EAP: Kreditsystem

Om det var något gott bankräddningspolitiken efter krisen 2008-09 förde med sig var det beviset för att pengar alltid finns om den politiska viljan gör det.

Vi har en valuta av en anledning. Den är en kredit. Dess uppgift är att för Rikets räkning avsätta arbetskraft till insatser som höjer befolkningens prestationsförmåga. Värdet på den eventuellt utökade penningmängd investeringen medför garanteras av det än mer utökade mervärde befolkningens utökade prestationsförmåga möjliggör.

Investeringar av detta slag kommer aldrig att göras av privata aktörer, oavsett hur attraktivt som investeringsobjekt en Anders Borg eller en Magdalena Andersson med sin "ansvarsfulla politik" gör Sverige. Insatser i infrastruktur och grundforskning är indirekt mycket lönsamma, men då den avkastning de genererar uppstår på så olika och oförutsägbara sätt och håll, kommer endast staten fullt ut att beröras av dess effekter och således är insatserna endast lönsamma som statliga investeringar.

För det andra handlar det om så stora ingrepp i landets tillstånd att det också vore fullständigt odemokratiskt att inte sanktionera sådant i Riksdagen. För det tekniska har vi allt vi behöver i Riksbank, Riksgäld och av Finansinspektion beviljade affärsbanker, så snart dessa sanerats från spekulation genom en Glass-Steagall-banklag, för att omgående kunna sanktionera krediter till att avsätta arbetskraft, både intellektuell och fysisk, till de projekt som inte bara säkrar Rikets överlevnad och välmående, utan gör oss rustade att tillsammans med andra länder i mänsklighetens tjänst införliva nya delar av universum i människans ekonomiska sfär.

Tillbaka till EU-valpamfletten http://www.larouche.se/artikel/valpamflett-eu-loser-ingen-kris-sverige-kan