Modi: Gör utveckling till en massrörelse!

Den indiske premiärministern Narendra Modi gjorde ett triumf-artat besök i USA med tal inför FN:s generalförsamling och tal till 20.000 jublande amerikansk-indier i New Yorks stora arena Madison Square Garden. Han summerade med en tweet vad som var han främsta budskap till världen: ”Låt oss göra utveckling till en massrörelse, precis som Mahatma Gandhi gjorde befrielserörelsen till en massrörelse!”

Modi fångade samma BRICS-optimism i ett tal till Rådet för utrikesförbindelser i New York:
– Och det är som en magnetisk effekt överallt: Det är en atmosfär av kapplöpning till utveckling, kapplöpning till tillväxt.”

Modi sa att han i valet drivit två huvudfrågor: Utveckling och regeringsduglighet.
– Inga lösningar på problem kan tas fram om vi inte fokuserar på just dessa två saker. Att sikta på dessa mål, sa Modi, betyder att man höjer sig över småsaker.

– Det är svårt men ungdomen entusiasmeras. Och Indien är ett lyckligt lottat land. Vi är den äldsta civilisationen i världen. Dessutom det mest ungdomliga landet i världen. Det är en mycket unik kombination vi har. ... Sextiofem procent av vårt folk är under 35 år.

Modi har trätt fram som en världsledare och hans tal till indier-amerikanerna påminde dem om Martin Luther King i talet om den amerikanska drömmen.

I sitt tal i FN som han höll på hindi och utan manuskript attackerade han FN för att under sin 69-åriga existens inte genomdrivit vad det skapades för. FN hade varit undfallande för de länder som styrt bort från FN:s utvecklingsagenda och inte varit ärligt om vilka som bar skulden till detta.
– När vi tänker på omfattningen av de behov som finns i världen 2,5 miljarder utan enklaste sanitet, 1,3 miljarder utan elektricitet, eller 1,1 miljarder utan tillgång till dricksvatten, så står det klart att vi behöver en mer genomgripande och samlad direkt handling. I Indien är de viktigaste punkterna i min utvecklingspolitik fokuserade på just dessa frågor. Utrotandet av fattigdomen måste kvarstå som kärnfrågan för Utvecklingsagendan och ha vår fullständiga uppmärksamhet, sa Modi.

Modi gick också in på den nya inkluderande världsordning som är BRICS-ländernas ledstjärna:
– Fortfarande idag arbetar vi i olika G med olika nummer. Indien är med i flera. Men hur mycket kan vi samarbeta som G-1 eller G-Alla? Å ena sidan sägs att våra öden är sammanflätade, å den andra att vi fortfarande tänker i form av nollsummespel. Om den ene vinner, förlorar jag. Det är lätt att bli cynisk och säga att inget kommer att ändras, men om vi gör det, riskerar vi att dra oss undan vårt ansvar och sätta vår gemensamma framtid i fara.

LaRouche om Modi och BRICS-samarbetet

I en diskussion med sina medarbetare om de universella principer som går att se i Modis framträdande under sina dagar i USA, sa Lyndon LaRouche den 30 september:
– Samhällets naturliga form är skapandet av en högre tillstånd av existensen av det mänskliga samhället, och jag menar i dess alla effekter. Vad vi ser nu ifråga om premiärminister Modi, av vad han gjorde på Manhattan osv., var att han gjorde exakt detta! Men han är inte någon isolerad person. Det är just det som saken gäller – han är inte bara en person som lyckades med det och åstadkom det. Nej, det var avsiktligt! Det händer i Kina med avsikt! Det som händer i Ryssland är avsiktligt, och försök inte eliminera Ryssland från detta!

– Och därför, vad vi håller på med, är att ta olika delar av världen, olika delar av regeringarna i världen och vi fogar samman dem som samarbetande enheter, för att nå ett globalt mål, att förverkliga något globalt...

– Och det är vad detta innebär: Det är vad som hände på Manhattan! Det är sammanfogandet av olika element i världen av det mänskliga samhället, element som aldrig har sammanfogats tidigare!

Premiärminister Modis historiska tal i Madison Square Garden (på Manhattan som LaRouche nämnde) finns att läsa på engelska här: http://axiomatica.org/whats-happening-right-now/4-powers-aliance/1620-translation--narendra-modi-prime-minister-of-indias-speech-at-the-madison-square-garden-in-nyc