Hökmarks EU: Företagsslakt för bankerna

Storbankernas EU har klubbat den nya Bankunionen som final på fem års krishantering sedan förra EU-valet. Bankerna har satts före allt annat: arbetslösa ungdomar, gamla, sjuka, skolor, infrastruktur, försvar osv. I och med besluten om Bankunionen på sista sammanträdet för EU-parlamentet den 15 april skall även existerande företag slaktas för bankerna och med det miljontals existerande jobb och därmed också hoppet om nya.

Det var moderaternas Gunnar Hökmark som var huvudansvarig i EU-parlamentet för detta Bankunionsdirektiv där EU införde Cypernmodellen för hela Europa - att vid en banks kris kunna beslagta företagens bankkonton för att täcka bankens spekulationsförluster. Det gäller bankkontobelopp över 100.000 euro, så det handlar mest om företag, men också föreningar och offentliga och privata institutioner. När bankerna satt företagen på obestånd genom att ta deras kassor, kan de berika sig genom att ta över företagens övriga tillgångar för struntsummor precis som i bankkrisen i Sverige 1990-93 då Nordbanken (nuv. Nordea) "köpte" hela Boforskoncernen av Erik Penser för fyra kronor.

Trots denna kommande företagsslakt vid nästa bankkris har Hökmark inte undanröjt faran för att hela samhället får ta på sig bankernas skulder och hamna i en grekisk eller irländsk situation. Statsgarantin för de svenska storbankernas spekulationsbubblor på 4 gånger BNP i banktillgångar, och 22 gånger inklusive bankernas derivataffärer, gäller fortfarande. För Hökmark finns tydligen inget på jorden kärare än banker!

Tillbaka till EU-valpamfletten http://www.larouche.se/artikel/valpamflett-eu-loser-ingen-kris-sverige-kan