nya Sidenvägens industriella bälte och den Maritima Sidenvägens utvecklingsmöjligheter under detta århundrade.
Kinas utrikesminister Wang Yi sa efter toppmötet att Kina är redo att samarbeta med alla länder som ligger i utvecklingskorridor mellan Kina och Europa. "Detta är inte ett kinesiskt solo, det är en symfoni med alla våra partner."

Kärnan i kommunikéns 30 punkter var löftet att bygga "en rättvisare, och "stabilare politisk och industriell internationell världsordning" i en "multipolär värld". "Utrikesministrarna enades om att Ryssland, Kina och Indien, med ett betydande inflytande på internationell och regional nivå, och som uppåtgående länder, måste förstärka samarbetet i globala frågor och i praktiskt samarbete med öppenhet, solidaritet och ömsesidig förståelse och förtroende." Till detta hör mer samarbete "i hjärntruster, företag, jordbruk, katastrofskydd och hjälp, i medicinska tjänster och i hälsovården"

Kinas president Xi Jinping samtalde med den indiska utrikesmministern Swaraj och hennes ryske kollega Lavrow vid sidan om det egentliga toppmötet, vilket gav mötet ännu större betydelse. Fru Sushma Swarajs deltagande var särskilt viktigt eftersom USA:s president Obama några veckor tidiagre besökte Indien i avsikt att så misstroende mellan Kina och Indien - vilket som tur är ännu inte har lyckats.

Hela kommunikén kan du läsa på engelska här