Österrikes (S)-kongress stödde bankdelning

En motion "för strikt bankseparation enligt normen för den historiska Glass-Stagall-lagen" att införas som en del av "en ny finansiell arkitektur i Europa", antogs av den socialdemokratiska partikongressen i Österrike den 29 november 2014. Det innebär att en riktig bankdelning nu är de österrikiska socialdemokraternas (SPÖ:s) officiella politik.

Det var medlemmar i Aktionskommittén för Kristna Socialdemokrater (ACUS), som lade fram motionen som partikongressens delegater röstade för. ACUS har tidigare givit sitt stöd för en bankreform enligt Glass-Steagall och drog för två år sedan igång processen att få frågan behandlad på partikongressen.

SPÖ-ordföranden Werner Faymann är förbundskansler och leder Österrikes nuvarande koalitionsregering ihop med det borgerliga Österrikiska folkpartiet (ÖVP).