Sergej Glazyev kräver nationellt kreditsystem för Ryssland

Den ryske ekonomen Sergej Glazyev, som är rådgivare till president Vladimir Putin, har krävt införandet av ett nytt system för inhemsk kreditgivning för att säkra en framåtgående ekonomisk utveckling. Det var RIA Novosti som rapporterade detta den 7 oktober från hans tal vid den nionde nationella kongressen för "Den ryska industrins modernisering: Utvecklingsprioriteringar" i Moskva. Glazyev betonade där att för att stärka nationens försvar mot de västerländska ekonomiska sanktionerna "behöver vi skapa ett inhemskt system för kredit, vars mål är att skapa tillväxt genom modernisering av ekonomin ... behöver vi dramatiskt förbättra kvalitén, kompetensen och effektiviteten i den offentliga förvaltningen. "

USA:s och Västeuropas sanktioner gör klart, varnade han, att "vi inte längre kan vara beroende av utländska investeringar, och då är staten den enda källan för att ge tillräckligt stor tillgång av kredit för ekonomin". Regeringens nuvarande skattepolitik, som leder till att mer pengar dras ur ekonomin än som tillförs, är inte längre hållbar, sa han.

- Det är nödvändigt, krävde han, att införa ett inhemsk kreditsystem och vi behöver göra det snabbt.

Glazyev pekade också på att om Ryssland fortsätter att låna ut pengar till Västvärldens ekonomier i samma takt som man tidigare gjort "kommer vi inte att kunna klara moderniseringen av ekonomin. ... [eller] klara att upprätthålla den nuvarande levnadsstandarden och landets försvar." Han underströk därför att det är nödvändigt att införa kapitalkontroll för dessa flöden.

Om detta förslag genomförs kommer Ryssland precis som Kina att använda sig att statligt kreditgenerering för produktiva investeringar liknande det sätt som det amerikanska systemet fungerade under Hamilton, John Quincy Adams, Lincoln och Roosevelt.

Läs om skillnaden mellan det amerikanska kreditsystemet och  den brittiska monetarismen här: http://www.larouche.se/artikel/varfor-roosevelts-amerikanska-system-ar-battre-an-det-brittiska

Läs om hur ett inhemskt kreditsystem fungerar här http://www.larouche.se/artikel/kreditsystem-for-full-fart-i-produktionen