EAP: Bankdelning

EAP:s alternativ till bankkramare som Gunnar Hökmark är den bankdelning han så ivrig motsätter sig. Då hamnar bankkonton, liksom betalningssystem, bankomater och företagskrediter i en så kallad affärsbank, som helt skiljs från bankernas spekulation och handel med värdepapper, vilka i stället hamnar i det som förut i Sverige kallades finansbolag. Förlusterna i finansbolaget kan då inte täckas av pengar från kundernas bankkonton, eftersom de finns i ett helt annat bolag, affärsbanken, med andra ägare.

Detta är den avgörande regleringen för att folket genom sina folkvalda skall kunna ta kontroll över vad bankerna används till. De jättelika skuldbubblorna från spekulationen får behållas behållas av spekulanterna. Staten har inte med dem att göra, då ju enbart affärsbanker garanteras av staten. Spekulanterna i finansbolagen får fritt gå i konkurs och med konkurserna förlorar finanssystemet makten att styra ekonomin. Staten behöver inte göra oändliga räddningsinsatser för växande globala finansbubblor. De kan begränsas till att bara garantera till pensionerna för pensionärerna eller förbjuda bankerna från att vräka bostadsägare som förlorat värdet på sina bostäder och inte har täckning för lånen. Staten kan koncentrera sina kreditresurser på det som behövs: Att skydda och sätta fart på den reala ekonomin!