Bankdelningsmotion åter i isländska Alltinget

Igen har en motion om bankdelning lagts fram i isländska Alltinget. Det var den förre Alltingsledamoten i Vänsterpartiet de Gröna Álfheiður Ingadóttir, som åter var initiativtagare. Tidigare motioner för bankdelning enligt den amerikanska lagen Glass-Steagall har funnit ett brett stöd i Alltingets utskott för näringslivsfrågor, men genom olika förhalningar har de aldrig kommit fram till slutlig omröstning i hela Alltinget. Motionen kunde läggas fram i förra veckan av Álfheiður Ingadóttir personligen, trots att hon sedan valet 2013 inte är ledamot av Alltinget längre, eftersom hon deltog som ersättare under två veckor i Alltingets arbete. Så här löd rubriken och sammanfattningen:

"Förslag till Alltingsbeslut om åtskiljande av affärsbankverksamheter från investeringsbankverksamheter"

"Alltinget hemställer att ministern för finans och ekonomi lägger fram en proposition som säkerställer åtskiljandet av affärsbankverksamheter från investeringsbankverksamheter, i syfte att minimera riskerna för landets ekonomi härrörande från bankverksamheter och att minska risken för finanseilla förluster för staten orsakade av bankkriser. Propositionen skall läggas fram för Alltinget under den 145:e lagstiftande sessionen."

Bakgrunden till motionen presenteras på tre sidor som inte är översatta här.

Motionen fick ett brett stöd av Álfheiður Ingadóttir, Ögmundur Jónasson, Helgi Hjörvar, Birgitta Jónsdóttir, Óttarr Proppé, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, Helgi Hrafn Gunnarsson, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Jón Þór Ólafsson och Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Dessa 10 ledamöter är från fyra olika partier, alla utom de två regeringspartierna Centerpartiet och Självständighetespartiet. Tidigare har regeringspartiernas ledamöter i utskottet eller i de första debattrundorna ställt sig bakom motionen, men finansministern (från Självständighetspartiet) Bjarne Benediktsson är mycket emot bankdelning, som ofta är fallet med dem som sitter vid makten. Regeringen har majoritet i Alltinget med 38 ledamöter av 63, men med tanke på det breda stödet för motionen tidigare, inklusive från regeringspartierna, har den möjlighet att samla en majoritet när den väl kommer till omröstning i hela Alltinget.

Länk till motionen på Alltingets hemsida: http://www.althingi.is/altext/144/s/pdf/0410.pdf
Länk till artikel i tidningen Morgunbladid: http://www.mbl.is/frettir/innlent/2014/10/23/bankastarfsemi_verdi_adskilin/