Kina storsatsar i Latinamerika och Karibien

Att döma av toppmötet mellan Kina och Latinamerikanska och karibiska statsgemenskapen CELAC (33 medlemsländer) i Peking den 8 januari är Nicaraguakanalen bara början.

President Xi lanserade på toppmötet hisnande perspektiv för ekonomiskt och strategiskt samarbete:
- Handeln mellan regionerna har sedan milennieskiftet 25-faldigats från 10 miljarder till 257 miljarder dollar, vilket man i sin tur tänker fördubbla.

- Kina tänker höja direktinvesteringarna i området till 250 miljarder dollar.

- Stipendier för 6000 studenter från Latinamerika förbereds samt utbytesprogram för forskare.

Läs om jätteprojektet Nicaraguakanalen här: http://www.larouche.se/nyheter/2015/01/28/arbetet-har-paborjats-pa-den-historiska-nicaraguakanalen